Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení krajinných změn, příklad z ČR Kateřina Jačková UFA AV ČR PřF UK v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení krajinných změn, příklad z ČR Kateřina Jačková UFA AV ČR PřF UK v Praze."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení krajinných změn, příklad z ČR Kateřina Jačková katerina.jackova@ufa.cas.cz UFA AV ČR PřF UK v Praze

2  V posledních desetiletích výrazné změny v krajině, změna plnění krajinných funkcí  Stav současné krajiny = výslednice procesů (zjm socioekonomických) v minulosti  Nutnost monitoringu a hodnocení kr.změn (KP a ÚP)  Indikátor – dílčí kvant. informace o zájmovém území, která odráží širší stav která odráží širší stav sledovaného procesu či jevu (kr.fce, změna apod.) Krajinné změny

3 Krajinná struktura  GIS, DPZ  Metriky krajinné struktury – kvantifikace specifického uspořádání plošek, tříd, celé krajiny Úroveň: 1.plošky 2.třídy

4 Příklad strukturních metrik ZátěžIndikátor Jednotk a FunkceVysvětleníFunkceVysvětlení Land usePlocha zemědělské půdy% Habitat function pressure s Podíl zemědělské půdy vzrůstá na úkor lesů a ostatních přírodních ploch Recreation function pressures Vzrůst podílu zemědělské půdy a průměrné velikostí polí ohrožuje lesy a ostatní přírodní plochy (velká pole směřují k méně strukturované a diverzifikované krajině), které jsou vysoce ceněny turisty. Land usePrůměrná velikost poleha Mnoho druhů je závislých na rozhraní mezi zemědělskými poly, poli a přírodními plochami (délka rozhraní je negativně ovlivněna vzrůstem průměrné velikosti pole) Land managem ent Celková délka 2m širokých nekultivovaných okrajů polí m Zpravidla je většina druhové bohatosti na polích závislá právě na polních okrajích. xxx

5 Případová studie: Srovnání změn v krajině uvnitř a vně chráněných území v zázemí Prahy mezi lety 1990 a 2006

6 Cíl, hypotézy  Zhodnocení změn LC a krajinné struktury v JZ zázemí Prahy → výrazný socioekonomický tlak (poloha, dálnice D5) → přírodně cenné oblasti (CHKO)  Zda-li a jak se liší krajinné změny v obcích uvnitř a vně chráněná území v JZ zázemí Prahy v časovém rozmezí 1990 - 2006?  Hypotéza – v CHKO nižší gradient změn než v běžné kulturní krajině

7 Metodika A.Výběr a přesné vymezení modelových území   Modelové plochy = obce a jejich nejbližší okolí splňující zadaná kritéria 1. 1.Časová dostupnost – 10 až 20 minut autem do Prahy 2. 2.Vzdálenost od D5 – maximálně 10km 3. 3.Minimální vzdálenost mezi modelovými územími 1,2km (zamezení překryvu) → potenciálně stejná intenzita suburbanizačních a dalších souvisejících procesů.   Vybráno 25obcí

8

9 Metodika B Kvantifikace krajinné struktury  Corine Land Cover 1990 a 2006 (Landsat, 1:100 000, min 25ha, 44 tříd)  Výběr metrik: korelace v 1990 (Spearmanův pořadový korelační koef.), interpretační hodnota, literatura  Počet plošek, Počet tříd, Průměrná velikost plošky, Celková délka okrajů, Medián velikosti plošek, Prům. „radius of gyration“, Prům.index tvaru, Prům.fraktální index, Shannonův index diverzity.

10 Metodika C Statistické testování hypotézy   Redundanční analýza s Monte Carlo permutačním testem (lineární ordinační metoda), α=0.05 → Jak příslušnost modelového území ovlivňuje kompozici LC a krajinnou strukturu v 1990 a 2006? → Testování krajinných změn mezi 1990-2006 ve dvou typech modelových územích + jejich vzájemné srovnání

11


Stáhnout ppt "Hodnocení krajinných změn, příklad z ČR Kateřina Jačková UFA AV ČR PřF UK v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google