Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly"— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly
Finanční management Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly FEL ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd © Oldřich Starý, 2012

2 Základní pojmy ovlivnitelné a neovlivnitelné položky relevantní náklad
stálé a proměnné náklady průměrné náklady marginální náklady

3 Příklad na druhy nákladů
Produkce ks Průměrné nálady Kč/ks 500 2,80 510 2,75 Přijmeme nabídku prodat dalších 10 kusů za cenu 2 Kč/kus? Marginální náklady jsou 5 Kč na deset kusů, tj. 0,5 Kč/ks a vyděláme tak 15 Kč. Produkce ks Stálé náklady Kč Proměnné náklady Kč 500 1000 400 510 405

4 Základní pojmy náklady příležitosti utopené náklady Odpis 20 000
62800 / = 3,14 Kč/km Rozhodněte, zda mají vaši pracovníci na služební cestu použít auto nebo autobus. Jediným kritériem je finanční rozdíl. Služební cesta je dlouhá 400 km, pojedou tři pracovníci a lístek (zpáteční) na autobus stojí 250 Kč. Kalkulace nákladů na auto je 3,14 Kč/km. Kalkulace vychází z následujících údajů pro osobní automobil a pro km/rok: Odpis 20 000 Dál. známka 800 Pojištění 10 000 Opravy 2 000 Benzín 30 000 Celkem 62 800

5 ☺ ☺ Odpis 20 000 Dál. známka 800 Pojištění 10 000 Opravy 2 000 Benzín
Cesta autobusem: 3 x 250 = 750 Kč Cesta autem: 3,14 x 400 = Kč Cesta autobusem: 3 x 250 = 750 Kč Cesta autem: 1,60 x 400 = Kč Rozhodněte, zda mají vaši pracovníci na služební cestu použít auto nebo autobus. Jediným kritériem je finanční rozdíl. Služební cesta je dlouhá 400 km, pojedou tři pracovníci a lístek (zpáteční) na autobus stojí 250 Kč. Kalkulace nákladů na auto je 3,14 Kč/km. Kalkulace vychází z následujících údajů pro osobní automobil a pro km/rok: 1,60 Odpis 20 000 Dál. známka 800 Pojištění 10 000 Opravy 2 000 Benzín 30 000 Celkem 62 800 utopený náklad utopený náklad utopený náklad 32 000

6 Kritéria pro výběr investic
investice vynaložení omezených zdrojů za účelem získání budoucích užitků - přínosů Reprezentace investice: hotovostním tokem (CF - Cash Flow), který od realizace investice očekáváme. Výdaje mají znaménko - a příjmy +

7 Typy investic ekonomicky závislé ekonomicky nezávislé investice
vzájemně se vylučující investice Jak změříme hodnotu investice?

8 Typy kritérií absolutní (A) relativní (R)
bez uvažování časového rozložení toků (N) s uvažováním časového rozložení toků (U) Čtyři představitelé: AN, RN, AU, RU

9 Vzájemně se vylučující investice
Počáteční výdaje rok 2. rok A 10 000 B 1 100 C 3 762 7 762 D 5 762 Srovnání „od oka“ B je lepší než A D je lepší než C

10 Lhůta splacení, návratnost
definice: kriteriální podmínka:

11 Lhůta splacení Investice Lhůta splacení A B C D 1 1 2 2
Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A 10 000 B 1 100 C 3 762 7 762 D 5 762 1 1 2 2 B není jednoznačně lepší než A D není jednoznačně lepší než C!

12 Lhůta splacení Výhody: Nevýhody:
zanedbává, co se stane po době splacení zanedbává časové rozlišení jednoduchost oblíbenost

13 Výnosnost investice ROI
definice: kriteriální podmínka:

14 Výnosnost investice Investice Výnosnost investice A B C D 5,5 % 7,62 %
Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A 10 000 B 1 100 C 3 762 7 762 D 5 762 5,5 % 7,62 % 7,62% B je jednoznačně lepší než A D není jednoznačně lepší než C!

15 Výnosnost investice Výhody: Nevýhody: zanedbává časovou cenu peněz
podílové kritérium (problém velikosti) jednoduchost oblíbenost

16 Čistá současná hodnota NPV
definice: kriteriální podmínka:

17 Čistá současná hodnota
Investice NPV pro r = 6% A B C D Investice Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A 10 000 B 1 100 C 3 762 7 762 D 5 762 -566 413 457

18 Čistá současná hodnota
Investice NPV pro r = 6% A B C D Investice Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A 10 000 B 1 100 C 3 762 7 762 D 5 762 -566 413 457 564 B je jednoznačně lepší než A D je jednoznačně lepší než C!

19 Čistá současná hodnota
Výhody: Nevýhody: je složitější ji vysvětlit a pochopit je nutné správně zvolit diskont a dobu T (viz další přednášky) správné pořadí příspěvek k hodnotě firmy

20 Vnitřní výnosové procento IRR
definice: kriteriální podmínka:

21 Vnitřní výnosové procento
Investice Vnitřní výn. procento A B C D Investice Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A 10 000 B 1 100 C 3 762 7 762 D 5 762 10 % 8,9 % 10 % B je jednoznačně lepší než A D je jednoznačně lepší než C!

