Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb."— Transkript prezentace:

1 VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb.

2 I. Výpočet poplatku za dočasné odnětí Výše ročního poplatku za 1 ha se stanoví podle vzorce OLP = PP. CD. f (Kč.ha -1 ) OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků PP- průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR v m 3.ha -1 CD- průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč.m -3 f- faktor ekologické váhy lesa

3 •Průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR je dlouhodobě neměnná a dosahuje výše 6,3 m 3.ha -1. •Průměrná cena dřeva na OM se stanoví z dosažených realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo. Tuto průměrnou cenu dřeva stanoví a vyhlašuje každoročně ministerstvo (§ 49 odst. 3 písm. e) •Faktor ekologické váhy lesa se odečte z tabulky. Faktory jsou sestaveny podle kategorií a subkategorií lesů.

4 II. Výpočet poplatku za trvalé odnětí Poplatek za trvalé odnětí lesních pozemků (OLP) se vypočte jako kapitálová hodnota ročního odvodu při použití úrokové míry 2 %, tedy podle vzorce: PP. CD. f OLP =  (Kč.ha -1 ) 0,02 OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků PP- průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR v m 3.ha -1 CD- průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč.m -3 f- faktor ekologické váhy lesa

5 Skutečnost rokuVyhlášení pro rokCena v Kč/m Tabulka průměrných cen dřeva na pni

6 •Průměrná cena surového dřeva pro účely výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků podle přílohy k zákonu č. 289/1996 Sb. (§ 49 odst. 3 písm. e) lesního zákona) •Jedná se o průměrnou cenu dřeva na lokalitě P bez DPH, která se stanoví z dosažených realizačních cen (státní statistický výkaz Ceny Les 1-12, resp. od roku 2007 výkaz Ceny Les 1-04) po odečtení průměrných nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo (údaje ze Zelené zprávy).

7 KATEGORIE LESŮf Les hospodářský1,4 Les ochranný a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích3,0 b) vysokohorské lesy pod horní hranicí stromové vegetace5,0 c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni5,0 Les zvláštního určení a) lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně5,0 b) lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod5,0 c) lesy národních parků – 1. zóna5,0 lesy národních parků – 2. zóna4,0 lesy národních parků – 3. zóna3,0 d) lesy ve zvláště chráněných územích5,0 e) lesy v systému ekologické stability území5,0 f) lesy lázeňské4,0 g) lesy příměstské a se zvýšenou zdravotně rekreační funkcí3,0 h) lesy výzkumných lesnických ústavů a lesnických škol2,0 i) lesy vyhlášené za genové základny3,5 j) lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích1,5 TABULKA HODNOT FAKTORŮ EKOLOGICKÉ VÁHY LESA (f)

8 Lesy mimo vyhlášené kategorie a) lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů II. stupně – (vnitřní)4,0 II. stupně – (vnější)2,0 III. stupně2,0 b) lesy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod2,0

9 Téma: Společenská hodnota lesa aneb výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků

10 Výpočet poplatku za odnětí (Kč.ha -1 ) (příloha k zákonu č. 289/1995 Sb.) I. Výpočet poplatku za dočasné odnětí Výše ročního poplatku OLP = PP. CD. F II. Výpočet poplatku za trvalé odnětí (se vypočte jako kapitálová hodnota ročního odvodu při použití úrokové míry 2 %) PP. CD. f OLP =  0,02 kde PP- průměrná roční potenciální produkce lesů ČR (6,3 m 3.ha -1 ) CD- průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m 3 f- faktor ekologické váhy lesa (hodnota se odečte z tabulky) (1,4 = les hospodářský, 5,0 = PHO I, 1.zóna NP, lesy v ÚSES)

11 Průměrná cena dřeva na OM (viz citace v příloze lesního zákona) •Průměrná cena dřeva na odvozním místě (?) se stanoví z dosažených realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo. •Tuto průměrnou cenu dřeva stanoví a vyhlašuje každoročně ministerstvo [§ 49 odst. 3 písm. e] (Věstník Ministerstva zemědělství ČR)

12 Skutečnost rokuVyhlášení pro rokCena v Kč/m Tabulka vyhlášených průměrných cen dřeva na pni

13 Společenská hodnota lesa klesla za posledních 8 let na polovinu své hodnoty !!??

14 Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL •Žádost o odnětí nebo omezení PUPFL (dále jen „zábor“) obsahuje ….. f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů g) výpočet poplatku za odnětí ……


Stáhnout ppt "VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google