Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FEL ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd © Oldřich Starý, 2012 Finanční management Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FEL ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd © Oldřich Starý, 2012 Finanční management Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly."— Transkript prezentace:

1 FEL ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd © Oldřich Starý, 2012 Finanční management Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly

2 Základní pojmy ovlivnitelné a neovlivnitelné položky relevantní náklad stálé a proměnné náklady průměrné náklady marginální náklady

3 Příklad na druhy nákladů Produkce ks Průměrné nálady Kč/ks 5002,80 5102,75 Přijmeme nabídku prodat dalších 1 0 kusů za cenu 2 Kč/kus? Produkce ks Stálé náklady Kč Proměnné náklady Kč 5001000400 5101000405 Marginální náklady jsou 5 Kč na deset kusů, tj. 0,5 Kč/ks a vyděláme tak 15 Kč.

4 Základní pojmy náklady příležitosti utopené náklady Rozhodněte, zda mají vaši pracovníci na služební cestu použít auto nebo autobus. Jediným kritériem je finanční rozdíl. Služební cesta je dlouhá 400 km, pojedou tři pracovníci a lístek (zpáteční) na autobus stojí 250 Kč. Kalkulace nákladů na auto je 3,14 Kč/km. Kalkulace vychází z následujících údajů pro osobní automobil a pro 20000 km/rok: Odpis 20 000 Dál. známka 800 800 Pojištění 10 000 Opravy 2 000 2 000 Benzín 30 000 Celkem 62 800 62 800 62800 / 20000 = 3,14 Kč/km

5 Rozhodněte, zda mají vaši pracovníci na služební cestu použít auto nebo autobus. Jediným kritériem je finanční rozdíl. Služební cesta je dlouhá 400 km, pojedou tři pracovníci a lístek (zpáteční) na autobus stojí 250 Kč. Kalkulace nákladů na auto je 3,14 Kč/km. Kalkulace vychází z následujících údajů pro osobní automobil a pro 20000 km/rok: Odpis 20 000 Dál. známka 800 800 Pojištění 10 000 Opravy 2 000 2 000 Benzín 30 000 Celkem 62 800 62 800 Cesta autobusem: 3 x 250 = 750 Kč Cesta autem: 3,14 x 400 = 1 256 Kč utopený náklad ☺ ☺ 32 000 1,60 Cesta autobusem: 3 x 250 = 750 Kč Cesta autem: 1,60 x 400 = 640 Kč

6 Kritéria pro výběr investic investice vynaložení omezených zdrojů za účelem získání budoucích užitků - přínosů Reprezentace investice: hotovostním tokem (CF - Cash Flow), který od realizace investice očekáváme. Výdaje mají znaménko - a příjmy +

7 Typy investic ekonomicky závislé ekonomicky nezávislé investice vzájemně se vylučující investice Jak změříme hodnotu investice?

8 Typy kritérií absolutní (A) relativní (R) bez uvažování časového rozložení toků (N) s uvažováním časového rozložení toků (U) Čtyři představitelé: AN, RN, AU, RU

9 Vzájemně se vylučující investice Investice Počáteční výdaje 1. rok 2. rok A -10 000 10 000 0 B -10 000 10 000 1 100 C -10 000 3 762 7 762 D -10 000 5 762 Srovnání „od oka“B je lepší než A D je lepší než C

10 Lhůta splacení, návratnost definice: kriteriální podmínka:

11 Lhůta splacení Investice Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A -10 000 10 000 0 B -10 000 10 000 1 100 C -10 000 3 762 7 762 D -10 000 5 762 Investice Lhůta splacení A B C D 1 1 2 2 B není jednoznačně lepší než A D není jednoznačně lepší než C!

12 Lhůta splacení jednoduchost oblíbenost zanedbává, co se stane po době splacení zanedbává časové rozlišení Výhody:Nevýhody:

13 Výnosnost investice ROI definice: kriteriální podmínka:

14 Výnosnost investice Investice Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A -10 000 10 000 0 B -10 000 10 000 1 100 C -10 000 3 762 7 762 D -10 000 5 762 Investice Výnosnost investice A B C D 0 5,5 % 7,62 % B je jednoznačně lepší než A D není jednoznačně lepší než C!

15 Výnosnost investice jednoduchost oblíbenost zanedbává časovou cenu peněz podílové kritérium (problém velikosti) Výhody:Nevýhody:

16 Čistá současná hodnota NPV definice: kriteriální podmínka:

17 Čistá současná hodnota Investice Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A -10 000 10 000 0 B -10 000 10 000 1 100 C -10 000 3 762 7 762 D -10 000 5 762 Investice NPV pro r = 6% A B C D -566 413 457

18 Čistá současná hodnota Investice Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A -10 000 10 000 0 B -10 000 10 000 1 100 C -10 000 3 762 7 762 D -10 000 5 762 Investice NPV pro r = 6% A B C D -566 413 457 564 B je jednoznačně lepší než A D je jednoznačně lepší než C!

19 Čistá současná hodnota správné pořadí příspěvek k hodnotě firmy je složitější ji vysvětlit a pochopit je nutné správně zvolit diskont a dobu T (viz další přednášky) Výhody:Nevýhody:

20 Vnitřní výnosové procento IRR definice: kriteriální podmínka:

21 Vnitřní výnosové procento Investice Počáteční výdaje 1.rok 2. rok A -10 000 10 000 0 B -10 000 10 000 1 100 C -10 000 3 762 7 762 D -10 000 5 762 Investice Vnitřní výn. procento A B C D 0 10 % 8,9 % 10 % B je jednoznačně lepší než A D je jednoznačně lepší než C!

