Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočet výše újmy nebo škody způsobené na lesích Ing. Kateřina Ventrubová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočet výše újmy nebo škody způsobené na lesích Ing. Kateřina Ventrubová."— Transkript prezentace:

1

2 Výpočet výše újmy nebo škody způsobené na lesích Ing. Kateřina Ventrubová

3 Obecně o škodách Škoda = újma, kterou jedna osoba utrpí na svém majetku v důsledku protiprávního jednání jiné osoby Pro účely náhrady 2 složky: skutečná škoda ušlý zisk Náprava škody uvedením do původního stavu náhradou v penězích

4 Újma nebo škoda způsobená na lesích základním východiskem § 21 LZ „Náhrady za poškozování lesa“ Vyhláška č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

5 Podle příčiny se škody dělí: na lesním pozemku trvalé odnětí nebo trvalé omezení plnění dřevoprodukční funkce lesa dočasné odnětí nebo dočasné omezení plnění produkční funkce lesa dočasné poškození plnění produkční funkce na lesním porostu zničení lesního porostu předčasné smýcení snížení přírůstu snížení produkce snížení kvality krádež dřevní hmoty  mimořádná a nákladově náročnější opatření

6 Škody na lesním pozemku Odnětí nebo omezení plnění produkční funkce Poškození plnění produkční funkce

7 Škody na lesním porostu z předčasného smýcení ze zničení lesního porostu

8 Škody na lesním porostu ze snížení přírůstu

9 Škody na lesním porostu ze snížení produkce ze snížení kvality (mechanickým loupáním, ohryzem…)

10 Škody na lesním porostu krádež dřevní hmoty

11 Mimořádná a nákladově náročnější opatření mimořádná opatření nákladově náročnější opatření

12 Ekonomická újma při omezení hospodaření v lesích Např. náhrady Natura 2000

13 Důvodem příprava prováděcí vyhlášky k § 58 zákona o ochraně přírody náhrady za újmy, příp. platby za environmentální sulžby by měly být jednoznačně odděleny od dotací a vyjadřovány zvlášť

14 Ztráta příjmů z vynuceného prodloužení doby obmýtí může docházet při zřízení zvlášť chráněných území – ochrana přírody nutno kalkulovat jako finanční ztrátu za použití faktoru času

15 Ztráta příjmů z vynuceného ponechání spontánním procesům  odnětí produkční funkce ve zvlášť chráněných územích v částech 1. zón NP v národních přírodních rezervacích ztráta produkční funkce, ale bez příslušných nákladů na obnovu porostu

16 Ztráta příjmů z vynucené záměny dřevinné skladby při obnově a rekonstrukci lesního porostu záměna nad rámec lesního zákona včetně souvisejících předpisů (MZD)

17 Ztráta příjmů ze sníženého zakmenění při dlouhodobém až trvale sníženém zakmenění dochází obvykle ke ztrátě: z nevyužití části pozemku pro produkci ze zhoršené kvality dříví a tedy snížení tržeb

18 Ztráta z předčasného smýcení vyhláška 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

19 Ztráta příjmů z vynucené změny kvality stanoviště např. změnou vodního režimu, dojde ke ztrátě ve výši renty z pozemku

20 Ztráta příjmů z odsunutí těžeb v rámci daného roku, ztráta z nerealizovaného obchodního případu majitel lesa ve zvlášť chráněném území nemůže v daném ročním období v konkrétním případě vytěžit a realizovat na trhu dříví ? nutno řešit individuálně případ od případu

21 Vícenáklady na mladý lesní porost z vynucené záměny dřevinné skladby při obnově, rekonstrukci a převodu l. p. při vynucené záměně dřevinné skladby oproti běžné dřevinné skladbě může dojít ke zvýšeným nákladům na obnovu lesa je požadována dřevinná skladba nad rámec LZ

22 Zvýšené režijní (administrativní) náklady Specifické vícenáklady a mimořádné náklady

23 Děkuji za pozornost přeji příjemný večer


Stáhnout ppt "Výpočet výše újmy nebo škody způsobené na lesích Ing. Kateřina Ventrubová."

Podobné prezentace


Reklamy Google