Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ I."— Transkript prezentace:

1 VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ I.

2 Obsah Typy modelů vícekriteriálního rozhodování Základní pojmy
Cíl řešení modelů Grafické zobrazení problému Typy informací o preferencích Metody stanovení vah kritérií

3 Typy modelů Vícekriteriální optimalizační model
Množina přípustných řešení je nekonečná Model vícekriteriální analýzy variant Množina přípustných řešení je konečná

4 Vícekriteriální optimalizační model
Množina přípustných řešení je nekonečná Alespoň dvě účelové funkce Vícekriteriální lineární optimalizační model

5 Model vícekriteriální analýzy variant
Množina přípustných řešení je konečná Každá varianta je hodnocena podle několika kritérií

6 Model vícekriteriální analýzy variant
Komponenty modelu Varianty Kritéria Kriteriální matice Váhy kritérií

7 Koupě motorové kosy Vyberte nejvhodnější motorovou kosu ze tří možností podle ceny, výkonu a hmotnosti.

8 Základní pojmy Ideální a bazální varianta Dominance řešení
Kompromisní řešení

9 Ideální a bazální varianta
Ideální řešení (varianta) je hypotetické nebo reálné řešení, reprezentované ve všech kritériích současně nejlepšími možnými hodnotami. varianta H s ohodnocením (h1, ..., hk) Bazální řešení (varianta) je hypotetické nebo reálné řešení, reprezentované nejhorším ohodnocením podle všech kritérií. varianta D s ohodnocením (d1, ..., dk).

10 Dominance řešení V této definici předpokládáme všechna kritéria maximalizační. Varianta ai dominuje variantu aj , jestliže pro její ohodnocení platí (yi1, yi2 ,…, yik)  (yj1, yj2,…, yjk) a existuje alespoň jedno kritérium fl , že yil > yjl . Řešení je nedominované (efektivní) řešení problému, pokud neexistuje žádné jiné řešení, které by jej dominovalo.

11 Kompromisní řešení Kompromisní varianta (řešení) má od ideální varianty (řešení) nejmenší vzdálenost podle vhodné metriky (měřenou vhodným způsobem). Kompromisem může být i zanedbání některých kritérií.

12 Cíl řešení modelů Nalezení jediné kompromisní varianty, kompromisního řešení (Nalezení určitého počtu kompromisních variant) Rozdělení řešení na efektivní a neefektivní Uspořádání všech řešení od nejlepšího k nejhoršímu Problémy umožňující kompenzaci a problémy nepovolující kompenzaci

13 Grafické zobrazení problému I
H a3 a2 a4 D

14 Grafické zobrazení problému II
S a1 a2 S a1 a2

15 Typy informací Inter a intra kriteriální preference
Preference jednotlivých kritérií Hodnocení variant podle každého kritéria žádná informace nominální informace - aspiračních úrovně ordinální informace - kvalitativní – uspořádání kardinální informace - kvantitativní

16 Metody kvantifikace informace
Metoda pořadí nejlepší varianta, nejdůležitější kritérium bude první v pořadí Bodovací metoda nejlepší varianta, nejdůležitější kritérium dostane nejvíce bodů Párové porovnávání porovnává se důležitost kritérií či ohodnocení variant podle jednotlivých kritérií

17 Metody kvantifikace informace
Saatyho metoda Metoda kvantitativního párového porovnání Stupnice: 1…rovnocenné 3…slabá preference 5…silná preference 7…velmi silná preference 9…absolutní preference Saatyho matice – čtvercová, reciproční Váhy – normalizovaný geometrický průměr řádků Saatyho matice

18 Příklad k procvičení Výběr firmy na realizaci www portálu
Bylo vypsáno výběrové řízení na realizaci www portálu. Nabídky jednotlivých firem jsou hodnoceny pomocí čtyř kritérií takto: 1) Zvolte vhodné grafické zobrazení a problém zakreslete 2) Určete ideální a bazální variantu 3) Prověřte, zda v souboru neexistuje dominovaná varianta 4) Podle vlastního uvážení stanovte pomocí různých metod váhy kritérií

19 Příklad – stanovení vah pomocí Saatyho metody


Stáhnout ppt "VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ I."

Podobné prezentace


Reklamy Google