Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na Ekonomice neziskových organizací. Přednášky a cvičení 1. 4 Marketing a řízení neziskových organizací, strategické plánování 1. 4 Marketing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na Ekonomice neziskových organizací. Přednášky a cvičení 1. 4 Marketing a řízení neziskových organizací, strategické plánování 1. 4 Marketing."— Transkript prezentace:

1 Vítejte na Ekonomice neziskových organizací

2 Přednášky a cvičení 1. 4 Marketing a řízení neziskových organizací, strategické plánování 1. 4 Marketing a řízení neziskových organizací, strategické plánování 2. 4 Zaškolení pro dotazníkové šetření, účast nutná 2. 4 Zaškolení pro dotazníkové šetření, účast nutná Zuzana Prouzová

3 Přednášky a cvičení 8. 4. Granty – Projekty 8. 4. Granty – Projekty 9. 4. Psaní projektů 9. 4. Psaní projektů Mgr. David Póč

4 Přednášky a cvičení 15. 4 Fundraising 15. 4 Fundraising 16. 4. SWOT analýza NNO a Fundraisingový plán 16. 4. SWOT analýza NNO a Fundraisingový plán Zuzana Prouzová

5 Zkouška ESF Překlad Překlad Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření Ústní zkouška Ústní zkouška Kulturní management Dotazníkové šetření nebo písemka Dotazníkové šetření nebo písemka Ústní zkouška Ústní zkouška

6 Marketing a řízení NNO Přednáška 1.4.2008 Vstup pro kap. 3.1, 3.2, 3.4 v povinné literatuře Rektořík, J. kol. Organizace neziskového sektoru….

7 Základní literatura P. Kotler: Marketing management, P. Kotler: Marketing management, Grada Publishing, Praha 2004, ISBN 80-247- 0513-3 Grada Publishing, Praha 2004, ISBN 80-247- 0513-3 M. Foret: Marketingová komunikace; M. Foret: Marketingová komunikace; MU Brno 1997, ISBN 80-210-1681-7 MU Brno 1997, ISBN 80-210-1681-7 M. Foret, M. Doležal, K. Doležalová, R. Škapa: Marketing M. Foret, M. Doležal, K. Doležalová, R. Škapa: Marketing ESF MU, Brno 2004, elektronická verze ESF MU, Brno 2004, elektronická verze

8 Zájmová literatura Zaměření na organizace soukromého neziskového sektoru Hannagan, Tim, J. Marketing pro neziskový sektor. Hannagan, Tim, J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-07-7. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-07-7.

9 Zájmová literatura Zaměření na neziskové organizace a organizace veřejného sektoru Škarabelová, S. Marketing ve veřejném sektoru Brno: MU, 2007. ISBN 978-80210- 4292-6 Škarabelová, S. Marketing ve veřejném sektoru Brno: MU, 2007. ISBN 978-80210- 4292-6

10 Kurz MAVS I, II Marketing ve veřejném sektoru I Marketing ve veřejném sektoru I Základy se specifiky na neziskové organizace (veřejné i soukromé) Základy se specifiky na neziskové organizace (veřejné i soukromé) Marketing ve veřejném sektoru II Marketing ve veřejném sektoru II Praktická aplikace marketingových, komunikačních, fundraisingových a PR nástrojů na reálné neziskové organizaci Praktická aplikace marketingových, komunikačních, fundraisingových a PR nástrojů na reálné neziskové organizaci

11 Co je marketing?- Ph. Kotler: „Marketing je hledání a uspokojování potřeb způsobem, který přináší pozitivní hodnoty pro obě zúčastněné strany.“

12 Co je marketing? – Autorizovaný institut marketingu „je manažerským procesem, který umožňuje zjištění, předvídání a uspokojení požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem“

13 Co je marketing?- M. Foret: „Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují.“

14 Co je marketing?- obecně: „Dodání správných věcí na správné místo za správnou cenu ve správný čas“

15 Co mají tyto koncepce společného?

16 Společné Komplexní soubor s orientací na trh Komplexní soubor s orientací na trh Základním cílem je směna hodnot Základním cílem je směna hodnot Základ – odhalení spotřebitelských potřeb Základ – odhalení spotřebitelských potřeb Stálý prodej produktu a dosažení zisku Stálý prodej produktu a dosažení zisku

17 Pojímání marketingu v organizaci

18 Posun směrem k integrované marketingové organizaci I. Marketing jako rovnocenná činnost: Výrobek,služba Finance Zaměstnanci Marketing Zákazník

