Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Paměti – úvod, základní pojmy Ročník:3. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Paměti – úvod, základní pojmy Ročník:3. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Paměti – úvod, základní pojmy Ročník:3. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_12.1.10.ELE Anotace: Seznámení se základními pojmy polovodičových pamětí a rozdělením. Prezentace je určena pro přípravu žáků oboru Mechanik elektrotechnik. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména názorností výkladu, který vede žáka krok za krokem ke správnému řešení. Interaktivní prezentační prvky, animace a bohaté ilustrační příklady napomáhají lepšímu pochopení tématu a usnadňují rozvoj odborných znalostí a dovedností žáků. Metodický pokyn: Materiál primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využit i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i jako samostatný test. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru. Využitím interaktivní tabule je možné zvýšit jeho interaktivitu.

2 PAMĚTI – ÚVOD Paměťové systémy jsou nejčastěji používány v počítačové a mikropočítačové technice. Zde se paměťový systém nejčastěji označuje jako operační nebo hlavní paměť, která má dvě základní funkce: sslouží k uložení programu, který řídí činnost mikropočítače, sslouží k uchování dat a výsledků operací v průběhu činnosti mikroprocesoru.

3 PAMĚTI – ZÁKLADNÍ POJMY Informační kapacita Maximální množství informace, které je možné uložit v paměti, označujeme jako její kapacitu. Tu lze udávat počtem bitů a údaj o ní bývá součástí značení paměťové součástky. Jednotkou je Byte. Organizace paměti Organizaci dat v paměťové součástce můžeme vyjádřit jako součin dvou hodnot, označený např. A x B, kde A je počet adres a B počet bitů v jedné adrese.

4 Šířka toku dat nnebo také šířka sběrnice je počet bitů, které se po sběrnici přenášejí současně. Mezním případem je šířka toku 1 bit, která se používá pro sériový přenos dat. NNěkteré procesory pracují s různou šířkou vnitřní a vnější sběrnice. VV oblasti pamětí a mikropočítačů se často používá pojem slovo (word). Je to skupina bitů, které se v počítači zpracovávají jako celek. IInformační kapacitu paměti udáváme počtem bytů (slabik). 1byte = 8 bitů.

5 DĚLENÍ PAMĚTÍ Paměti obvykle rozdělujeme podle následujících kritérií: 1. podle způsobu přístupu do paměti 2. podle možnosti zápisu a čtení dat 3. podle principu činnosti základní paměťové buňky 4. podle technologie paměťové buňky

6 Kontrolní otázky Jak se nejčastěji označuje paměťový systém, kde je používán a jaké jsou jeho základní funkce? Co je informační kapacita a v jakých jednotkách se udává? Vysvětlete pojem organizace paměti. Co je šířka toku dat? Vysvětlete pojem slovo. Jak udáváme informační kapacitu paměti? Podle jakých kritérií obvykle rozdělujeme paměti?

7 Použité zdroje: ANTOŠOVÁ, Marcela a Vratislav DAVÍDEK. Číslicová technika. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008, 286 s. ISBN 978-80-7232-333-3.


Stáhnout ppt "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Paměti – úvod, základní pojmy Ročník:3. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google