Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikové finance II Ing. Stanislava Čížková. Dluhopisy Pokladniční poukázky /ČNB, stát/ Komerční dluhopisy /stát, banky, obce, fy/ Depozitní certifikáty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikové finance II Ing. Stanislava Čížková. Dluhopisy Pokladniční poukázky /ČNB, stát/ Komerční dluhopisy /stát, banky, obce, fy/ Depozitní certifikáty."— Transkript prezentace:

1 Podnikové finance II Ing. Stanislava Čížková

2 Dluhopisy Pokladniční poukázky /ČNB, stát/ Komerční dluhopisy /stát, banky, obce, fy/ Depozitní certifikáty Hypotéční zástavní listy Obligace /municipální,státní, firemní/

3 Výnos Pevný Pohyblivý Nulový kupón- ZEROBONDY Věčná renta-KONZOLA

4 Další práva Vypověditelné Konvertibilní /za akcie/ Opční Eurobondy Prašivé /Young/ Zvláštní pravidla výnosu /katastrofy/

5 Oceňování Stanovuje současnou hodnotu budoucího výnosu  Úročení jednoduché ( 1+it )  Úročení složené (1+i ) t  Diskont 1 (1+i ) t

6 Anuity Střadatel Fondovatel Zásobovatel Umořovatel

7 Akciové financování Akcie Zatimní listy Podílové listy

8 Hodnocení výnosnosti akcií Psychologická analýza Technická analýza  Odhady vývoje kurzů z grafů,akciových indexů a objemů obchodů  Vědecky neuznávaná metoda Fundamentální analýza  Určení vnitřní hodnoty´=určit správnou cenu možnost nadhodnocení a podhodnocení

9 Hodnocení výnosnosti akcií Očekávaná dividenda D/r-g Vnitřní hodnota akcie (zisk vyplatí na dividendy) Po=D/1+i nebo D/r r=tržní kapitalizace VHA (vyplatí jen určité % zisku)  Podmínka: i > r

10 Modely Gordonův model Ziskový model

11 Akciové indexy Dow Jones, S &P, PX Metody : aritmtický průměr vážený průměr Určuje stav příslušného trhu

12 INVESTICE Jednorázově vynaložené zdroje přinášející příjmy v delším období Do aktiv:  Hmotných  Nehmotných  Finančních

13 INVESTICE Rozhodnutí : možné investice? budoucí výnos ? Druhy : Dle rozvoje: rozvojové obnovovací regulační / normy BOZP, ŽP, hyg./

14 INVESTICE Dle vlivu:substituční, nezávislé, komplementární Dle peněžního toku:konvenční / P –V/ nekonvenční /opakující se/ Dle účelu: investiční, nový produkt, inovace, organizační,nová firma,

15 Odpisy Účetní Daňové  Metody :rovnoměrné, lineární zrychlené

16 Výpočet odpisů Lineární  VC x sazba/ 100  Sazba 1.rok další roky po zhodnocení I 20 40 33,3 II 11 22,25 20

17 Výpočet odepisování Zrychlené:  1.rok VC/ koef.  2.rok 2 x ZC / koef. – roky odepisování  Koef.1.rok další roky po zhodnocení I. 3 4 3 II. 5 6 5

18 FÁZE INVESTIČNÍHO PROCESU Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze

19 Statické metody Průměrný roční výnos  Průměrný CF= E CF/ n  Průměrný %výnosnost = průCF/ I Průměrná doba návratnosti = I/ průCF Doba návratnosti: I= PT Nedostatky nerespektují čas ani riziko

20 Dynamické metody NSH (NPV Net Present value): diskontovaný peněžní tok IRR Internal Rate of Return IRR=n% + nNSH/ nNSH- v NSH x(v%-n%) Index ziskovosti PI= disk. CF/ I Doba návratnost(splácení) PP

21 Rizikové faktory Hodnota investice a její odepisování Cena produktu a jeho životnost Náklady (přímé, nepřímé) Q a využití kapacit Poptávka, odbyt, odběratelé Diskontní míra, úroková míra, daň.sazba Konkurence, dodavatélé

22 Hodnocení rizika Výběr rizika Určení verze realistické, pesimistické a optimistické Určení pravděpodobnosti u jednotlivých verzí

23 Měření rizika Střední očekávaná hodnota(aritm. průměr) E = suma( peněžní příjem * pravděpod.) Rozptyl D =suma (x – E) *(x-E) * p Směrodatná odchylka= odmocnina z D (Čím větší, tím větší riziko)


Stáhnout ppt "Podnikové finance II Ing. Stanislava Čížková. Dluhopisy Pokladniční poukázky /ČNB, stát/ Komerční dluhopisy /stát, banky, obce, fy/ Depozitní certifikáty."

Podobné prezentace


Reklamy Google