19 Posun směrem k integrované marketingové organizaci II. Marketing jako sjednocující činnost: Výrobek/služba Finance Zaměstnanci Zákazník MARKETINGMARKETING

20 Posun směrem k integrované marketingové organizaci III. Marketing jako integrovaný a organický prvek organizace orientované na zákazníka Zákaz- ník Výrobek/služba FinanceZaměstnanci Marketing

21 Marketing-management, resp. marketingové řízení: Proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet směny, které upokojují cíle jednotlivce i organizací. (Kotler, 2001)

22 Marketingové směnné transakce v ziskové organizaci: Výrobce Spotřebitel Zboží, služby Peníze

23 Marketingové směnné transakce v neziskové organizaci:. Dodavatel, resp. poskytovatel služby Donátor, Veřejný rozpočet, Daňový příjem Spotřebitel,klient, Návštěvník, Daňový odvod

24 Marketing ve veřejném sektoru? ANO či NE? Řada rozporuplných názorů:

25 Argumenty PROTI I:  realizace marketingu v neziskových organizacích je spojena s neadekvátními náklady, které jsou částečně hrazeny z veřejných rozpočtů,  marketingový průzkum v některých odvětvích veřejného sektoru – např. ve zdravotnictví – je pseudovědecký, protože spotřebitelé služby – nemocní – nemají preferenci v oblasti forem léčení,  jednotlivé pracovní procesy v neziskových organizacích jsou specifické a jedinečné,

26 Argumenty PROTI II:  spotřeba služeb, poskytovaných některými neziskovými organizacemi, vyplývá ze specificky vynucené spotřeby,  při rozhodování o realizaci služeb nejsou cenové motivy rozhodující,  rozhodování spotřebitelů se v těchto podmínkách nerealizuje běžným způsobem, určeným zákony jejich hraničního užitku a ekonomické efektivnosti,  služby neziskových organizací nemají tržní charakter.

27 Argumenty PRO I:  neziskové organizace se v posledních letech dostávají do situace rostoucí soutěživosti o získání příjmů i klientů. Konkurence pro ně vytváří jak organizace veřejného sektoru, tak privátní organizace;  veřejná kontrola činnosti neziskových organizací vyžaduje dosáhnutí komunikativního chování, efektivnosti v nákladové a řídící oblasti;

28 Argumenty PRO II:  rostoucí požadavky spotřebitelů vyžadují zvyšování kvalifikace a kvality dialogu, především v oblasti výměnných relací, která je základním úsekem hodnocení;  nákladové omezení vyžaduje vyšší efektivnost využívání zdrojů, která se dá dosáhnout právě prostřednictvím vyššího stupně účasti spotřebitelů v procesu služeb.

29 Argumenty PRO III:  rostoucí profesionální úroveň pracovní síly vyžaduje vyšší úroveň managementu vnitropodnikových vztahů, tj. regulaci nejen prostřednictvím peněžních vztahů;  výsledky marketingového průzkumu jsou zásadním vstupem pro proces strategického managementu, identifikaci okolí, jeho požadavků, což je základním předpokladem pro zpracování cílů, rozpočtů a definic produktu organizace;

30 Argumenty PRO IV:  nedostatek finančních zdrojů libovolného charakteru vyžaduje rozvoj podnikatelské činnosti, jako doplňkového zdroje příjmů. Tyto činnosti fungují plně v podmínkách tržní regulace a vyžadují rozvoj marketingové činnosti neziskových organizací.

31 Co je specifické pro marketing NO?

32 Služby vs. Produkt Nehmotnost Nehmotnost Proměnlivost Proměnlivost Neoddělitelnost Neoddělitelnost Pomíjivost Pomíjivost

33 Důsledky nehmotnosti Nemají hmatatelnou, viditelnou podobu (zákazník musí poskytovateli věřit) Nemají hmatatelnou, viditelnou podobu (zákazník musí poskytovateli věřit) Služby nemohou být patentovány Služby nemohou být patentovány Služby nemohou být vystavěny a „komunikovány“ Služby nemohou být vystavěny a „komunikovány“ Subjektivní vnímání – horší ocenění Subjektivní vnímání – horší ocenění Nepřenositelnost vlastnických práv Nepřenositelnost vlastnických práv

