Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MKA=Multi-Kriteriální Analýza (vícekriteriální apod.) Viz odkaz na aplikaci OKS (Optimalizace Krajinné Struktury) na adrese

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MKA=Multi-Kriteriální Analýza (vícekriteriální apod.) Viz odkaz na aplikaci OKS (Optimalizace Krajinné Struktury) na adrese"— Transkript prezentace:

1 MKA=Multi-Kriteriální Analýza (vícekriteriální apod.) Viz odkaz na aplikaci OKS (Optimalizace Krajinné Struktury) na adrese http://www.hydromeliorace.cz/sw/oks/ http://www.hydromeliorace.cz/sw/oks/ CV 3.lekce

2  naformulovat strategii řešení úlohy  vytvořit soustavy kritérií a jejich preference maximalizační x minimalizační kvantitativní x kvalitativní  stanovit váhy kritérií vhodnou metodou bodovací, metoda pořadí, párová Fullerova  vyplnit a normalizovat (transformovat) matici  hodnocení variant - např. maximalizace užitku: metoda váženého součtu (WSA Weighted Sum Approach )  výběr nejvhodnější varianty (seřazení variant)

3  zakroužkovat ve dvojicích vítězné kritérium N=k*(k-1)/2 36=9*8/2 sečíst počty vítězství vypočítat váhy kritérií

4 - Řešení soustavy rovnic pomocí inverzní matice (viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Inverzn%C3%AD_matice )http://cs.wikipedia.org/wiki/Inverzn%C3%AD_matice (resp. operace s maticemi viz http://www.priklady.eu/cs/Matematika/Matice.alej )http://www.priklady.eu/cs/Matematika/Matice.alej CV 3.lekce

5 Postup řešení soustavy lineárních rovnic: - z výchozí matice vytvořit matici inverzní A -1 : toto provést pomocí funkce =INVERZE(A13:F18) - provést součin matic pravé strany B a inverzní matice A -1 toto provést pomocí funkce =SOUČIN.MATIC(J13:O18;H13:H18) - pozn.: Jaká jsou pravidla pro součin matic: - viz "Příklady cvičení": 3.lekce/A3.lekce/A CV 3.lekce

6 K dispozici na WEBu www.hydromeliorace.cz/czuwww.hydromeliorace.cz/czu viz "Příklady cvičení": 3.lekce/A - 3.lekce/B3.lekce/A3.lekce/B - Část A: Příklad 1 (řešení soustavy rovnic v Excelu) - Část B: Příklad 2 (MKA a maticové operace v Excelu) K dispozici jsou následující manuály: - V rámci manuálu OKS je na stranách 4-19 popis MKA viz www.hydromeliorace.cz/sw/mka_skp/popup/manual_oks.pdfwww.hydromeliorace.cz/sw/mka_skp/popup/manual_oks.pdf - Zpracovaný příklad pro uplatnění MKA při posouzení variant aplikace kompostu na snížení povrchového odtoku při intenzivních dešťových srážkách viz www.hydromeliorace.cz/sw/mka_skp/popup/priklady_1.pdfwww.hydromeliorace.cz/sw/mka_skp/popup/priklady_1.pdf CV 3.lekce


Stáhnout ppt "MKA=Multi-Kriteriální Analýza (vícekriteriální apod.) Viz odkaz na aplikaci OKS (Optimalizace Krajinné Struktury) na adrese"

Podobné prezentace


Reklamy Google