Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb."— Transkript prezentace:

1 VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb.

2 I. Výpočet poplatku za dočasné odnětí Výše ročního poplatku za 1 ha se stanoví podle vzorce OLP = PP. CD. f (Kč.ha -1 ) OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků PP- průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR v m 3.ha -1 CD- průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč.m -3 f- faktor ekologické váhy lesa

3 •Průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR je dlouhodobě neměnná a dosahuje výše 6,3 m 3.ha -1. •Průměrná cena dřeva na OM se stanoví z dosažených realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo. Tuto průměrnou cenu dřeva stanoví a vyhlašuje každoročně ministerstvo (§ 49 odst. 3 písm. e) •Faktor ekologické váhy lesa se odečte z tabulky. Faktory jsou sestaveny podle kategorií a subkategorií lesů.

4 II. Výpočet poplatku za trvalé odnětí Poplatek za trvalé odnětí lesních pozemků (OLP) se vypočte jako kapitálová hodnota ročního odvodu při použití úrokové míry 2 %, tedy podle vzorce: PP. CD. f OLP =  (Kč.ha -1 ) 0,02 OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků PP- průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR v m 3.ha -1 CD- průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč.m -3 f- faktor ekologické váhy lesa

5 Skutečnost rokuVyhlášení pro rokCena v Kč/m 3 19951996 810 19961997 800 19971998 837 199819991 009 199920001 055 200020011 046 200120021 021 20022003 891 20032004 814 20042005 775 20052006 822 20062007 919 20072008 926 20082009 693 20092010 535 Tabulka průměrných cen dřeva na pni

6 •Průměrná cena surového dřeva pro účely výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků podle přílohy k zákonu č. 289/1996 Sb. (§ 49 odst. 3 písm. e) lesního zákona) •Jedná se o průměrnou cenu dřeva na lokalitě P bez DPH, která se stanoví z dosažených realizačních cen (státní statistický výkaz Ceny Les 1-12, resp. od roku 2007 výkaz Ceny Les 1-04) po odečtení průměrných nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo (údaje ze Zelené zprávy).

7 KATEGORIE LESŮf Les hospodářský1,4 Les ochranný a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích3,0 b) vysokohorské lesy pod horní hranicí stromové vegetace5,0 c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni5,0 Les zvláštního určení a) lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně5,0 b) lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod5,0 c) lesy národních parků – 1. zóna5,0 lesy národních parků – 2. zóna4,0 lesy národních parků – 3. zóna3,0 d) lesy ve zvláště chráněných územích5,0 e) lesy v systému ekologické stability území5,0 f) lesy lázeňské4,0 g) lesy příměstské a se zvýšenou zdravotně rekreační funkcí3,0 h) lesy výzkumných lesnických ústavů a lesnických škol2,0 i) lesy vyhlášené za genové základny3,5 j) lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích1,5 TABULKA HODNOT FAKTORŮ EKOLOGICKÉ VÁHY LESA (f)

8 Lesy mimo vyhlášené kategorie a) lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů II. stupně – (vnitřní)4,0 II. stupně – (vnější)2,0 III. stupně2,0 b) lesy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod2,0

9 Téma: Společenská hodnota lesa aneb výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků

10 Výpočet poplatku za odnětí (Kč.ha -1 ) (příloha k zákonu č. 289/1995 Sb.) I. Výpočet poplatku za dočasné odnětí Výše ročního poplatku OLP = PP. CD. F II. Výpočet poplatku za trvalé odnětí (se vypočte jako kapitálová hodnota ročního odvodu při použití úrokové míry 2 %) PP. CD. f OLP =  0,02 kde PP- průměrná roční potenciální produkce lesů ČR (6,3 m 3.ha -1 ) CD- průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m 3 f- faktor ekologické váhy lesa (hodnota se odečte z tabulky) (1,4 = les hospodářský, 5,0 = PHO I, 1.zóna NP, lesy v ÚSES)

11 Průměrná cena dřeva na OM (viz citace v příloze lesního zákona) •Průměrná cena dřeva na odvozním místě (?) se stanoví z dosažených realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo. •Tuto průměrnou cenu dřeva stanoví a vyhlašuje každoročně ministerstvo [§ 49 odst. 3 písm. e] (Věstník Ministerstva zemědělství ČR)

12 Skutečnost rokuVyhlášení pro rokCena v Kč/m 3 19951996 810 19961997 800 19971998 837 199819991 009 199920001 055 200020011 046 200120021 021 20022003 891 20032004 814 20042005 775 20052006 822 20062007 919 20072008 926 20082009 693 20092010 535 Tabulka vyhlášených průměrných cen dřeva na pni

13 Společenská hodnota lesa klesla za posledních 8 let na polovinu své hodnoty !!??

14 Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL •Žádost o odnětí nebo omezení PUPFL (dále jen „zábor“) obsahuje ….. f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů g) výpočet poplatku za odnětí ……


Stáhnout ppt "VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google