Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm"— Transkript prezentace:

1 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Lesnictví Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

2 Lesnictví Trvalá produkce dřeva Udržená ekologické stability

3 Lesy Lesnatost České republiky je 33%
Výměra lesní půdy v České republice je přibližně 2,63 mil. ha Les je tvořen lesními porosty a jejich prostředím s pozemky určenými k plnění funkcí lesa Les poskytuje dřevo - významnou obnovitelnou surovinu a obnovitelný energetický zdroj

4 Hospodaření v lese obnova lesa výchova lesa ochrana lesa těžba lesa

5 Lesní ekosystém lesní ekosystém zoocenóza fytocenóza
abiotické prostředí atmosféra pedosféra hydrosféra litosféra

6 lesy na skalách, píscích
Typy lesa kulturní smrkové lesy horské smrkové lesy bučiny kulturní borové lesy lužní lesy teplomilné doubravy suťové lesy na svazích lesy na skalách, píscích lesy klečového stupně

7 Typy lesa BUČINA LUŽNÍ LES TEPLOMILNÝ LES (DOUBRAVA) BOROVÝ LES

8 Funkce lesa produkční mimoprodukční
funkce klimatická funkce půdoochranná funkce vodohospodářská funkce rekreační funkce ekologická

9 Mimoprodukční funkce lesa

10 lesy zvláštního určení
Kategorizace lesa lesy hospodářské lesy zvláštního určení lesy ochranné

11 Kategorizace lesa LESY HOSPODÁŘSKÉ Přibližně ¾ lesů ČR
Probíhá zde intenzivní lesnické hospodaření za účelem dosažení co nejvyšší produkce dřeva LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Přibližně 1/5 lesů naší republiky Do kategorie lesů zvláštního určení náleží například: lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací, lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, lesy lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce. LESY OCHRANNÉ Necelých 5% lesů Například lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích jako prudké svahy a rašeliniště, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni

12 Lesy jsou národním přírodním bohatstvím a tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí.


Stáhnout ppt "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm"

Podobné prezentace


Reklamy Google