Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální management Techniky a styly vedení pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální management Techniky a styly vedení pracovníků."— Transkript prezentace:

1 Personální management Techniky a styly vedení pracovníků

2 Styly vedení AutokratickýDemokratickýLiberální

3 AutokratickýAutokratický –zaměřený na výkon –malý prostor pro samostatné rozhodování a jednání –výhoda = rychlost rozhodování –nevýhoda = potlačení vlastní iniciativy Styly vedení

4 DemokratickýDemokratický –berou se v úvahu přání a návrhy všech členů skupiny –participace na rozhodování –výhoda = růst morálky skupiny, vyšší kvalita rozhodování –nevýhoda = prodloužení rozhodovacího procesu Styly vedení

5 LiberálníLiberální –nejsou kladeny téměř žádné požadavky –nedochází ke kontrole plnění cílů –nevýhoda = ve skupině převládá nejistota a chaos, malá efektivita společné práce Styly vedení

6 Techniky vedení pracovníků směřují k tomu, aby: – se manažeři zbavili rutinních činností – podřízení pracovníci tvořivě a samostatně řešili a plnili požadované úkoly – využívali své schopnosti a dovednosti ve prospěch rozvoje organizace Techniky orientované Na delegování pravomocí Na cíle a výsledky

7 Techniky orientované na delegování pravomocí nadřízený předává podřízenému pracovníkovi pravomoc ke splnění úkolu avšak odpovědnost mu zůstávánadřízený předává podřízenému pracovníkovi pravomoc ke splnění úkolu avšak odpovědnost mu zůstává Způsoby delegování –pevné (co má udělat, jak to má udělat a kdy má předložit výsledky) –volné (vymezují cíle a termín předložení výsledků)

8 Formy řízení –řízení podle výjimek (odchylek) podřízený mí právo rozhodovat o věcech, ke kterým jsou dána pravidla, o vyjímkách rozhoduje vedoucípodřízený mí právo rozhodovat o věcech, ke kterým jsou dána pravidla, o vyjímkách rozhoduje vedoucí –řízení delegováním úkolů úkoly, které se opakují, stanovení cíle a termínu řešeníúkoly, které se opakují, stanovení cíle a termínu řešení výhoda – rozvoj a samostatnost podřízenýchvýhoda – rozvoj a samostatnost podřízených nevýhoda – vedoucí nemá informace o průběhu prácenevýhoda – vedoucí nemá informace o průběhu práce Techniky orientované na delegování pravomocí

9 Techniky orientované na cíle a výsledky techniky stanoví určité cíle, které má řídící pracovník v určitém období (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok) na svém pracovním úseku dosáhnouttechniky stanoví určité cíle, které má řídící pracovník v určitém období (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok) na svém pracovním úseku dosáhnout stupeň splnění cílů je základem pro hodnocení pracovníka v daném období a kriteriem pro stanovení jeho platu (prémie, podílu na zisku aj.)stupeň splnění cílů je základem pro hodnocení pracovníka v daném období a kriteriem pro stanovení jeho platu (prémie, podílu na zisku aj.)

10 Předpokladem pro úspěšné uplatnění těchto technik je:Předpokladem pro úspěšné uplatnění těchto technik je: – podrobné plánování –pravidelná kontrola plnění plánu –zavedení tohoto systému na všech řídících stupních organizace Techniky orientované na cíle a výsledky

11 Vychází z poznatku, že výkonnost pracovníků je vyšší jestliže:Vychází z poznatku, že výkonnost pracovníků je vyšší jestliže: –lidé mají jasně formulované specifické cíle a hodnotí se podle jejich plnění –lidé ochotněji plní vlastní cíle, jestliže si je stanovili na základě jednání a dohody s nadřízeným –hodnocení vedoucích pracovníků je stupeň plnění jejich cílů a slouží k řízení jejich pracovní kariéry Techniky orientované na cíle a výsledky


Stáhnout ppt "Personální management Techniky a styly vedení pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google