34 Důsledky proměnlivosti Doručení služeb a spokojenost zákazníků závisí na tom, co udělají zaměstnanci Doručení služeb a spokojenost zákazníků závisí na tom, co udělají zaměstnanci Kvalita služeb závisí na mnoha faktorech, často nekontrolovatelná Kvalita služeb závisí na mnoha faktorech, často nekontrolovatelná Neexistuje jistota, že služba, která byla dodána přesně odpovídá tomu, co bylo naplánováno a propagováno Neexistuje jistota, že služba, která byla dodána přesně odpovídá tomu, co bylo naplánováno a propagováno

35 Důsledek neoddělitelnosti Zákazníci se účastní služby a ovlivňují její charakter (poskytovatel a zákazník najednou) Zákazníci se účastní služby a ovlivňují její charakter (poskytovatel a zákazník najednou) Zákazníci ovlivňují jeden druhého (například v letadle) Zákazníci ovlivňují jeden druhého (například v letadle) Důležitost prvního dojmu a osobního kontaktu Důležitost prvního dojmu a osobního kontaktu Masová výroba je obtížná Masová výroba je obtížná

36 Důsledky pomíjivosti Obtížné sladění poptávky a nabídky Obtížné sladění poptávky a nabídky Služby nejde vrátit a prodat znovu „return and resold“ – nelze skladovat na příště Služby nejde vrátit a prodat znovu „return and resold“ – nelze skladovat na příště

37 MARKETINGOVÝ POSTUP NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

38 Marketing neziskových organizací nesmí být vnímán jenom jako technika. Je to základní přístup, jak činnost organizace pojímat a organizovat.

39 1.Určení vazby mezi marketingovým a strategickým plánem organizace Strategický plán: KDE JSME KAM SE CHCEME DOSTAT JAK SE TAM DOSTANEME

40 K určení této vazby se používá:  SWOT analýza = „odrazový můstek“ celého marketingového procesu i strategického řízení.  Marketingový průzkum – zjišťuje různé inf. Potřeby a přání klientů Potřeby a přání klientů Postoje a uznávané hodnoty Postoje a uznávané hodnoty Efektivitu marketingové komunikace Efektivitu marketingové komunikace Efektivitu nabízených služeb Efektivitu nabízených služeb Oprávěnost/smysluplnost nabízených služeb Oprávěnost/smysluplnost nabízených služeb Velikost a rozdělení/segmentaci trhu Velikost a rozdělení/segmentaci trhu

41 SWOT analýza Analýza vnitřního prostředí organizace, tzv. MIKROPROSTŘEDÍ tzv. MIKROPROSTŘEDÍ (silné a slabé stránky organizace) + Analýza vnějšího prostředí organizace, tzv. MAKROPROSTŘEDÍ (příležitosti a hrozby)

42 MIKROPROSTŘEDÍ – tvořeno Naším trhem Naším trhem Personál firmy Personál firmy Financování Financování Oblast techniky a technologie, Oblast techniky a technologie, Využívání informačního systému Využívání informačního systému Marketingový audit Marketingový audit Zákazníky Zákazníky Konkurencí Konkurencí Našimi dodavateli Našimi dodavateli

43 MAKROPROSTŘEDÍ tvořeno: Prostředí: demografické, ekonomické prostředí, technologické a ekologické, politické a legislativní, kulturní a sociální Prostředí: demografické, ekonomické prostředí, technologické a ekologické, politické a legislativní, kulturní a sociální Tržní prostředí, resp. blízké okolí podniku, tj. konkurence, zákazníci, dodavatelé. Tržní prostředí, resp. blízké okolí podniku, tj. konkurence, zákazníci, dodavatelé.

44 Makroprostředí - další používané analýzy  STEP - sociální, technologické, ekonomické a politické vlivy  Porterova analýza pěti sil a) pozice mezi konkurenty = „jízdní prostor“ b) síla zákazníků c) síla dodavatelů d) hrozba nově vstupujících na trh e) hrozba substituce výrobků a služeb

45 SWOT analýza STRENGHTS Silné stránky WEAKNESSES Slabé stránky OPPORTUNITIESPříležitostiTHREATSHrozby

46 2. Stanovení marketingových cílů  Akční cíle = konkrétní, specificky zaměřené měřitelné výsledky. Většinou se týkají věcí, které lze spočítat, např. počet lidí, kteří se zúčastní akce, množství získaných peněž či počet nových členů, apod.  Cíle v oblasti image = neměřitelné, podobné prohlášení, vizi, či poslání organizace, např. „Dolnoslezská cyklistická společnost chce být vnímána jako pokroková občansky orientovaná organizace, která prosazuje ježdění na kole jako efektivní způsob, jak zbavit město exhalací.“

47 3. Představení organizace na trhu je vhodné hlavně tehdy, když organizace vstupuje na trh poprvé, nebo změnila-li v průběhu své existence cíl své činnosti, nabízený produkt nebo službu. Měla by však vždy usilovat v rámci svého představení na trhu o jasná a pravdivá sdělení, která bude opírat o vysokou kvalitu jí poskytovaných služeb, nebo nabízených produktů.

