Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ"— Transkript prezentace:

1 VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ
Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb.

2 I. Výpočet poplatku za dočasné odnětí
Výše ročního poplatku za 1 ha se stanoví podle vzorce OLP = PP . CD . f (Kč.ha-1) OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků PP - průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR v m3.ha-1 CD - průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč.m-3 f - faktor ekologické váhy lesa

3 Průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR je dlouhodobě neměnná a dosahuje výše 6,3 m3.ha-1.
Průměrná cena dřeva na OM se stanoví z dosažených realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo. Tuto průměrnou cenu dřeva stanoví a vyhlašuje každoročně ministerstvo (§ 49 odst. 3 písm. e) Faktor ekologické váhy lesa se odečte z tabulky. Faktory jsou sestaveny podle kategorií a subkategorií lesů.

4 II. Výpočet poplatku za trvalé odnětí
Poplatek za trvalé odnětí lesních pozemků (OLP) se vypočte jako kapitálová hodnota ročního odvodu při použití úrokové míry 2 %, tedy podle vzorce: PP . CD . f OLP =  (Kč.ha-1) 0,02 OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků PP - průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR v m3.ha-1 CD - průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč.m-3 f - faktor ekologické váhy lesa HHH

5 Tabulka průměrných cen dřeva na pni
Skutečnost roku Vyhlášení pro rok Cena v Kč/m3 1995 1996 810 1997 800 1998 837 1999 1 009 2000 1 055 2001 1 046 2002 1 021 2003 891 2004 814 2005 775 2006 822 2007 919 2008 926 2009 693 2010 535

6 Průměrná cena surového dřeva pro účely výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků podle přílohy k zákonu č. 289/1996 Sb. (§ 49 odst. 3 písm. e) lesního zákona) Jedná se o průměrnou cenu dřeva na lokalitě P bez DPH, která se stanoví z dosažených realizačních cen (státní statistický výkaz Ceny Les 1-12, resp. od roku 2007 výkaz Ceny Les 1-04) po odečtení průměrných nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo (údaje ze Zelené zprávy).

7 TABULKA HODNOT FAKTORŮ EKOLOGICKÉ VÁHY LESA (f)
KATEGORIE LESŮ f Les hospodářský 1,4 Les ochranný a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 3,0 b) vysokohorské lesy pod horní hranicí stromové vegetace 5,0 c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni Les zvláštního určení a) lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně b) lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod c) lesy národních parků – 1. zóna lesy národních parků – 2. zóna 4,0 lesy národních parků – 3. zóna d) lesy ve zvláště chráněných územích e) lesy v systému ekologické stability území f) lesy lázeňské g) lesy příměstské a se zvýšenou zdravotně rekreační funkcí h) lesy výzkumných lesnických ústavů a lesnických škol 2,0 i) lesy vyhlášené za genové základny 3,5 j) lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích 1,5

8 Lesy mimo vyhlášené kategorie
a) lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů II. stupně – (vnitřní) 4,0 II. stupně – (vnější) 2,0 III. stupně b) lesy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod

9 Téma: Společenská hodnota lesa aneb výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků

10 Výpočet poplatku za odnětí (Kč. ha-1) (příloha k zákonu č. 289/1995 Sb
I. Výpočet poplatku za dočasné odnětí Výše ročního poplatku OLP = PP . CD . F II. Výpočet poplatku za trvalé odnětí (se vypočte jako kapitálová hodnota ročního odvodu při použití úrokové míry 2 %) PP . CD . f OLP =  0,02 kde PP - průměrná roční potenciální produkce lesů ČR (6,3 m3.ha-1) CD - průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m3 f - faktor ekologické váhy lesa (hodnota se odečte z tabulky) (1,4 = les hospodářský, 5,0 = PHO I, 1.zóna NP, lesy v ÚSES)

11 Průměrná cena dřeva na OM (viz citace v příloze lesního zákona)
Průměrná cena dřeva na odvozním místě (?) se stanoví z dosažených realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo. Tuto průměrnou cenu dřeva stanoví a vyhlašuje každoročně ministerstvo [§ 49 odst. 3 písm. e] (Věstník Ministerstva zemědělství ČR)

12 Tabulka vyhlášených průměrných cen dřeva na pni
Skutečnost roku Vyhlášení pro rok Cena v Kč/m3 1995 1996 810 1997 800 1998 837 1999 1 009 2000 1 055 2001 1 046 2002 1 021 2003 891 2004 814 2005 775 2006 822 2007 919 2008 926 2009 693 2010 535

13 Společenská hodnota lesa klesla
za posledních 8 let na polovinu své hodnoty !!??

14 Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL Žádost o odnětí nebo omezení PUPFL (dále jen „zábor“) obsahuje ….. f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů g) výpočet poplatku za odnětí ……


Stáhnout ppt "VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google