Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo životního prostředí II. Úvodní přednáška 23. 9. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo životního prostředí II. Úvodní přednáška 23. 9. 2013."— Transkript prezentace:

1 Právo životního prostředí II. Úvodní přednáška 23. 9. 2013

2 Organizace semestru Semináře a přednášky Zápočet – podmínky Zkouška – písemná, dvě části –předtermín 16. 12. 2013 (15:00 – 16:30) –další termíny v průběhu zkouškového období

3 Systematika zvláštní části PŽP A) ochrana složek (včetně ekosystémů) B) ochrana před zdroji ohrožení/poškození C) regulace „rizikových činností“ Právní úprava (předmět, účel) Základní pojmy a instituty Nástroje ochrany Procesní aspekty (formy činnosti, vazba na SŘ...)

4 Ochrana složek životního prostředí ochrana vod ochrana ovzduší ochrana přírody a krajiny vč. ochrany rostlinstva a živočišstva ochrana (zemědělské) půdy ochrana lesa

5 Ochrana před zdroji ohrožení/poškození nakládání s odpady nakládání s obaly nakládání s GMO nakládání s chemickými látkami ochrana před ionizujícím zářením ochrana před hlukem a vibracemi ochrana před světelným znečištěním, ochrana před haváriemi, ochrana před živelními pohromami,...

6 Regulace rizikových činností ochrana ŽP při stavební činnosti ochrana ŽP při hornické činnosti ochrana ŽP při zemědělské činnosti hospodaření s energiemi

7 Opakovací případová studie Spalovna komunálního odpadu

8 Změna ÚP (plocha techn. infr.) Stanovisko EIA (I/10.2) Územní rozhodnutí o umístění stavby –Souhlas s odnětím ze ZPF –Závazné stanovisko (ovzduší) –Stanovisko EIA Integrované povolení Stavební povolení –Povolení ke kácení stromů –Výjimka dle ZOPK (památné stromy, zvl. chr. živočichové) –Povolení k nakládání s vodami Kolaudační souhlas (zkušební provoz?)

9 Řešení případové studie Jaký je záměr investora? Vlastnictví dotčeného pozemku Jaký je ochranný režim na pozemku nebo v jeho okolí? V jaké procesní fázi je realizace záměru?

10 Územní plánování Proces pořizování ÚP Nejde o správní řízení Kombinace přenesené a samostatné působnosti Nejprve rozhodnutí zastupitelstva, nakonec rozhodnutí zastupitelstva Jde o politický proces – ÚP vyjadřuje politickou představu o rozvoji území obce Investor: žádost o změnu ÚP, námitky Veřejnost: námitky (zástupce veř.), připomínky

11 EIA Výběrová procedura - příloha zákona nejde o správní řízení!!!!! (ale § 23 odst. 9 z. č. 100/2001) Informační systém EIA Průběh: –Oznámení –Zjišťovací řízení –Dokumentace –Posudek –Veřejné projednání –Stanovisko EIA


Stáhnout ppt "Právo životního prostředí II. Úvodní přednáška 23. 9. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google