48 4. Marketingový audit = poměr mezi jednotlivými složkami mark. mixu (4 P) Zisková sféra:  CENA (price) = odpovídá situaci na trhu, v neziskové sféře se pro ni hledají zdroje dotování, aby služby byly klientům dostupné,  VÝROBEK/SLUŽBA (product) = služba, produkt nebo program, který naplňuje potřeby klientů,  MÍSTO/DISTRIBUCE (place) = produkt, služba nebo program jsou dostupné,  PROPAGACE/KOMUNIKACE (promotion) = jak oslovuji vybrané cílové skupiny a dárce.

49 PRODUKTOVÝ MIX KOMUNIKAČNÍMIXKOMUNIKAČNÍMIX CENOVÝMIXCENOVÝMIX DISTRIBUČ NÍ MIX TRŽNÍ SEGMENTY Kvalita produktu Sortiment Značka Služba zákazní- kům Cena Kredit Rabat Skonto PR Osobní prodej Podpora prodeje Reklama Odbytové cesty Logistika (uskladnění, Doprava, Dodací lhůty,apod.)

50 U neziskového marketingu podle Johns Hopkins University v Baltimore (USA) se k nim připojuje ještě:  CÍLOVÁ SKUPINA (public) = zákazníci/klienti, dárci, zaměstnanci, dobrovolníci, aj.  PRODUKČNÍ KAPACITA = organizace je schopna efektivně uspokojit poptávku po svých službách, produktech nebo programech.

51 Freiburská škola marketing-managementu (Švýcarsko) tyto poslední dvě zmíněná P nahrazuje:  POLITIKA (politics) = lobování, nátlakové skupiny neziskových organizací,  LIDÉ (people) = zaměstnanci, dobrovolníci, členové, dárci, klienti, ostatní veřejnost.

52 Marketing služeb: LIDÉ – zaměstnanci, klienti. LIDÉ – zaměstnanci, klienti. MATERIÁLNÍ PROSTŘEDÍ - zařízení, barevnost, čistota, rozmístění, hlučnost, apod. MATERIÁLNÍ PROSTŘEDÍ - zařízení, barevnost, čistota, rozmístění, hlučnost, apod. PROCESY – politika, postupy, mechanizace, prostor pro rozhodování podřízených, spolupráce se zákazníky, usměrňování zákazníka, průběh poskytnutí služby. PROCESY – politika, postupy, mechanizace, prostor pro rozhodování podřízených, spolupráce se zákazníky, usměrňování zákazníka, průběh poskytnutí služby.

53 5. Marketingový plán  realizační shrnutí – načrtne nejvýznamnější body, strategické návrhy a jejich důsledky. Poskytuje stručné shrnutí celého návrhu.  analýzu současné situace – čerpá se ze SWOT analýzy,  cíle - kam se chce organizace dostat.  postupy - jak tam dojde,  uvedení do praxe - kdo, co a do kdy udělá,  !!! ROZPOČET !!! - kolik všechno bude stát.

54 6. Vypracování marketingové komunikační kampaně = mechanismus, který organizaci spojuje s jejími cílovými skupinami. = zahrnuje všechny způsoby komunikace, kterými organizace vytváří svůj image nebo motivuje lidi k pro ni potřebným směnám.

55 Techniky/nástroje komunikace: inzeráty, inzeráty, výroční zprávy, výroční zprávy, billboardy, billboardy, informační brožury, informační brožury, přímý prodej, přímý prodej, podpora prodeje, podpora prodeje, plakáty, plakáty, tiskové zprávy, tiskové zprávy, návštěvní hodiny v kanceláři, návštěvní hodiny v kanceláři, veletrhy, veletrhy, články v novinách apod. články v novinách apod.

