Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zadání územního plánu Zadání územního plánu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Plzeň, 17.2.2015 Krajský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zadání územního plánu Zadání územního plánu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Plzeň, 17.2.2015 Krajský."— Transkript prezentace:

1 1 Zadání územního plánu Zadání územního plánu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Plzeň, 17.2.2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Plzeň, 17.2.2015

2 Zadání územního plánu § 47 stavebního zákona –využití doplňujících průzkumů a rozborů –spolupráce s určeným členem zastupitelstva (určený zastupitel) –lze uložit variantní řešení návrhu ÚP (musí být odůvodněno) Lhůty –do 23 dnů od obdržení – orgán OOP stanovisko dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. –do 15 dnů ode dne doručení VV – každý písemné připomínky –do 30 dnů od obdržení – DO + nadřízený orgán vyjádření (na základě PP a ÚPP) –do 30 dnů od obdržení – KÚ jako příslušný úřad stanovisko –do 30 dnů od obdržení – sousední obce podněty Vyhodnocení vlivů na URÚ – kdy ? 1)příslušný úřad bude chtít posouzení z hlediska vlivů na ŽP 2)orgán OOP nevyloučí významný vliv na EVL či PO 2

3 Zadání územního plánu metodické sdělení MMR – součinnost s projektantem při zadávání zpracování ÚP výběr projektanta 1)po schváleném zadání 2)již po rozhodnutí o pořízení lze využít pro doplňující P+R a konzultaci při zpracování zadání + kvalita zpracovaného ÚP - finanční náklady Zde ke stažení 3

4 Zadání územního plánu vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 6 nové znění po novele 458/2012 Sb. metodická pomůcka – Osnova územního plánu (ÚÚR, 01/2015) minimální požadovaný rozsah zadání (malá sídla) rozšířený a doplněný rozsah zadání (ostatní) rozdíl je v členění požadavků na základní koncepci rozvoje území obce - a) 4

5 Zadání územního plánu – malé sídlo a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce –upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutné prověřit –upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti c) požadavky na prověření vymezení VPS, VPO a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo –upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti d) požadavky na prověření ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách podmíněno vydáním RP, zpracováním ÚS nebo uzavřením DOP –upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti e) požadavky na zpracování variant řešení f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na URÚ 5

6 Zadání územního plánu – ostatní a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce –a.1) požadavky na urbanistickou koncepci upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti –a.2) požadavky na koncepci veřejné infrastruktury –a.2.1) požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti –a.2.2) požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti –a.2.3) požadavky na veřejné občanské vybavení upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti –a.2.4) požadavky na veřejná prostranství upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti –a.3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny upřesnění požadavků z PÚR, ZÚR, ÚAP, doplňujících P+R, obce, zprávy o upl., DO, veřejnosti b) – g) viz předchozí 6

7 Zadání územního plánu Vyvarovat se následujícímu: struktura neodpovídající právnímu předpisu nepřehlednost zadání opakující se požadavky neupřesněné požadavky požadavky na věci neřešitelné v ÚP požadavky neodpovídající charakteru zadání nejasně formulované požadavky přílišná popisnost předjímání řešení 7 zadání NENÍ soupis požadavků zadání NEJSOU ÚAP Každý bod zadání musí být vypořádán v odůvodnění návrhu !

8 Zadání územního plánu Doporučení pro zadání: před tvorbou zadání zkontrolovat, zda je v evidenci ÚPČ informace o pořízení v kap. c) se uvede pro které VPS a VPO se uplatní PP a pro které vyvlastnění –při požadavcích PP žádat zpracování soupisu pozemků v kap. f) se uvede požadavek na vyhotovení právního stavu (u změn) v kap. f) se uvede požadavek zpracovaní srovnávacího textu (u změn) kap. g) z vyhlášky do zadání nepsat v kap. h) se uvede odborný názor pořizovatele – podklad pro stanovisko DO 8 zadání NENÍ soupis požadavkůzadání NEJSOU ÚAP Každý bod zadání musí být vypořádán v odůvodnění návrhu !


Stáhnout ppt "1 Zadání územního plánu Zadání územního plánu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Plzeň, 17.2.2015 Krajský."

Podobné prezentace


Reklamy Google