Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva 4. 3. 2009 Vybrané otázky práva životního prostředí Přednáška č. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva 4. 3. 2009 Vybrané otázky práva životního prostředí Přednáška č. 2."— Transkript prezentace:

1 Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva 4. 3. 2009 Vybrané otázky práva životního prostředí Přednáška č. 2

2 Osnova přednášky Úvod Úvod Ochrana ŽP v územním plánování Ochrana ŽP v územním plánování Ochrana ŽP v územním řízení Ochrana ŽP v územním řízení Ochrana ŽP ve stavebním řízení Ochrana ŽP ve stavebním řízení

3 Ochrana ŽP ve stavebním právu Orgány územního plánování a stavební úřady Orgány územního plánování a stavební úřady Účast dotčených orgánů Účast dotčených orgánů Zásady dobré správy Zásady dobré správy Účast veřejnosti Účast veřejnosti Posuzování vlivů na ŽP Posuzování vlivů na ŽP Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

4 Orgány ÚP a stavební úřady § 4 odst. 1 StZ: zásady postupu § 4 odst. 1 StZ: zásady postupu § 4 odst. 2 StZ: součinnost s DO § 4 odst. 2 StZ: součinnost s DO Zásady dobré správy (§§ 2-8 SŘ) Zásady dobré správy (§§ 2-8 SŘ) Kvalifikovaná činnost Kvalifikovaná činnost Projektant (§ 159 odst. 1,2 StZ) Projektant (§ 159 odst. 1,2 StZ)

5 Dotčené orgány Správní orgány, které podle zvláštních právních předpisů hájí vybrané veřejné zájmy Správní orgány, které podle zvláštních právních předpisů hájí vybrané veřejné zájmy např. ochrana přírody, vod, ovzduší atd. např. ochrana přírody, vod, ovzduší atd. Vydávají stanoviska dle § 149 SŘ Vydávají stanoviska dle § 149 SŘ Postavení DO: § 136 SŘ Postavení DO: § 136 SŘ

6 Dotčené orgány Zásady postupu dle StZ: Zásady postupu dle StZ: Součinnost se StÚ a orgány ÚP Součinnost se StÚ a orgány ÚP Vázanost předchozím stanoviskem Vázanost předchozím stanoviskem Koncentrace stanovisek Koncentrace stanovisek Kontrola dodržování převzatých podmínek Kontrola dodržování převzatých podmínek Koordinované stanovisko Koordinované stanovisko Projednávání protichůdných stanovisek Projednávání protichůdných stanovisek

7 Účast veřejnosti  důležitá zejm. v ÚP a ÚŘ  Aarhuská úmluva  zveřejňování písemností (§ 20 StZ)  veřejné projednání (§ 22 StZ)  námitky a připomínky

8 Ochrana ŽP v ÚP Specifika: Specifika: Neuplatňuje se SŘ Neuplatňuje se SŘ Zveřejňování písemností a veřejné projednání Zveřejňování písemností a veřejné projednání Zástupce veřejnosti (§ 23 StZ) Zástupce veřejnosti (§ 23 StZ) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ÚAP – limity využití území ÚAP – limity využití území PÚR PÚR ÚPD: ZÚR, ÚP, RP ÚPD: ZÚR, ÚP, RP § 101a-d SŘS § 101a-d SŘS

9 Účast veřejnosti v ÚP ZÚR veřejnostobčan krajezástupce veřejnosti vlastník nemovitosti obec zadánínenenenevyjádření návrhpřipomínkypřipomínkynámitkypřipomínkynámitky správní žalobaneneano, pokud bylo porušeno jeho procesní právo ano, pokud bylo porušeno jeho vlastnické právo ano, pokud bylo porušeno její právo

10 Účast veřejnosti v ÚP ÚP veřejnostobčan obce zástupce veřejnosti vlastník nemovitosti sousední obec zadánípřipomínky připomín ky připomínkypřipomínkypodnět konceptpřipomínky připomín ky námitkynámitkypřipomínky návrhpřipomínky připomín ky námitkynámitkypřipomínky správní žalobanejistéanoano (porušení procesního práva) ano (porušení vlastnického práva) nejisté

11 Účast veřejnosti v ÚP RP veřejnostobčanské sdružení zástupce veřejnosti vlastník nemovitosti obec zadání požadavky na obsah návrhpřipomínkypřipomínkynámitkynámitkynámitky správní žalobaneneanoanoano

12 Ochrana ŽP v ÚŘ Postupuje se podle StZ a SŘ Postupuje se podle StZ a SŘ Okruh účastníků řízení (§ 85 StZ) Okruh účastníků řízení (§ 85 StZ) Veřejné ústní jednání Veřejné ústní jednání DO: (závazná) stanoviska DO: (závazná) stanoviska námitky, připomínky námitky, připomínky

13 Účast veřejnosti v ÚŘ veřejnost, včetně OS účastník řízení (§ 85) obecOS, které je účastníkem řízení územní řízení připomínkynámitky zjednodušené územní řízení připomínkynámitky územní souhlas připomínkynámitky? veřejnoprávní smlouva připomínkypísemný souhlas

14 Ochrana ŽP ve SŘ Stavební řízení – účastníci řízení § 109 StZ Stavební řízení – účastníci řízení § 109 StZ Zkrácené stavební řízení Zkrácené stavební řízení Ohlašování staveb Ohlašování staveb Uzavření veřejnoprávní smlouvy Uzavření veřejnoprávní smlouvy Účastníci řízení: sousedi ano, účastníci podle zvláštních právních předpisů ne Účastníci řízení: sousedi ano, účastníci podle zvláštních právních předpisů ne Dotčené orgány Dotčené orgány


Stáhnout ppt "Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva 4. 3. 2009 Vybrané otázky práva životního prostředí Přednáška č. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google