Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava ochrany lesa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava ochrany lesa"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava ochrany lesa
22. listopadu 2006

2 1. Les národní bohatství účel právního režimu § 2 lesního zákona
vytvoření právních, příp. dalších předpokladů pro zachování lesa, péči o něj a jeho obnovu podpora trvale udržitelného hospodaření v něm nutné zachovat nejen potřebnou rozlohu, ale i kvalitu a vhodnou skladbu lesních porostů § 2 lesního zákona

3 Funkce Nepříznivé lesa vlivy
produkční (hospodářské) mimoprodukční (ekologické) civilizační vlivy imise změna klimatu bezohlednost při užívání vysazování monokultur nepříznivá skladba porostů ohrožení biodiverzity přírodní vlivy škůdci nepříznivé povětrnostní podmínky

4 Principy ochrany lesa komplexnost právní regulace
vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků a veřejných zájmů racionalita prevence státní řízení hospodaření v lese demokratizace užívání lesa

5 2. Předmět právní ochrany
LES lesní porosty s jejich prostředím pozemky určené k plnění funkcí lesa kategorizace lesů lesy ochranné lesy zvláštního určení lesy hospodářské subkategorie – lesy pod vlivem imisí

6 3. Přehled právní úpravy 1. mezinárodněprávní úprava
- Principy hospodaření v lesích - Implementační plán – Ochrana a management přírodních zdrojů 2. komunitární úroveň - ochrana lesů proti znečištěnému ovzduší - ochrana proti požárům - ochrana vybraných lesních ekosystémů v rámci ochrany přírody

7 3. vnitrostátní úroveň dřevin
- z. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - 12 novel - řada prováděcích předpisů (viz učebnice prof. Damohorský a kol. nebo - z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - z. č. 282/1991 Sb., o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa - z. č. 252/1997 Sb., o zemědělství - z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon - z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

8 4. Nástroje ochrany 1. ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE
- stanovení práv a povinností, omezení a zákazů - § 11 – základní povinnosti - § 13 – ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - § 19 – obecné užívání lesů - § 20 – omezení - § 32 – povinnosti vlastníka při hospodaření v lesích - lesní hospodářská evidence - § 40 - udělení licence - týká se odborného lesního hospodáře - § 41 a násl. - dozor (§ 50, § 51) - vrchní státní dozor – MŽP - příslušné orgány státní správy lesa - ČIŽP podle příslušného zákona - lesní stráž

9 A) oblastní plány rozvoje lesů
2. KONCEPČNÍ NÁSTROJE – LESNICKÉ PLÁNY - upravují hospodaření v lesích A) oblastní plány rozvoje lesů - vyjadřují státní politiku na úseku hospodaření v lesích B) lesní hospodářské plány - vlastníci státních lesů a lesů o výměře větší než 50 ha - pro ostatní - dobrovolnost C) lesní hospodářské osnovy - vlastníci lesů menších než 50 ha, pokud nemají LHP - zpracování hradí stát – forma státní pomoci

10 3. INFORMAČNÍ NÁSTROJE

11 4. EKONOMICKÉ NÁSTROJE - § 24 odst. 2 - § 36 odst. 3 - § 17, § 18: poplatek za odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro jiné využití - příloha 1. lesního zákona - 40 % obci, 60 % SFŽP 5. SANKČNÍ NÁSTROJE - přestupky (obecné užívání lesa) - jiná protiprávní jednání – správní delikty

12 6. INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE
- obecní úřady obcí s rozšířenou působností - krajské úřady - Ministerstvo zemědělství - vojenské újezdy: Ministerstvo obrany Vojenský lesní úřad

13 5. Hlavní instituty v problematice ochrany lesa
ZACHOVÁNÍ LESŮ OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

14 I. Zachování lesů základní povinnosti:
neohrožovat a nepoškozovat lesy + zařízení nepoškozovat zájmy jiných vlastníků pozemky určené k plnění funkcí lesa: ochrana preventivní povahy odnímání pozemků nutný souhlas orgánu státní správy lesa řízení na základě žádosti odnětí trvalé nebo dočasné řízení o odnětí neprobíhá při umístění zařízení podle § 15 odst. 3 údaje obsažené v rozhodnutí o odnětí stanoví zákon

15 II. Obecné užívání lesů užívání lesů veřejností
stanovení povinností a zákazů sloužících k ochraně lesů při takovém užívání § 20 – zákazy absolutní zákazy, u nichž lze povolit výjimku

16 III. Hospodaření v lesích
výsadba lesa mýcení lesa těžba předmýtní mýtní úmyslná nahodilá mimořádná ochrana před škodlivými činiteli (zásada prevence) odborný lesní hospodář lesní stráž

17 Papírna společnosti Myllykoski ve Švédsku.
Papírna Myllykoski Papírna společnosti Myllykoski ve Švédsku.

18 IV. Podpora hospodaření v lesích
služba finanční příspěvek MZe SFŽP

19


Stáhnout ppt "Právní úprava ochrany lesa"

Podobné prezentace


Reklamy Google