Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IAS 17 - Leasing ..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IAS 17 - Leasing .."— Transkript prezentace:

1 IAS 17 - Leasing .

2 Definice Leasing – dohoda o převodu práv užívat aktivum po dohodnutou dobu na nájemce za úhradu Nájemce – ten, kdo užívá aktivum, pronajímatel – ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje je) Finanční leasing – na nájemce přecházejí všechna rizika i ekonomické užitky z vlastnictví aktiva. Vlastnické právo může a nemusí být převedeno. Operativní leasing - je leasing jiný než finanční

3 Definice (pokr.) Doba leasingu – je
a) nevypověditelná doba, na kterou má nájemce sjednán leasing plus b) jiné lhůty, po které má nájemce opci na pokračování v leasingu aktiva (zdarma či za úhradu), přičemž je na počátku leasingu dostatečně jisté, že tuto opci využije

4 Definice (pokr.) Minimální leasingové platby – platby během doby trvání leasingu, které se nájemce zavázal uhradit včetně kupní ceny aktiva na konci leasingu (pokud je výrazně nižší než jeho reálná hodnota) plus v případě nájemce – částky, které se zavázal uhradit nájemce v případě pronajímatele – zbytková hodnota, kterou se pronajímateli zavázal uhradit Tyto platby jsou používány při výpočtu (implicitní) efektivní úrokové míry .

5 Definice (pokr.) Implicitní úroková míra – diskontní sazba, stanovená na počátku leasingu tak, aby se souhrn současné hodnoty minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty rovnal reálné hodnotě aktiva plus počátečních přímých nákladů pronajímatele Přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce – kterou by musel zaplatit za podobný leasing nebo která by byla vynaložena v případě, že by si na aktivum musel vypůjčit prostředky

6 Definice (pokr.) Hrubá investice do leasingu – součet minimálních leas.plateb za dobu leasingu a nezaručené zbytkové hodnoty Čistá investice do leasingu – hrubá investice diskontovaná implicitní úrokovou sazbou

7 Definice (pokr.) Nezaručené zbytková hodnota – část zbytkového hodnoty aktiva, jejíž realizace není pronajímateli zaručena nebo je zaručena pouze stranou spojenou s pronajímatelem Zaručená zbytková hodnota – u nájemce: ta část zbytkové hodnoty, kterou se zavázal uhradit u pronajímatele: část zbytkové hodnoty, kterou se nájemce zavázal uhradit Nerealizovaný finanční výnos – rozdíl mezi hrubou a čistou investicí do leasingu

8 Definice (pokr.) Počáteční přírůstkové náklady – náklady přímo přiřaditelné sjednání leasingu (ohodnocení bonity nájemce) Podmíněné nájemné – část leasingových splátek, která je závislá na stanovené proměnné veličině (např. tržbách)

9 Klasifikace leasingů Finanční leasing – na nájemce přecházejí všechna rizika i ekonomické užitky z  vlastnictví aktiva. Vlastnické právo může a nemusí být převedeno. Operativní leasing - je leasing jiný než finanční

10 Indikátory leasingu Indikátory finančního leasingu:
vlastnictví aktiva je převedeno na nájemce do konce nájemní doby - nájemce má možnost po skončení leasingu aktivum odkoupit za cenu podstatně nižší než je reálná hodnota aktiva - doba trvání leasingu je podstatnou částí doby životnosti aktiva - po dobu leasingu nájemce uhradí reálnou hodnotu aktiva nájemce nese ztráty pronajímatele spojené se zrušením leasingu - zisky nebo ztráty vlivem pohybu reálné zbytkové hodnoty připadají nájemci

11 Pozemky mají neomezenou životnost, pouze operativní
leasing komplex budovy a pozemek – rozlišení finančního a operativního leasingu (pokud splátky nelze oddělit, je leasing klasifikován jako finanční) - rozlišení není nutné, jde-li o investice do nemovitostí (IAS 40)

12 Účtování - u nájemce Prvotní uznání – při zahájení leasingu
- v nižší z částek reálná hodnota a současná hodnota minimálních leasingových splátek (disk.sazba = implicitní úroková míra leasingu nebo přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce) hodnota aktiva se zvýší o počáteční přímé náklady nájemce

13 Účtování - u nájemce Následné ocenění
– finanční náklady –splátky se rozdělí na část uhrazující závazek a finanční náklady, úroková míra u zůstatku závazku by měla být konstatní - odpisy – stejně jako u aktiv, která nájemce vlastní

14 U pronajímatele Prvotní uznání –
- jako dlouhodobá pohledávka v částce čisté investice do leasingu - leasingové splátky snižují hodnotu pohledávky a jsou finančním výnosem Následné ocenění – finanční výnosy – konstantní úroková míra ze zůstatku čisté investice do leasingu

15 Obměny leasingu Prodej a zpětný leasing Operativní leasing


Stáhnout ppt "IAS 17 - Leasing .."

Podobné prezentace


Reklamy Google