Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ"— Transkript prezentace:

1 Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ
Možnosti využití informačních a digitálních technologií pro podporu rozvoje komunikačních kompetencí Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ

2 Přístupy k rozvoji komunikačních kompetencí
Rozvíjení komunikačních kompetencí je dlouhodobý proces. Začíná již v raném dětství a pokračuje v podstatě po celý život. Aby nedocházelo v průběhu rozvoje komunikačních schopností jedince k obtížím, je vhodné podporovat celkový vývoj. Na rozvoj komunikace má velký vliv neporušené smyslové vnímání (hlavně sluch a zrak), dostatečně přesné motorické dovednosti, rozvinuté rozumové dovednosti a myšlení, zdravý a správný tělesný rozvoj i prostředí, v němž osoba žije.

3 Rozvoj sluchového vnímání
Sluchová diferenciace jednotlivých elementů řeči Rytmizační cvičení Zpěv a práce s melodií Analýza a syntéza slabik a hlásek ve slově Diferenciace sluchového pozadí a figury…

4 Rozvoj zrakového vnímání
Vnímat jednotlivé měnící se pohyby mluvidel, jejich postavení při jednotlivých hláskách nebo slabikách, ale také vnímat emoce vyjadřované mimickými svaly a neverbální formy komunikace. Poznávat barvy, velikosti, tvary, rozdíly, analýzy částí v celku, složení celku z částí

5 Rozvoj motoriky, grafomotoriky a oromotoriky
Hrubá motorika umožňuje pohyby velkých kloubních skupin, koordinaci pohybů a tím podporuje celkovou obratnost organismu. Jemná motorika je aktivita drobného svalstva. Jde o přesnost a koordinaci jemných, menších pohybů horní končetiny při manipulaci s předměty a vykonávání nejrůznějších úkonů jako je kreslení či psaní. Grafomotorika je soubor psychomotorických aktivit konaných při psaní či kreslení. Oromorotika je motorika mluvidel

6 Rozvoj myšlení a paměti
Schopnost myšlení umožňuje poznávat svět kolem nás a orientovat se v něm. Paměť nám pomáhá ukládat, podržet a znovu vybavit pojmy, vztahy, vzorce, vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje. Myšlení a paměť spolu úzce souvisí a podporují ve vzájemné interakci i rozvoj komunikačních dovedností jedince. Vztah myšlení a řeči je také manifestován na fenoménu zvaném vnitřní řeč. Tento termín označuje v psychologii kognitivní útvar chápaný obvykle jako verbální forma myšlení.

7 Rozvoj jednotlivých složek řeči
Dostatek přiměřených komunikačních podnětů Rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby Získat správný řečový vzor Předčítání a poslech čteného slova Rozvíjet obsahovou stránku řeči – umění vyprávět Rozvíjet gramaticky správnou tvorbu vět a souvětí Rozvíjet správnou výslovnost hlásek

8 Příklady pomůcek Rotavibrátor (pomůcka logopeda a foniatra k navození hlásky "R„) Vibrační pomůcky na rozvoj citlivosti a motoriky mluvidel

9 Elektronické slovníky (FRAUS Ilustrovaný školní slovník AČ-ČA)
Příklady pomůcek Kniha a CD-ROM (FRAUS Můj první slovník českého jazyka) Elektronické slovníky (FRAUS Ilustrovaný školní slovník AČ-ČA) Dětský telefon

10 Příklady pomůcek Využití počítače (logické a výukové hry, psaná komunikace, záznam a reprodukce zvuku…)

11 Příklady pomůcek Pomůcky s hlasovým výstupem Alternativní myši
Trackbally Spínače CD pro rozvoj poslechových dovedností

12 Příklady pomůcek Diktafon pro záznam zvuku a řeči Zvukové hračky

13 Příklady pomůcek Komunikační tabulky Piktogramy Obrázky pro slovník pro afatiky

14 Příklady pomůcek Sluchadla Zesilovače Mikrofony

15 Příklady pomůcek Logohelp(akustická zpětná vazba) Bzučák

16 POUŽITÁ LITERATURA JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada, s. ISBN: LECHTA, V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, s. ISBN: MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, s. ISBN SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, s. ISBN ZOUNEK, J. ICT v životě základních škol. Triton, s. ISBN ROUBAL, P. Počítač pro učitele. Computer Press, s.


Stáhnout ppt "Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google