Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trhy 2. Organizační struktura, kultura a strategie 3. Princip předmětné a funkční specializace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trhy 2. Organizační struktura, kultura a strategie 3. Princip předmětné a funkční specializace."— Transkript prezentace:

1 Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trhy 2. Organizační struktura, kultura a strategie 3. Princip předmětné a funkční specializace 4. Rozpětí řízení 5. Typy útvarových struktur 6. Analýza procesů - příklad 7. Liniově-štábní organizační struktura - příklad

2 Management - Organizování2 autorita spoluprácekonkurence ORGANIZACE TRH 1. ORGANIZACE A TRHY

3 Management - Organizování3 ORGANIZACE TRH outsourcingintegrace

4 Management - Organizování4 organizační strategie organizační struktura organizační kultura 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, KULTURA A STRATEGIE

5 Management - Organizování5 SYSTÉM ŘÍZENÍ struktura funkce PROCESNÍ STRUKTURA ÚTVAROVÁ STRUKTURA organizační struktura

6 Management - Organizování6 Nedostatečná organizovanost Nadměrná organizovanost S opt Efekt organizova -nosti Stupeň organizova -nosti E max STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI

7 Management - Organizování7 Z K A1 ÚTVAR X A2 ÚTVAR Y R1 A3 ÚTVAR Z V1 V2 V4 V3 V6 V5 V3 V6 MODEL PROCESNÍ STRUKTURY ano ne

8 Management - Organizování8 ÚTVAR YÚTVAR Z OKOLÍ ÚTVAR X I1I1 I2I2 I4I4 I3I3 I5I5 I3I3 I6I6 I6I6 UXUX UYUY UZUZ O UXUX I3I3 I3I3 UYUY I6I6 UZUZ I6I6 OI 1, I 2 I4I4 I5I5 MODEL ÚTVAROVÉ STRUKTURY

9 Management - Organizování9 MODEL ÚTVAROVÉ STRUKTURY – ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

10 Management - Organizování10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD - útvar A - činnost 01 - činnost 02 - útvar B ………… PROCESNÍ NORMA (SMĚRNICE) popis procesu ZAKOTVENÍ STRUKTURY SYSTÉMU ŘÍZENÍ orgware - software

11 Management - Organizování11 Organizační kultura je soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v myšlení, cítění a zejména chování členů organizace a v artefaktech (výtvorech) materiální a nemateriální povahy. Faktory ovlivňující kulturu Síla kultury Obsah kultury organizační kultura

12 Management - Organizování12 organizační strategie Organizační strategie navazuje na vizi a misi organizace. Stanovuje základní směřování organizace a v rámci něho vytyčuje základní cíle, kterých má být v budoucnosti dosaženo. Zároveň stanovuje základní požadavky na prostředky potřebné k dosažení těchto cílů. Dynamická rovnováha s vnějším prostředím vnitřním prostředím

13 Management - Organizování13 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 3. PRINCIP PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE SESKUPOVÁNÍ ČINNOSTÍ DO ÚTVARŮ DLE PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE

14 Management - Organizování14 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53

15 Management - Organizování15 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53

16 Management - Organizování16 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53

17 Management - Organizování17 PŘEDMĚTNÁ SPECIALIZACE FUNKČNÍ SPECIALIZACE

18 Management - Organizování18 A podobnost? návaznost?

19 Management - Organizování19 náklady na výkonné činnosti náklady na řídící činnosti náklady celkové N maximalizace předmětné specializace maximalizace funkční specializace

20 Management - Organizování20 Obory Přírodověd. Lékařské Filozofické Právnické Pedagogické Ekonomické Informatické Sociologické Tělovýchovné UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

21 Management - Organizování21 OboryFakulty Přírodovědecké MIJFSEPTB Přírodovědecká Lékařské MIJFSEPTB Lékařská Filozofické MIJFSEPT Filozofická Právnické MIJFSEPT Právnická Pedagogické MIJFSEPTB Pedagogická Ekonomické MIJFSEPT Ekonomicko- správní Informatické MIJFSEPT Informatiky Sociologické MIJFSEPT Sociálních studií Tělovýchovné MIJFSEPT Sportovních studií UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

