Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. Organizační struktury. Vrána si sedí na stromě a celé dny nic nedělá. Králíček uvidí vránu a ptá se jí: "Můžu taky sedět jako ty a celé dny nic nedělat?"

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. Organizační struktury. Vrána si sedí na stromě a celé dny nic nedělá. Králíček uvidí vránu a ptá se jí: "Můžu taky sedět jako ty a celé dny nic nedělat?""— Transkript prezentace:

1 9. Organizační struktury

2 Vrána si sedí na stromě a celé dny nic nedělá. Králíček uvidí vránu a ptá se jí: "Můžu taky sedět jako ty a celé dny nic nedělat?" Vrána odpověděla: "Samozřejmě, proč ne." A tak se králíček posadil na zem pod vránu a odpočíval. Z ničeho nic se objevila liška, skočila na králíčka a sežrala ho. Abys mohl jenom sedět a nic nedělat, musíš sedět hodně, hodně vysoko. Manažerská lekce:

3 Úrovně managementu Typ organizace Úroveň managementu Výrobní Podnik Vzdělávací instituce Vládní organizace Vrcholová úroveň (strategická) Výkonný ředitelRektorPředseda Střední úroveň (technická) Vedoucí úsekuDěkanŘeditel odboru Provozní úroveň (operační) Vedoucí provozuVedoucí katedry Vedoucí oddělení

4 Úrovně managementu ÚROVEŇ MANAGEMENTU PROVOZNÍ STŘEDNÍ VRCHOLOVÁ Koncepční dovednosti Lidské dovednosti Technické dovednosti

5 Charakteristika organizačních struktur STUPEŇ FORMALIZACE vyjadřuje, do jaké míry jsou specifikovány, písemně vypracovány a vynucovány očekávané výsledky práce vyjadřuje, do jaké míry jsou specifikovány, písemně vypracovány a vynucovány očekávané výsledky práce vyšší stupeň formalizace – firmy, kde jsou uplatňovány technicky náročné standarty pracovních operací, provádění různých výrobních procesů nebo jsou přesně definovány firemní strategie vyšší stupeň formalizace – firmy, kde jsou uplatňovány technicky náročné standarty pracovních operací, provádění různých výrobních procesů nebo jsou přesně definovány firemní strategie nižší stupeň formalizace – výzkumné ústavy, vysoké školy – tj. jsou ustavena nepsaná pravidla a dohody nižší stupeň formalizace – výzkumné ústavy, vysoké školy – tj. jsou ustavena nepsaná pravidla a dohody

6 Charakteristika organizačních struktur STUPEŇ CENTRALIZACE centralizace je způsob delegování pravomocí k rozhodování a k provádění prací v rámci organizace centralizace je způsob delegování pravomocí k rozhodování a k provádění prací v rámci organizace čím vyšší stupeň centralizace, tím je nižší pravomoc rozhodování u nižších vrstev managementu čím vyšší stupeň centralizace, tím je nižší pravomoc rozhodování u nižších vrstev managementuDELEGOVÁNÍ - je to v podstatě rozdělení celkového objemu prací mezi jednotlivé pracovníky podniku, současně s přidělením úkolu se přiděluje i pravomoc a odpovědnost za jeho splnění

7 Charakteristika organizačních struktur STUPEŇ SLOŽITOSTI výsledek dělby práce a vytváření oddělení – závisí na počtu specifikovaných prací a na počtu organizačních jednotek výsledek dělby práce a vytváření oddělení – závisí na počtu specifikovaných prací a na počtu organizačních jednotek v souvislostí se stupněm složitosti se ještě udává: v souvislostí se stupněm složitosti se ještě udává: - vertikální diferenciace – počet stupňů řízení - vertikální diferenciace – počet stupňů řízení - horizontální diferenciace – počet odlišných prací na jednom stupni řízení - horizontální diferenciace – počet odlišných prací na jednom stupni řízení

8 Tvorba organizačních struktur organizační struktura musí definovat role jednotlivých jednotek v podniku a vzájemné vazby a vztahy mezi nimi organizační struktura musí definovat role jednotlivých jednotek v podniku a vzájemné vazby a vztahy mezi nimi - funkční role – je dáno, kdo a co bude v podniku dělat - vztahy mezi jednotkami – prostřednictvím dělby pravomocí a odpovědnosti za výsledky činností jednotlivé organizační jednotky lze potom vytvářet třemi způsoby: jednotlivé organizační jednotky lze potom vytvářet třemi způsoby: - podle funkcí v podniku - vytvářením divizí - kombinací obou způsobů