56 7. Zhodnocení výsledků a postupů, které organizace v rámci svého marketingového postupu použila. Dosáhla organizace skutečně svých akčních cílů či cílů v oblasti image? Dosáhla organizace skutečně svých akčních cílů či cílů v oblasti image? Co fungovalo dobře? Co fungovalo dobře? Co fungovalo špatně? Co fungovalo špatně? Co by se dalo příště udělat jinak? Co by se dalo příště udělat jinak? Co by se mohlo zopakovat? Co by se mohlo zopakovat?

57 Řízení uvědomělá lidská činnost, pomocí níž jsou: uvědomělá lidská činnost, pomocí níž jsou: poznávány a stanovovány cíle, kterých má být dosaženo; poznávány a stanovovány cíle, kterých má být dosaženo; stanovovány a realizovány postupy vedoucí k dosažení těchto cílů; stanovovány a realizovány postupy vedoucí k dosažení těchto cílů; poznávány cíle další. poznávány cíle další.

58 Teorie řízení samostatná vědní disciplína, zabývající se zkoumáním a formulováním obecných poznatků o řízení těch systémů, které člověk sám cíleně vytváří a současně je jejich součástí, resp. v nich hraje určující úlohu (tj. systémy sociálně-ekonomické, nikoliv přírodní či věcné systémy).

59 Management konkrétní aplikace obecných poznatků při praktickém řízení; konkrétní aplikace obecných poznatků při praktickém řízení; soustřeďuje se tedy spíše na konkrétní činnost řídícího pracovníka, tzn. na řídící práce. soustřeďuje se tedy spíše na konkrétní činnost řídícího pracovníka, tzn. na řídící práce.

60 Management means to have things done by other people.

61 2 dimenze managementu: Všeobecná - formálně přesahující. Všeobecná - formálně přesahující. Obsahová - materiálně operativní. Obsahová - materiálně operativní.

62 Všeobecná dimenze tzv. formálně přesahující - jde vlastně o nauku o úlohách a funkcích managementu, jako je: rozhodování rozhodování plánování plánování organizace/organizační struktury organizace/organizační struktury koordinace koordinace motivování, aj. motivování, aj.

63 Obsahová dimenze tzv. materiálně operativní - jde vlastně o nauku o funkcích podniku jako je: zásobování, zásobování, administrativa, administrativa, informatika, informatika, marketing, marketing, účetnictví, apod. účetnictví, apod.

64 Aplikace na veřejný sektor

65 Řízení v podmínkách veřejného sektoru obecná teorie řízení, resp. poznatky praktického management v prostředí veřejného sektoru

66 Rozdíl je jen ve: vymezení cílů vymezení cílů schopnosti brát v potaz specifika řízeného subjektu, tj. veřejného sektoru schopnosti brát v potaz specifika řízeného subjektu, tj. veřejného sektoru

67 Předpoklady pro efektivní řízení ve VS: sama podstata definice veřejného sektoru sama podstata definice veřejného sektoru v řízení VS lze využít poznatky obecné teorie řízení a poznatky praktického managementu z tržního prostředí v řízení VS lze využít poznatky obecné teorie řízení a poznatky praktického managementu z tržního prostředí úspěšnost využití výše zmíněných poznatků závisí na schopnosti brát v potaz specifika institucí veřejného sektoru úspěšnost využití výše zmíněných poznatků závisí na schopnosti brát v potaz specifika institucí veřejného sektoru

68 Jaká jsou specifika institucí veřejného sektoru?

69 Specifika veřejného sektoru nalézáme v následujících oblastech: vlastnictví vlastnictví financování financování vymezení pojmů “veřejnost” a “veřejný zájem” vymezení pojmů “veřejnost” a “veřejný zájem” produkce - poskytování služeb produkce - poskytování služeb úroveň řízení úroveň řízení politická dimenze politická dimenze vzdělanost pracovníků. vzdělanost pracovníků.

