Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské soudní řízení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské soudní řízení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Občanské soudní řízení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_02_C_16_ZSV Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Iveta Kašparová PředmětPrávo Tematický okruhObčanské soudní řízení TémaObčanské soudní řízení Ročník3. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby1. 11. 2012 Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 3. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v nové formě výuky s důrazem na následnou aplikaci získaných poznatků. Interaktivita se projevuje v názornosti a systematičnosti probírané látky a ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 12. snímek: výkladová část – zabývá se občanským soudním řízením, jeho průběhem a opravnými prostředky 8. a 12. snímek: hypertextový odkaz na pojem žaloba a dovolání (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 13. – 17. snímek: test pro ověření znalostí – obsahuje otevřené úlohy k vyložené látce (10 otázek) – pro kontrolu se po kliknutí myší objeví správná odpověď, test je nutno procházet podle očíslovaných otázek v přesném pořadí

4 Občanské soudní řízení

5 Občanské soudní řízení (OSŘ)  postup soudu v součinnosti s účastníky řízení za účelem spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků  projednávání všech záležitostí u soudů (kromě trestných činů)

6  účastníci – osoby fyzické i právnické  hl. pramen – občanský soudní řád OSŘ obsahuje ustanovení o:  pravomoci a příslušnosti soudů  účastnících řízení  zahájení, průběhu a ukončení řízení  opravných prostředcích  správním soudnictví  výkonu soudního rozhodnutí (o exekuci)

7 Orgány příslušné k řízení  v 1. stupni (instanci) – příslušné okresní soudy (výjimečně – krajské)  místně příslušný – obecný soud žalovaného  jedná a rozhoduje – jediný soudce – samosoudce (výjimečně – soudní senát)

8 Průběh OSŘ Zahájení řízení  na písemný návrh účastníka (některá řízení i bez návrhu – o dědictví, o prohlášení za mrtvého)  návrh = žaloba, účastníci = žalobce a žalovaný (u sporného řízení)  žaloba – musí obsahovat předepsané náležitosti žaloba

9 Průběh řízení  formou veřejného ústního jednání  dokazování – výslechem svědků, znaleckými posudky, listinami, ohledáním, zprávami a vyjádřeními státních orgánů  nepravdivé svědectví – trestný čin

10 Ukončení řízení  rozhodnutím soudu – rozsudkem nebo usnesením  rozsudek – rozhodnutí o věci samé, o návrhu (žalobě) – obsahuje – výrok, odůvodnění a poučení o odvolání  usnesení – o zastavení řízení nebo o schválení smíru

11 Opravné prostředky Odvolání  proti rozhodnutí soudu 1. stupně  do 15 dnů  odvolací soud – 4 možnosti rozhodnutí:  odmítne odvolání  potvrdí rozhodnutí soudu 1. stupně  změní rozhodnutí  zruší rozhodnutí a vrátí věc soudu 1. st.

12 Obnova řízení  proti rozsudku, který už je v právní moci  do 3 let od právní moci rozsudku  soud, který rozhodoval v 1. st. Dovolání  proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu  do 2 měsíců  rozhoduje Nejvyšší soud ČR Dovolání

13 Test 1.Kdo může být účastníkem OSŘ? Osoby fyzické i právnické. 2.Co je hlavním pramenem OSŘ? Občanský soudní řád.

14 3.Jaké soudy jsou zásadně příslušné v 1. stupni? Okresní soudy, výjimečně krajské (např. v obchodních záležitostech). 4.Kdo jedná a rozhoduje v řízení? Jediný soudce, tzv. samosoudce, výjimečně soudní senát (např. pracovněprávní spory).

15 5.Jak se ve sporném řízení nazývá návrh a jak účastníci řízení? Návrh se nazývá žaloba a účastníci žalobce a žalovaný. 6.Jak končí OSŘ? OSŘ končí rozhodnutím soudu – rozsudkem nebo usnesením.

16 7.Co patří mezi opravné prostředky? Odvolání, obnova řízení a dovolání. 8.O kterém opravném prostředku rozhoduje Nejvyšší soud ČR? O dovolání.

17 9.Co je to obnova řízení? Je to opravný prostředek proti rozsudku, který už je v právní moci. 10.Do kolika dnů a kde se podává odvolání? Do 15 dnů od doručení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

18 Zdroje: o RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978- 80-8720-457-3.


Stáhnout ppt "Občanské soudní řízení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google