22 Management - Organizování22 Ústavy Obory matematiky informatiky jazyků filozofie sociologie ekonomie práva tělesné výchovy Biologie Přírodovědecké MIJFSEPTB Lékařské MIJFSEPTB Filozofické MIJFSEPT Právnické MIJFSEPT Pedagogické MIJFSEPTB Ekonomické MIJFSEPT Informatické MIJFSEPT Sociologické MIJFSEPT Tělovýchovné MIJFSEPT UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

23 Management - Organizování23 Ústavy Obory matematiky informatiky jazyků filozofie sociologie ekonomie práva tělesné výchovy biologie Fakulty Přírodovědecké MIJFSEPTB Přírodovědecká Lékařské MIJFSEPTB Lékařská Filozofické MIJFSEPT Filozofická Právnické MIJFSEPT Právnická Pedagogické MIJFSEPTB Pedagogická Ekonomické MIJFSEPT Ekonomicko- správní Informatické MIJFSEPT Informatiky Sociologické MIJFSEPT Sociálních studií Tělovýchovné MIJFSEPT Sportovních studií UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

24 Management - Organizování24 A podobnost? návaznost?

25 Management - Organizování25 podobnost? návaznost? VÝUKA MATEMATICKY ORIENTOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Co je obecné, platné pro všechny obory? Co patří ke specifikům daného oboru?

26 Management - Organizování26 OboryFakulty Přírodovědecké FE Přírodovědecká Lékařské FE Lékařská Filozofické FE Filozofická Právnické FE Právnická Pedagogické FE Pedagogická Ekonomické FE Ekonomicko- správní Informatické FE Informatiky Sociologické FE Sociálních studií Tělovýchovné FE Sportovních studií UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

27 Management - Organizování27 4. ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ

28 Management - Organizování28 průměrné rozpětí 6

29 Management - Organizování29  Výkonnost vedoucího pracovníka  Podíl času vynakládaného vedoucím na jiné činnosti než řízení bezprostředních podřízených.  Výkonnost, kvalifikace a motivace podřízených.  Míra samostatnosti podřízených.  Různorodost, opakovatelnost a složitost práce podřízených.  Stupeň organizovanosti.  Intenzita a kvalita horizontálních vztahů.  Stupeň podpory ze strany štábních útvarů.  Stupeň automatizace řízení.  Prostorové rozmístění. HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ

30 Management - Organizování30 LINIOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5. TYPY ÚTVAROVÝCH STRUKTUR

31 Management - Organizování31 FUNKČNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

32 Management - Organizování32 liniové útvary štábní útvary LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

33 Management - Organizování33 místo řešení kolize liniový vedoucí štábní útvar liniový útvar kolize liniové vztahy funkční vztahy LINIOVÉ A ŠTÁBNÍ VZTAHY

34 Management - Organizování34 PROJEKTOVÁ KOORDINACE

35 Management - Organizování35 PROJEKTOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

36 Management - Organizování36 MATICOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

37 Management - Organizování37 MATICOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA předmětná specializace funkční specializace

38 Management - Organizování38 6. ANALÝZA PROCESŮ příklad

39 Management - Organizování39

40 Management - Organizování40

41 Management - Organizování41

42 Management - Organizování42 7. LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA příklad

43 Management - Organizování43 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA příklad ÚSEK DIVIZE ODDĚLENÍ DÍLNA

44 Management - Organizování44 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA příklad

45 Management - Organizování45 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA příklad

46 Management - Organizování46 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA příklad liniové vztahy : funkční vztahy


Stáhnout ppt "Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trhy 2. Organizační struktura, kultura a strategie 3. Princip předmětné a funkční specializace."

Podobné prezentace


Reklamy Google