Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Matysová.  řízení o porušení povinnosti  žaloby na orgány EU:  a)řízení na neplatnost  b) řízení na nečinnost  náhrada škody  řízení o předběžné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Matysová.  řízení o porušení povinnosti  žaloby na orgány EU:  a)řízení na neplatnost  b) řízení na nečinnost  náhrada škody  řízení o předběžné."— Transkript prezentace:

1 Monika Matysová

2  řízení o porušení povinnosti  žaloby na orgány EU:  a)řízení na neplatnost  b) řízení na nečinnost  náhrada škody  řízení o předběžné otázce

3  Kancelář vládního zmocněnce (usnesení vlády č. 113/2004 a 382/2010)  Vládní zmocněnec  Výbor vládního zmocněnce --------------------------------------- ----------------  Databáze ISAP

4  Čl. 267 SFEU  Patří mezi řízení nesporná  Co to je?

5

6 - 5 kriterií: - 1) stálý orgán - 2) orgán vytvořený na základě práva s - 3) obligatorní jurisdikcí - 4) který prostřednictvím aplikace práva - 5) rozhoduje spory

7  Povinnost soudů v poslední instanci položit předběžnou otázku  Předběžnou otázku nemusí vznést (CILFIT): - Acte clair - Acte eclair

8  1) členský stát – soudní orgán položí předběžnou otázku  2) přeruší řízení  3) po skončení předběžné otázky, pokračuje v řízení

9  Informace o zahájení  Žádost o sdělení, zda by se ČR měla písemně vyjádřit – Kancelář VLZ  Sdělení zda by se ČR měla písemně vyjádřit – (gestor/spolugestor)

10  Písemné stanovisko – (gestor/spolugestor)  Zpracování finální verze písemného stanoviska – (Kancelář VLZ (příp. konzultace- záleží na domluvě)

11  Dopis vyjadřující souhlas s písemným vyjádřením – (náměstek gestora)  Zaslání kopie písemného vyjádření ČR  Informace o písemných vyjádřeních všech účastníků řízení – (Kancelář VLZ)

12 Sdělení, zda by se ČR měla požádat o nařízení ústního jednání ve věci Žádost o dělení, zda by se ČR měla připojit do nařízeného ústního jednání Sdělení gestora Písemné stanovisko

13  Stanovisko generálního advokáta  Rozsudek SDEU

14 Co to je? usnadnění fungování práva EU rychlou a neformální cestou Cíl: snížit počet formálních řízení pro porušení práva EU EK zahajuje řízení: 1) z vlastní iniciativy 2) na základě stížnosti

15  členský stát se musí vyjádřit ve lhůtě 10 dnů  založeno na spolupráci VLZ a příslušného orgánu  EK může žádat doplňující informace-lhůta 15 dnů na odpověď  Řízení končí:  a) akceptováním odpovědi  b) odmítnutím odpovědi

16  Čl. 258 a 260 SFEU (EK v. členský stát)  Čl. 259 SFEU (členský stát v. členský stát)  2 důvody: 1) neprovedení předpisu EU (tzv. nenotifikační řízení) 2) nesprávné provedení, resp. nesprávná aplikace předpisu EU (tzv. věcná řízení)

17  Procedura: (čl. 258 SFEU)  formální upozornění (letter of formal notice)  odůvodněné stanovisko (reasoned opinion)  žaloba k SDEU  v případě, že členský stát neplní povinnost z odsuzujícího rozsudku – EK může zahájit další řízení pro porušení povinnosti podle čl. 260 SFEU (peněžitá sankce)

18  Změny po Lisabonské smlouvě:  čl. 260 odst. 3 SFEU – penále už při prvním předložení věci dle 258 SFEU  stanovení výše sankce: 1) závažnost porušení práva, 2) dobu trvání porušení, 3) odstrašující účinek

19  čl. 263 až 265 SFEU  žaloba na neplatnost/nebo nečinnost?  lhůta 2 měsíce od doručení (zmeškání lhůty – ztráta možnosti se bránit)

20  presumpce platnosti sekundárních právních norem EU  žaloba na neplatnost nemá odkladný účinek (může být žádán zvláštním návrhem)  Pasivní legitimace: akty způsobilé mít právní účinky orgánů EU

21  Aktivní legitimace: a) privelegovaní žalobci: členské státy, Rada, Komise, EP  b) poloprivelegovaní žalobci: účetní dvůr, ECB, Výbor regionů  c) neprivilegovaní žalobci: fyzické osoby, právnické osoby (i územně samosprávné části států)

22  Důvody neplatnosti:  1) nepříslušnost  2) porušení podstatných formálních náležitostí  3) Porušení Smlouvy nebo jiného prováděcího předpisu  4) zneužití pravomoci  5) porušení mezinárodního práva

23  Cíl: zjištění protiprávnosti nečinnosti orgánu EU  vyplňuje situace, které není možné napadnout žalobou na neplatnost, tj. protiprávní neexistence právního aktu  Pasivní legitimace: nečinnost ER, Rady, EP, Komise, ECB, institucí a jiných subjektů EU

24  Aktivní legitimace: a)privilegovaní žalobci: členské státy, orgány EU  b) neprivilegovaní žalobci: fyzické a právnické osoby

25  ČR může vstupovat jako vedlejší účastník do řízení před SDEU, které jsou,mezi jinými subjekty na podporu jedné ze stran  Vedlejší účastník může předložit písemné vyjádření, příp. se účastnit ústního jednání

26  čl. 218 SFEU  Aktivní legitimace: EP, Rada, EK nebo členský stát  SDEU posuzuje v rámci řízení o posudku slučitelnost zamýšlené dohody mezi EU a jedním nebo více třetími státy nebo mezinárodními organizacemi se Smlouvami

27 smluvní odpovědnost EU (EU poruší kupní, nájemní smlouvu…) mimosmluvní odpovědnost EU odmínky odpovědnosti (splněny kumulativně): 1) škodná událost 2) škoda 3) příčinná souvislost


Stáhnout ppt "Monika Matysová.  řízení o porušení povinnosti  žaloby na orgány EU:  a)řízení na neplatnost  b) řízení na nečinnost  náhrada škody  řízení o předběžné."

Podobné prezentace


Reklamy Google