70 Konkretizace vlivu specifik VS, a to na: 1. formy řízení 2. rozhodovací cyklus 3. nástroje řízení 4. metody řízení 5. výstavbu organizačních struktur 6. řídícího pracovníka

71 1. Formy řízení: přímá direktivní – autoritativní řízení přímá direktivní – autoritativní řízení přímá nedirektivní – centrum rozhodne o zásadních otázkách přímá nedirektivní – centrum rozhodne o zásadních otázkách nepřímá nedirektivní – volí ji takový subjekt, který nemá statutární řídící kompetence vůči řízeným subjektům nepřímá nedirektivní – volí ji takový subjekt, který nemá statutární řídící kompetence vůči řízeným subjektům

72 2. Rozhodování – etapy: definice problému a stanovení kritérií pro nalezení optimálního řešení definice problému a stanovení kritérií pro nalezení optimálního řešení soustředění a vyhodnocení informací, potřebných k řešení soustředění a vyhodnocení informací, potřebných k řešení zpracování variant řešení zpracování variant řešení realizace rozhodnutí realizace rozhodnutí kontrola výsledku a průběhu rozhodnutí kontrola výsledku a průběhu rozhodnutí

73 3. Nástroje řízení Prognóza – předpověď pravděpodobného vývoje Prognóza – předpověď pravděpodobného vývoje Koncepce – určuje základní cíle a způsoby jejich dosažení Koncepce – určuje základní cíle a způsoby jejich dosažení Plán – určuje kdo, co, do kdy a za kolik udělá Plán – určuje kdo, co, do kdy a za kolik udělá Organizační normy – dělba výkonné a řídící činnosti (st. správa versus samospráva) Organizační normy – dělba výkonné a řídící činnosti (st. správa versus samospráva) Motivační systémy – hmotné a morální Motivační systémy – hmotné a morální Kontrolní systémy – odborná a laická Kontrolní systémy – odborná a laická

74 4. Metody řízení – např.: prognostické prognostické m. tvorby koncepcí m. tvorby koncepcí m. plánování m. plánování marketingové metody marketingové metody m. hodnotové analýzy m. hodnotové analýzy m. oceňování nákladů a užitků m. oceňování nákladů a užitků

75 5. Výstavba organizačních struktur – veřejná volba politická volba politická volba (volební proces) na různých stupních veřejné správy.

76 6. Řídící pracovníci Profesionální aparát samosprávy Profesionální aparát samosprávy Řídící funkce ve státní správě Řídící funkce ve státní správě Řídící funkce v organizacích veřejného sektoru Řídící funkce v organizacích veřejného sektoru

77 Jaká jsou specifika organizazcí neziskového sektoru?

78 Specifika řízení NNO I přes různost organizací lze stanovit společné vlastnosti ziskového a neziskového podnikání, resp. aktivit, které jsou důvodem pro uplatňování managementu.

79 Společné vlastnosti a problémy ziskového i neziskového podnikání Na cíl orientované systémy Produktivní systémySociální systémy CílZdrojeDělba práce Orientace na budoucnost ProcesySpolupráce EfektivitaStrukturyMotivace EfektivnostProdukce výkonuSchopnost výkonu

80 Zvláštní strukturální aspekty NNO účelově orientovaná produkce výkonu, resp. služby – důležitost komunikace účelově orientovaná produkce výkonu, resp. služby – důležitost komunikace členská struktura a systém dobrovolníků- mohou plnit roli poskytovatelů, klientů, plátců, dodavatelů, spolupracovníku, vedoucích i podřízených členská struktura a systém dobrovolníků- mohou plnit roli poskytovatelů, klientů, plátců, dodavatelů, spolupracovníku, vedoucích i podřízených profesionálové jako dokončení, resp. pokračování systémů dobrovolníků - odbornost versus nedostatek času, zkušeností a informací profesionálové jako dokončení, resp. pokračování systémů dobrovolníků - odbornost versus nedostatek času, zkušeností a informací komplexnost struktur - jednotnost vystupování, jednání i působení navenek. komplexnost struktur - jednotnost vystupování, jednání i působení navenek. chybějící trhy – tržní rozhodování nahrazeno politickým chybějící trhy – tržní rozhodování nahrazeno politickým

81 Nedostatky managementu NNO se konkretizují v : chtění managementu (mng. je pro ziskové firmy) chtění managementu (mng. je pro ziskové firmy) znalosti managementu (proto ho neznáme) znalosti managementu (proto ho neznáme) vykonávání managementu (odvání nás od hlavní činnosti, poslání) vykonávání managementu (odvání nás od hlavní činnosti, poslání)

82 Organizační struktury v NS Funkcionální Funkcionální Maticová Maticová Projektová Projektová obr. viz učebnice Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2004


Stáhnout ppt "Vítejte na Ekonomice neziskových organizací. Přednášky a cvičení 1. 4 Marketing a řízení neziskových organizací, strategické plánování 1. 4 Marketing."

Podobné prezentace


Reklamy Google