Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Aritmetické operace v číselných soustavách Ročník:2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Aritmetické operace v číselných soustavách Ročník:2."— Transkript prezentace:

1 Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Aritmetické operace v číselných soustavách Ročník:2. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_12.1.15.ELE Anotace: Provádění aritmetických operací s čísly v různých číselných soustavách, zejména v soustavě binární. Prezentace je určena pro přípravu žáků oboru Mechanik elektrotechnik. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména názorností výkladu, který vede žáka krok za krokem ke správnému řešení. Interaktivní prezentační prvky, animace a bohaté ilustrační příklady napomáhají lepšímu pochopení tématu a usnadňují rozvoj odborných znalostí a dovedností žáků. Metodický pokyn: Materiál primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využit i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i jako samostatný test. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru. Využitím interaktivní tabule je možné zvýšit jeho interaktivitu.

2 ARITMETICKÉ OPERACE V ČÍSELNÝCH SOUSTAVÁCH

3 Aritmetické operace ve dvojkové soustavě Sčítání Při sčítání se příslušné koeficienty čísla sčítají obdobně jako v soustavě desítkové. Protože u soustav s menší hodnotou základu Z (např. Z = 2) se řády mění rychleji než v soustavě desítkové, musíme věnovat velkou pozornost přenosům do vyššího řádu. Přenos do vyššího řádu vzniká v případě, že je součet sčítaných číslic roven nebo větší než základ číselné soustavy, ve které sčítáme. Při větším počtu sčítanců může nastat přenos ne o jeden, ale o více řádů.

4 Sčítání ve dvojkové soustavě Příklad: sečtěte dvě dakadická čísla A 10 = 7 a B 10 = 8 Řešení: 7 8 ____ 15 Číslo 5 odpovídá součtu na řádovém místě jednotek, jednička tvoří přenos do vyššího řádu.

5 Sčítání ve dvojkové soustavě Protože se v digitální technice nejčastěji používá vyjádření binárními čísly, ukážeme si postup sčítání právě na nich. Sčítání ve dvojkové soustavě je totiž nejdůležitější matematickou operací, protože tvoří základ pro ostatní aritmetické operace – odečítání, násobení a dělení. Obecně můžeme součet čísel A a B zapsat takto: S = A + B

6 Sčítání ve dvojkové soustavě Při sčítání využíváme následujících vlastností binárních čísel: 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 + 0 = 1 1 + 1 je součet, který známe z desítkové soustavy a jehož hodnota je 2. Protože číslo 2 ve dvojkové soustavě neexistuje, musíme je vyjádřit dvojkově: 2 10 → 10 2

7 Sčítání ve dvojkové soustavě Aritmetický součet dvou binárních čísel 1 je 1 1 _____________ 10 Na řádovém místě v součtu, které odpovídá řádovému místu obou sčítanců, zůstává nula a jednička tvoří přenos do vyššího řádu.

8 Sčítání ve dvojkové soustavě Příklad: Sečtěte dvě dvojková čísla A = 11011 2 a B = 110010 2 Řešení: 11011 2 110010 2 ______________________ 1001101 2 Výsledek:Součet čísel A + B = 1001101 2.

9 Odčítání ve dvojkové soustavě Odčítání Odčítání ve dvojkové soustavě provádíme obdobně jako v soustavě desítkové, musíme však opět respektovat změny řádů. Příklad: Odečtěte dvě dvojková čísla A = 1001011 2 a B = 110010 2 Řešení: 1001011 2 (menšenec) 0110010 2 (menšitel) ______________________ 0011001 2 (rozdíl) Výsledek:Rozdíl dvou čísel A - B = 0011001 2.

10 Násobení ve dvojkové soustavě Násobení provádíme ve dvojkové soustavě stejným způsobem jako v soustavě desítkové: Příklad:Vynásobte mezi sebou dvě dekadická čísla A = 45 10 a B = 13 10 vyjádřené ve dvojkové soustavě Řešení A 101101 2 B 1101 2 _______________ 101101 000000 101101 101101 ___________________________________________________________ 1001001001 2 - Výsledek

11 Cvičení Vypočítejte: A)Sečtěte dvě dvojková číslaA = 11001 2 a B = 110110 2 Odečtěte dvojková číslaA = 110110 2 a B = 11001 2 Vynásobte dvojková číslaA = 10001 2 a B = 110 2 B) Sečtěte dvě dvojková číslaA = 1001 2 a B = 110110 2 Odečtěte dvojková číslaA = 110100 2 a B = 11101 2 Vynásobte dvojková číslaA = 10101 2 a B = 111 2 C) Sečtěte dvě dvojková číslaA = 11111 2 a B = 110000 2 Odečtěte dvojková číslaA = 110000 2 a B = 11111 2 Vynásobte dvojková číslaA = 10101 2 a B = 101 2

12 Řešení A)1001111 2 11110 2 1011 2 B) 111111 2 11101 2 10010011 2 C) 1001111 2 10001 2 1101001 2

13 Použité zdroje: ANTOŠOVÁ, Marcela a Vratislav DAVÍDEK. Číslicová technika. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008, 286 s. ISBN 978-80-7232-333-3. MATOUŠEK, David. Číslicová technika: základy konstruktérské praxe. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2001, 207 s. ISBN 80-730-0025-3. Autorem všech částí tohoto učebního materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jiří Gregor.


Stáhnout ppt "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Aritmetické operace v číselných soustavách Ročník:2."

Podobné prezentace


Reklamy Google