22 Vnitřní výnosové procento správné pořadí vhodné při řešení úlohy s omezením investičních zdrojů (kapitálu) problém velikosti nejednoznačnost neexistuje nelze užít rozdílný diskont pro jednotlivé roky lze vytvořit libovolně velké Výhody:Nevýhody (pastičky):

23 Vybírají NPV a IRR shodně? jediná investice –průběh NPV –je nevýhodou NPV nutnost stanovení diskontu?

24 Grafická interpretace 1 000 2 000 3 000 NPV 5 %10 %15 %20 % r 0 IRR aritmetický součet hotovostního toku ( r = 0 ) r NPV

25 Pastička 1 – velikost investic 01IRR A - 10 000 12 000 B - 15 000 17 700 20 % 18 % r = 10 % kombinace A plus uložení peněz na r (10%):01IRRA - 10 000 12 000 20 % vklad - 5 000 5 500 10 % celkem - 15 000 17 500

26 Pastička 1 – velikost investic 01IRR A - 10 000 12 000 B - 15 000 17 700 20 % 18 % r = 10 % Jak vyřešit pastičku? Pomocí rozdílové investice01IRR B - A - 5 000 5 700 14 % Pokud je IRR rozdílové investice vyšší než r, volíme B, jinak volíme A.

27 Pastička 1 – velikost investic 01NPV A - 10 000 12 000 909 909 B - 15 000 17 700 1 090 r = 10 % Výpočet pomocí NPV je mnohem jednodušší!

28 Grafická interpretace 1 000 2 000 3 000 NPV 5 %10 %15 %20 % r 0 A B IRR A = 20 % IRR B = 18 % Kde je průsečík?14 % = IRR rozdílové investice NPV A = 909 NPV B = 1 090

29 Grafická interpretace 1 000 2 000 3 000 NPV 5 %10 %15 %20 % r 0 A B výhodnější je B výhod- nější je A výhod- nější je r

30 Poznáme vždy problém velikosti? 012IRRNPV C - 100 20120 20 % D-10010031,2525% r = 5 % Kterou investici zvolíte? 27,9 23,6012IRRNPV C - D 0-8088,75 11 % Problém velikosti se pouze přesunul do roku 1

31 Pastička 2 – nejednoznačné IRR 012IRRNPV F-100310-220 10 % 100 % r = 5 % - 4,1 Zvolíte investici k realizaci? Existenci více IRR signalizují změny znaménka hotovostního toku.

32 Pastička 2 – nejednoznačné IRR NPV 10 % 100 % r 0 investice je výhodná uvnitř intervalu

33 Nejednoznačné IRR – otočíme znaménka u CF NPV 10 % 100 % r 0 investice je výhodná vně intervalu

34 Pastička 3 – IRR neexistuje 012IRRNPV G100 - 200 150 r = 12 % ???36,6 výstup z Excellu je #NUM

35 Pastička 4 – IRR lze vytvořit libovolně veliké 01IRR H-100110 10 % r = 15 % Vybereme tuto investici? i = 5 %, lze si půjčit libovolné množství peněz01IRRH-100110 10 % půjčka+50-52,5 5 % H’H’H’H’-5057,515%

36 Pastička 4 – IRR lze vytvořit libovolně veliké 01IRR H-100110 10 % půjčka+90-94,5 5 % H’H’H’H’-1015,555% Kolik si mám půjčit, aby bylo IRR např. 80%? H’H’H’H’-6,771280%

37 Pastička 4 – IRR libovolně veliké podmínkou je: i < irr Co se děje s NPV? –pokud je i < r, NPV roste –pokud je i > r, NPV klesá procento půjčkyNPV 0%-3.78 Kč 10%-3.02 Kč 20%-2.27 Kč 30%-1.51 Kč 40%-0.76 Kč 50%0.00 Kč 60%0.76 Kč 70%1.51 Kč 80%2.27 Kč 90%3.02 Kč 100%3.78 Kč procento půjčkyIRR 0%10% 11% 20%11% 30%12% 40%13% 50%15% 60%18% 70%22% 80%30% 90%55% 100%#NUM!

38 Správné použití IRR Je-li více než jedna IRR, investice je výhodná buď uvnitř intervalu nebo vně. Jsou-li vzájemně se vylučující investice, musí se eliminovat párově (rozdílová investice). IRR nemusíme vůbec najít. Neumí počítat s různým diskontem během sledovaného období.

39 Správné použití NPV Pro každý investiční záměr vypočteme NPV, kde diskont je cena nevyužité příležitosti. Mám-li rozhodnout, zda danou investici realizovat či ne, realizuji všechny, pro které je NPV kladné. Pro vzájemně se vylučující investice a je-li více kladných NPV, vyberu investici s maximální NPV.

40 Kolik je IRR? obecně jde o nalezení všech reálných kořenů polynomu ze základní matematiky můžeme využít Descartovu větu nebo Sturmovu metodu (viz http://user.mendelu.cz/marik/mat- web/mat-webse22.html)

41 Jiné přístupy MIRR, GNPV, ORR, SAR (modifikovaná míra výnosnosti, zobecněná čistá současná hodnota, celková míra výnosnosti, výnosnost očištěná o vliv velikosti) PPV, PRR a FRR (současná hodnota projektu, výnosnost projektu, výnosnost firmy) tyto a další přístupy viz články k přednáškám


Stáhnout ppt "FEL ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd © Oldřich Starý, 2012 Finanční management Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly."

Podobné prezentace


Reklamy Google