Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marie Trantinová ÚZEI - pracoviště Opava Ústí nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marie Trantinová ÚZEI - pracoviště Opava Ústí nad Labem"— Transkript prezentace:

1 Marie Trantinová ÚZEI - pracoviště Opava 23.9. 2009 Ústí nad Labem
Krajinné prvky na zemědělské půdě v kontextu hospodaření na zemědělské půdě a GAEC Marie Trantinová ÚZEI - pracoviště Opava Ústí nad Labem

2 Definice krajinného prvku v zákoně o zemědělství
novela zák. č. 252/1997 Sb., KP jako standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (podmínka SAPS a plateb RV) KP = souvislá plocha, popř. jiný útvar, zemědělsky neobhospodařované půdy splňující podmínky: minimální výměra 0,01 ha plní mimoprodukční funkci zemědělství nachází se uvnitř půdního bloku, popř. dílu půdního bloku nebo s ním alespoň na části hranice sousedí nejvyšší výměra krajinných prvků nemůže být větší než 1 ha.

3 Druhy krajinných prvků, zákres…
Evidence KP: identifikační číslo KP druh KP příslušnost k půdnímu bloku, dílu, výměra KP vlastník KP, pokud je znám, uživatel KP ... Pokud je KP užíván více než jedním uživatelem krajinného prvku, je možné jej rozdělit na více krajinných prvků.

4 Druhy krajinných prvků
Navržené definice KP odpovídající NR 73/2009 Mez Terasa Skupina dřevin Stromořadí Travnatá údolnice Solitérní dřevina Další připravované Rybníky, okraje polí… .

5 Mez dle NR 73/2009 Souvislý zatravněný útvar liniového typu sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, zpravidla vymezující hranici půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, jehož součástí může být dřevinná vegetace, popřípadě kamenná zídka.

6 Terasa dle NR 73/2009 Souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, zpravidla vymezující hranici půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, jehož součástí může být dřevinná vegetace, popřípadě kamenná zídka

7 Skupina dřevin dle NR 73/2009 Útvar neliniového typu tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace, s výjimkou takové vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, jakož i takové vegetace, která plní funkce lesa podle § 3 lesního zákona, s nejvyšší možnou výměrou m2

8 Stromořadí dle NR 73/2009 Útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace, zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky, s výjimkou takové vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, jakož i takové vegetace, která plní funkce lesa podle § 3 lesního zákona,

9 Travnatá údolnice dle NR 73/2009
Členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná půda, jehož součástí může být dřevinná vegetace,

10 Travnaté údolnice

11

12 Tvar, povrch, vazba na půdní blok

13 Základní popisné charakteristiky KP
tvar (geometrická charakteristika) povrch (charakter vegetačního krytu) přírodní charakter (přínos k ekologické stabilitě a biologické rozmanitosti území) vazba na půdní blok (těsnost vazby na zemědělskou půdu) místo výskytu krajinného prvku (popis bezprostředního okolí krajinného prvku) složitost krajinného prvku (kombinace dvou nebo více jednoduchých krajinných prvků)

14 Metodika - vazba na půdní blok
Krajinný prvek uvnitř půdního bloku Dosud navržené krajinné prvky meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí, solitérní dřeviny a travnaté údolnice budou vždy polygony.

15 Metodika - vazba na půdní blok
Krajinný prvek na hranici půdního bloku

16 Kontrola krajinného prvku
Počet KP v pilotním území. Z toho počet půdních bloků s vazbou na 1 PB na 2 PB na 3 PB na 4 PB více než 4 PB Skupina dřevin 516 337 117 35 16 5 Mez 476 185 203 53 20 15

17 Místo výskytu krajinného prvku
Vztah KP k jeho nejbližšímu okolí (vzájemná interakce). Hodnota KP je rozdílná. .. Evaluace!!! KP podle místa uvnitř půdního bloku například podle: orientace k vrstevnicím sklonitostí svahu četnost krajinných prvků v místě výskytu hustota krajinných prvků

18

19 Základní východiska pro hodnocení významu krajinných prvků
Pro krajinný prvek konkrétního druhu platí význam KP = f (charakteristika KP, místo výskytu KP) Z výše uvedených závislostí vyplývá, že dva krajinné prvky stejného druhu mohou mít různý význam: při stejné charakteristice, ale různém místu výskytu při odlišné charakteristice a současně stejném místu výskytu

20 Stanovení charakteristik KP Stanovení místa výskytu KP
Katalog charakteristik KP Katalog míst výskytu Stanovení významu KP Katalog významů KP Výběr oceňovací metody Katalog metod ocenění významu hodnocení K Činnost Dokument Vysvětlivky: Ocenění významu KP

21

22 Můžeme začít


Stáhnout ppt "Marie Trantinová ÚZEI - pracoviště Opava Ústí nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google