9 Funkcionální organizační struktura VEDENÍ PODNIKU KONSTRUKCEVÝROBAFINANCEPRODEJ PERSONALISTIKA

10 Funkcionální organizační struktura Organizace je rozdělena podle činností, které jsou nutné pro její chod: výroba, marketing, financování, technická příprava výroby, účetnictví a personalistika, příp. jiné dle potřeb organizace. Organizace je rozdělena podle činností, které jsou nutné pro její chod: výroba, marketing, financování, technická příprava výroby, účetnictví a personalistika, příp. jiné dle potřeb organizace.VÝHODY: - prosazení specializace - operativnost a snazší koordinace v rámci jedné funkce - hospodárnost - vhodné pro menší organizace - uplatnění centralizace NEVÝHODY: - specializace znamená úzký rozhled na vyšších stupních - vhodné pouze pro menší organizace s méně výrobními činnostmi

11 Divizionální organizační struktura VEDENÍ PODNIKU VÝROBEK 1VÝROBEK 2VÝROBEK 3VÝROBEK 4 VÝROBEK 5 VÝROBAFINANCEVÝVOJ

12 Divizionální organizační struktura Organizace je rozdělena do divizí, to může být provedeno např. podle výrobků (výrobková struktura), podle oblastí (geografická struktura), podle různé orientace na trh (zákaznická struktura), aj. VÝHODY: - vhodná pro velké firmy - lepší koordinace prací - nutnost vyšší kvalifikace pracovníků NEVÝHODY: - nákladnější typ organizace - nutné určení a definování odpovědnosti jednotlivých divizí a zaměstnanců

13 Maticové struktury Vedení podniku Projekt 2 Projekt 1 Funkce 3Funkce 2Funkce 1

14 kombinace divizionální a funkcionální struktury, snaží se minimalizovat slabé stánky a maximalizovat silné stránky těchto dvou organizačních struktur kombinace divizionální a funkcionální struktury, snaží se minimalizovat slabé stánky a maximalizovat silné stránky těchto dvou organizačních struktur je vyčleněn vedoucí programu, který plně odpovídá za splnění cíle programu (projektu) a disponuje k tomu příslušnými pravomocemi je vyčleněn vedoucí programu, který plně odpovídá za splnění cíle programu (projektu) a disponuje k tomu příslušnými pravomocemi výhodou je univerzálnost a pružnost systému, nevýhodou dvojí podřízenost pracovníků (zároveň liniovému nadřízenému a vedoucímu projektu – tzv. překrývání pravomocí) výhodou je univerzálnost a pružnost systému, nevýhodou dvojí podřízenost pracovníků (zároveň liniovému nadřízenému a vedoucímu projektu – tzv. překrývání pravomocí) Maticové struktury

15 Strategické obchodní jednotky Vedení podniku Divize BDivize CDivize A V6V7 V3 V4V5V1V2 SBU 1SBU 2SBU 3SBU 4

16 Strategické obchodní jednotky (SBU) - jsou dány skupinou zákazníků a jejich potřeb - jsou to tzv. zisková střediska, tedy střediska orientovaná a hodnocená na zisk - má své vlastní cíle, plány, řízení zdrojů, odpovídá za své hospodaření - jsou využívány v podnicích, které vyrábí více různých výrobků pro různé trhy - např.: http://www.spolchemie.cz http://www.spolchemie.czhttp://www.spolchemie.cz http://katalog.brano.cz/ http://katalog.brano.cz/http://katalog.brano.cz/

17 Plošné organizační struktury - tzv. podniky v podniku - vytváří se tam, kde podniky chtějí zajistit rychlou reakci podniku na změny okolí, ale zároveň chtějí zachovat výhody kolosu - minimální počet organizačních úrovní - jednotlivé organizační jednotky mají rozsáhlé pravomoci a samostatnost - nazývá se také tzv. bezhierarchickou strukturou, nicméně vždy existuje systém řízení a komunikační systém

18 Student musí umět vše! Odborný asistent musí vědět, co a v jakých knihách najde! Docent musí vědět, v jakých knihovnách ty knihy jsou! Profesor musí alespoň tušit, kde je docent!


Stáhnout ppt "9. Organizační struktury. Vrána si sedí na stromě a celé dny nic nedělá. Králíček uvidí vránu a ptá se jí: "Můžu taky sedět jako ty a celé dny nic nedělat?""

Podobné prezentace


Reklamy Google