22 Vnitřní výnosové procento
Výhody: Nevýhody (pastičky): problém velikosti nejednoznačnost neexistuje nelze užít rozdílný diskont pro jednotlivé roky lze vytvořit libovolně velké správné pořadí vhodné při řešení úlohy s omezením investičních zdrojů (kapitálu)

23 Vybírají NPV a IRR shodně?
jediná investice průběh NPV je nevýhodou NPV nutnost stanovení diskontu?

24 Grafická interpretace
NPV aritmetický součet hotovostního toku ( r = 0 ) 3 000 2 000 IRR NPV 1 000 r 5 % 10 % 15 % 20 % r

25 Pastička 1 – velikost investic
1 IRR A 12 000 B 17 700 20 % 18 % r = 10 % kombinace A plus uložení peněz na r (10%): 1 IRR A 12 000 20 % vklad 5 500 10 % celkem

26 Pastička 1 – velikost investic
1 IRR A 12 000 B 17 700 20 % 18 % r = 10 % Jak vyřešit pastičku? Pomocí rozdílové investice 1 IRR B - A 5 700 14 % Pokud je IRR rozdílové investice vyšší než r, volíme B, jinak volíme A.

27 Pastička 1 – velikost investic
1 NPV A 12 000 909 B 17 700 1 090 r = 10 % Výpočet pomocí NPV je mnohem jednodušší!

28 Grafická interpretace
NPV Kde je průsečík? 14 % = IRR rozdílové investice 3 000 2 000 NPV B = 1 090 IRR A = 20 % 1 000 NPV A = 909 r 5 % 10 % 15 % 20 % A B IRR B = 18 %

29 Grafická interpretace
NPV výhod-nější je A výhod-nější je r 3 000 výhodnější je B 2 000 1 000 r 5 % 10 % 15 % 20 % A B

30 Poznáme vždy problém velikosti?
1 2 IRR NPV C 100 20 120 20 % D -100 31,25 25% 27,9 23,6 Problém velikosti se pouze přesunul do roku 1 r = 5 % 1 2 IRR NPV C - D -80 88,75 11 % Kterou investici zvolíte?

31 Pastička 2 – nejednoznačné IRR
1 2 IRR NPV F -100 310 -220 100 % 10 % - 4,1 r = 5 % Zvolíte investici k realizaci? Existenci více IRR signalizují změny znaménka hotovostního toku.

32 Pastička 2 – nejednoznačné IRR
NPV r 10 % 100 % investice je výhodná uvnitř intervalu < 10 % ; 100 % >

33 Nejednoznačné IRR – otočíme znaménka u CF
NPV 100 % r 10 % investice je výhodná vně intervalu < 10 % ; 100 % >

34 Pastička 3 – IRR neexistuje
1 2 IRR NPV G 100 - 200 150 ??? 36,6 r = 12 % výstup z Excellu je #NUM

35 Pastička 4 – IRR lze vytvořit libovolně veliké
1 IRR H -100 110 10 % r = 15 % i = 5 %, lze si půjčit libovolné množství peněz Vybereme tuto investici? 1 IRR H -100 110 10 % půjčka +50 -52,5 5 % H’ -50 57,5 15%

36 Pastička 4 – IRR lze vytvořit libovolně veliké
1 IRR H -100 110 10 % půjčka +90 -94,5 5 % H’ -10 15,5 55% Kolik si mám půjčit, aby bylo IRR např. 80%? H’ -6,77 12 80%

37 Pastička 4 – IRR libovolně veliké
podmínkou je: i < irr Co se děje s NPV? pokud je i < r, NPV roste pokud je i > r, NPV klesá procento půjčky IRR 0% 10% 11% 20% 30% 12% 40% 13% 50% 15% 60% 18% 70% 22% 80% 90% 55% 100% #NUM! procento půjčky NPV 0% -3.78 Kč 10% -3.02 Kč 20% -2.27 Kč 30% -1.51 Kč 40% -0.76 Kč 50% 0.00 Kč 60% 0.76 Kč 70% 1.51 Kč 80% 2.27 Kč 90% 3.02 Kč 100% 3.78 Kč

38 Správné použití IRR Je-li více než jedna IRR, investice je výhodná buď uvnitř intervalu nebo vně. Jsou-li vzájemně se vylučující investice, musí se eliminovat párově (rozdílová investice). IRR nemusíme vůbec najít. Neumí počítat s různým diskontem během sledovaného období.

39 Správné použití NPV Pro každý investiční záměr vypočteme NPV, kde diskont je cena nevyužité příležitosti. Mám-li rozhodnout, zda danou investici realizovat či ne, realizuji všechny, pro které je NPV kladné. Pro vzájemně se vylučující investice a je-li více kladných NPV, vyberu investici s maximální NPV.

40 Kolik je IRR? obecně jde o nalezení všech reálných kořenů polynomu
ze základní matematiky můžeme využít Descartovu větu nebo Sturmovu metodu (viz

41 Jiné přístupy MIRR, GNPV, ORR, SAR (modifikovaná míra výnosnosti, zobecněná čistá současná hodnota, celková míra výnosnosti, výnosnost očištěná o vliv velikosti) PPV, PRR a FRR (současná hodnota projektu, výnosnost projektu, výnosnost firmy) tyto a další přístupy viz články k přednáškám


Stáhnout ppt "Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly"

Podobné prezentace


Reklamy Google