Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální management"— Transkript prezentace:

1 Personální management
Techniky a styly vedení pracovníků

2 Styly vedení

3 Styly vedení Autokratický zaměřený na výkon
malý prostor pro samostatné rozhodování a jednání výhoda = rychlost rozhodování nevýhoda = potlačení vlastní iniciativy

4 Styly vedení Demokratický
berou se v úvahu přání a návrhy všech členů skupiny participace na rozhodování výhoda = růst morálky skupiny, vyšší kvalita rozhodování nevýhoda = prodloužení rozhodovacího procesu

5 Styly vedení Liberální nejsou kladeny téměř žádné požadavky
nedochází ke kontrole plnění cílů nevýhoda = ve skupině převládá nejistota a chaos, malá efektivita společné práce

6 Techniky vedení pracovníků
směřují k tomu, aby: se manažeři zbavili rutinních činností podřízení pracovníci tvořivě a samostatně řešili a plnili požadované úkoly využívali své schopnosti a dovednosti ve prospěch rozvoje organizace

7 Techniky orientované na delegování pravomocí
nadřízený předává podřízenému pracovníkovi pravomoc ke splnění úkolu avšak odpovědnost mu zůstává Způsoby delegování pevné (co má udělat, jak to má udělat a kdy má předložit výsledky) volné (vymezují cíle a termín předložení výsledků)

8 Techniky orientované na delegování pravomocí
Formy řízení řízení podle výjimek (odchylek) podřízený mí právo rozhodovat o věcech, ke kterým jsou dána pravidla, o vyjímkách rozhoduje vedoucí řízení delegováním úkolů úkoly , které se opakují, stanovení cíle a termínu řešení výhoda – rozvoj a samostatnost podřízených nevýhoda – vedoucí nemá informace o průběhu práce

9 Techniky orientované na cíle a výsledky
techniky stanoví určité cíle , které má řídící pracovník v určitém období (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok) na svém pracovním úseku dosáhnout stupeň splnění cílů je základem pro hodnocení pracovníka v daném období a kriteriem pro stanovení jeho platu (prémie, podílu na zisku aj.)

10 Techniky orientované na cíle a výsledky
Předpokladem pro úspěšné uplatnění těchto technik je: podrobné plánování pravidelná kontrola plnění plánu zavedení tohoto systému na všech řídících stupních organizace

11 Techniky orientované na cíle a výsledky
Vychází z poznatku, že výkonnost pracovníků je vyšší jestliže: lidé mají jasně formulované specifické cíle a hodnotí se podle jejich plnění lidé ochotněji plní vlastní cíle, jestliže si je stanovili na základě jednání a dohody s nadřízeným hodnocení vedoucích pracovníků je stupeň plnění jejich cílů a slouží k řízení jejich pracovní kariéry


Stáhnout ppt "Personální management"

Podobné prezentace


Reklamy Google