Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IAS 17 - Leasing.. Definice Leasing – dohoda o převodu práv užívat aktivum po dohodnutou dobu na nájemce za úhradu Leasing – dohoda o převodu práv užívat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IAS 17 - Leasing.. Definice Leasing – dohoda o převodu práv užívat aktivum po dohodnutou dobu na nájemce za úhradu Leasing – dohoda o převodu práv užívat."— Transkript prezentace:

1 IAS 17 - Leasing.

2 Definice Leasing – dohoda o převodu práv užívat aktivum po dohodnutou dobu na nájemce za úhradu Leasing – dohoda o převodu práv užívat aktivum po dohodnutou dobu na nájemce za úhradu Nájemce – ten, kdo užívá aktivum, pronajímatel – ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje je) Finanční leasing – na nájemce přecházejí všechna rizika i ekonomické užitky z vlastnictví Finanční leasing – na nájemce přecházejí všechna rizika i ekonomické užitky z vlastnictví aktiva. Vlastnické právo může a nemusí být převedeno. aktiva. Vlastnické právo může a nemusí být převedeno. Operativní leasing - je leasing jiný než finanční

3 Definice (pokr.) Doba leasingu – je a) nevypověditelná doba, na kterou má a) nevypověditelná doba, na kterou má nájemce sjednán leasing plus nájemce sjednán leasing plus b) jiné lhůty, po které má nájemce opci na b) jiné lhůty, po které má nájemce opci na pokračování v leasingu aktiva (zdarma či pokračování v leasingu aktiva (zdarma či za úhradu), přičemž je na počátku za úhradu), přičemž je na počátku leasingu dostatečně jisté, že tuto opci leasingu dostatečně jisté, že tuto opci využije využije

4 Definice (pokr.) Minimální leasingové platby – platby během doby trvání leasingu, které se nájemce zavázal uhradit včetně kupní ceny aktiva na konci leasingu (pokud je výrazně nižší než jeho reálná hodnota) plus v případě nájemce – částky, které se zavázal uhradit nájemce nájemce v případě pronajímatele – zbytková hodnota, kterou se pronajímateli zavázal uhradit pronajímateli zavázal uhradit Tyto platby jsou používány při výpočtu (implicitní) efektivní úrokové míry.

5 Definice (pokr.) Implicitní úroková míra – diskontní sazba, stanovená na počátku leasingu tak, aby se souhrn současné hodnoty minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty rovnal reálné hodnotě aktiva plus počátečních přímých nákladů pronajímatele Přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce – kterou by musel zaplatit za podobný leasing nebo která by byla vynaložena v případě, že by si na aktivum musel vypůjčit prostředky

6 Definice (pokr.) Hrubá investice do leasingu – součet minimálních leas.plateb za dobu leasingu a nezaručené zbytkové hodnoty Čistá investice do leasingu – hrubá investice diskontovaná implicitní úrokovou sazbou

7 Definice (pokr.) Nezaručené zbytková hodnota – část zbytkového hodnoty aktiva, jejíž realizace není pronajímateli zaručena nebo je zaručena pouze stranou spojenou s pronajímatelem Zaručená zbytková hodnota – u nájemce: ta část zbytkové hodnoty, kterou se zavázal uhradit u pronajímatele: část zbytkové hodnoty, kterou se nájemce zavázal uhradit u pronajímatele: část zbytkové hodnoty, kterou se nájemce zavázal uhradit Nerealizovaný finanční výnos – rozdíl mezi hrubou a čistou investicí do leasingu

8 Definice (pokr.) Počáteční přírůstkové náklady – náklady přímo přiřaditelné sjednání leasingu (ohodnocení bonity nájemce) Podmíněné nájemné – část leasingových splátek, která je závislá na stanovené proměnné veličině (např. tržbách)

9 Klasifikace leasingů Finanční leasing – na nájemce přecházejí všechna rizika i ekonomické užitky z vlastnictví aktiva. Vlastnické právo může a nemusí být převedeno. Operativní leasing - je leasing jiný než finanční

10 Indikátory leasingu Indikátory finančního leasingu: - vlastnictví aktiva je převedeno na nájemce do konce nájemní doby - nájemce má možnost po skončení leasingu aktivum odkoupit za cenu podstatně nižší než je reálná hodnota aktiva - doba trvání leasingu je podstatnou částí doby životnosti aktiva - po dobu leasingu nájemce uhradí reálnou hodnotu aktiva - nájemce nese ztráty pronajímatele spojené se zrušením leasingu leasingu - zisky nebo ztráty vlivem pohybu reálné zbytkové hodnoty připadají nájemci

11 Pozemky - mají neomezenou životnost, pouze operativní leasing komplex budovy a pozemek – rozlišení leasing komplex budovy a pozemek – rozlišení finančního a operativního leasingu finančního a operativního leasingu (pokud splátky nelze oddělit, je leasing (pokud splátky nelze oddělit, je leasing klasifikován jako finanční) klasifikován jako finanční) - rozlišení není nutné, jde-li o investice do - rozlišení není nutné, jde-li o investice do nemovitostí (IAS 40) nemovitostí (IAS 40)

12 Účtování - u nájemce Prvotní uznání – při zahájení leasingu - v nižší z částek reálná hodnota a současná hodnota minimálních leasingových splátek (disk.sazba = implicitní úroková míra leasingu nebo - v nižší z částek reálná hodnota a současná hodnota minimálních leasingových splátek (disk.sazba = implicitní úroková míra leasingu nebo přírůstková výpůjční úroková sazba u přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce) nájemce) hodnota aktiva se zvýší o počáteční přímé náklady nájemce náklady nájemce

13 Účtování - u nájemce Následné ocenění – finanční náklady –splátky se rozdělí na část uhrazující závazek a finanční náklady, úroková míra u zůstatku závazku by měla být konstatní náklady, úroková míra u zůstatku závazku by měla být konstatní - odpisy – stejně jako u aktiv, která nájemce vlastní

14 U pronajímatele Prvotní uznání – - jako dlouhodobá pohledávka v částce čisté - jako dlouhodobá pohledávka v částce čisté investice do leasingu investice do leasingu - leasingové splátky snižují hodnotu pohledávky - leasingové splátky snižují hodnotu pohledávky a jsou finančním výnosem a jsou finančním výnosem Následné ocenění – finanční výnosy – konstantní úroková míra ze zůstatku čisté investice do leasingu

15 Obměny leasingu Prodej a zpětný leasing Operativní leasing


Stáhnout ppt "IAS 17 - Leasing.. Definice Leasing – dohoda o převodu práv užívat aktivum po dohodnutou dobu na nájemce za úhradu Leasing – dohoda o převodu práv užívat."

Podobné prezentace


Reklamy Google