Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská úprava lesa Legislativa Podle možností hospodářského využití jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa zařazeny do kategorií: Les ochranný Les.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská úprava lesa Legislativa Podle možností hospodářského využití jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa zařazeny do kategorií: Les ochranný Les."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská úprava lesa Legislativa Podle možností hospodářského využití jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa zařazeny do kategorií: Les ochranný Les zvláštního určení Les hospodářský

2 Hospodářská úprava lesa Legislativa O zařazení do kategorie lesů ochranných nebo do kategorie lesů zvláštního určení rozhoduje ve správním řízení Ministerstvo zemědělství (popř. MŽP na území NP) na návrh vlastníka či z vlastního podnětu. Lesy ochranné a lesy zvláštního určení jsou osvobozeny od daně z nemovitostí.

3 Hospodářská úprava lesa Legislativa Les ochranný Převažují mimoprodukční funkce. Hospodaření je ze stanovištních důvodů prakticky vyloučeno. 1)Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilní náplavy a písky, rašeliniště, odvaly, výsypky, …) 2)Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech (zpravidla lesy pod rozhraním 8. a 9. LVS) 3)Lesy v klečovém vegetačním stupni (9.LVS)

4 Hospodářská úprava lesa Legislativa Lesy zvláštního určení Hospodaření omezeno či usměrněno z důvodu veřejného zájmu. Vždy jsou řazeny: a)Lesy v pásmech hygienické ochrany I. stupně b)Lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů přírodních léčivých stolních a minerálních vod c)Lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací

5 Hospodářská úprava lesa Legislativa Dále lze do lesů zvláštního určení zařadit lesy: a)v I. zónách CHKO a lesy v přír. rezervacích a přír. památkách b)lázeňské c)příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí d)sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce (školní podniky a školní polesí) e)se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou (např. větrolamy, břehové porosty, lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů II. stupně, …) f)potřebné pro zachování biologické různorodosti (lesnaté prvky ÚSES – vybraná biocentra a biokoridory) g)v uznaných oborách a samostatných bažantnicích h)v nichž důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření (vojenské lesy, lesy kryjící zásobníky pohonných hmot a plynů, …)

6 Hospodářská úprava lesa Legislativa Lesy hospodářské Posláním hospodářských lesů je vyvážené plnění všech funkcí lesa. Uplatňuje se diferencované hospodaření podle přírodních podmínek.


Stáhnout ppt "Hospodářská úprava lesa Legislativa Podle možností hospodářského využití jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa zařazeny do kategorií: Les ochranný Les."

Podobné prezentace


Reklamy Google