Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodické pokyny pro předmět Tlumočnický proseminář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodické pokyny pro předmět Tlumočnický proseminář"— Transkript prezentace:

1 Metodické pokyny pro předmět Tlumočnický proseminář
Ostravská univerzita katedra slavistiky

2 Pretest kognitivních dovedností.
Provedeme vstupní zjištění dovedností studentů týkajících se schopnosti koncentrace na zásadní informace, paměťových dovedností a rychlosti reakcí. Můžeme použít základní příklady z Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních dovedností tlumočníků (s ).

3 Zadání sebehodnotícího úkolu „Tlumočnický deník“.
Studentům bude vysvětlen úkol vedení „tlumočnického deníku“. Jedná se o zápisník, do kterého si budou studenti zapisovat záznamy o samostatné práci, tréninku a problémech při tlumočení. Na konci semestru se předpokládá diskuze o jednotlivých problémech.

4 Teoretická východiska
Studenty seznámíme s myšlenkami významného představitele empirického zkoumání procesu tlumočení Daniela Gile, který se zaměřuje na mentální procesy probíhající během tlumočení. V tlumočnickém procesu rozlišuje několik druhů kapacitních nároků: nároky na porozumění východiskovému textu, nároky na paměť, nároky na produkci cílového textu.

5 Trénink koncentrace Koncentraci pozornosti, resp. schopnost jejího filtrování, udržování delší dobu na dané úloze je možno rozvíjet různými způsoby, např. cvičeními, při kterých studenti počítají hlasitě v řadě za sebou čísla od jeden.

6 Krátkodobá a dlouhodobá paměť. Kapacita paměti.
Při tréninku paměťových schopností je důležité objasnit různé druhy zapamatovávání (vizualizace, kategorizace, asociace), které je možné aplikovat při zapamatovávání informací. Základním principem těchto cvičení je prezentace seznamu položek, které si studenti budou zapamatovávat při využití různých strategií (Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních dovedností tlumočníků, s ).

7 Rozdělení pozornosti. Rozdělení/přepínání pozornosti se cvičí pomocí dvou paralelně vykonávaných činností (současné kreslení a poslouchání, počítání, psaní apod.). Komplexnější paměťové úlohy zahrnují jak pozornost, paměťové schopnosti tak i proces rozhodování, porozumění smyslu výpovědí apod.

8 Rozvoj kreativity. V semináři je nutné cvičit také rychlosti reakce (verbální fluenci), co znamená cvičení plynulosti vyjadřování a pohotovost reakcí. (Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních dovedností tlumočníků, s ).

9 Rozvoj řečových dovedností tlumočníka.
Budoucí tlumočník je povinen dbát na správnou techniku mluveného projevu. Tomuto cíli slouží cvičení na správnou výslovnost problémových hlásek. Nejlepším prostředkem pro hlasové zvládání prostoru je přirozená hlasová poloha a taková intenzita, aby nebyla pociťována žádná námaha. Nejdůležitější faktory napomáhající hlasově zvládnout text: přesná artikulace jednotlivých hlásek a skupin, odpovídající rytmické členění promluvy , volba vhodného tempa řeči.


Stáhnout ppt "Metodické pokyny pro předmět Tlumočnický proseminář"

Podobné prezentace


Reklamy Google