Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí."— Transkript prezentace:

1 . Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí

2 Teorie bilancí Teorie účetnictví – následuje praxi, zobecňuje
některé prvky, rozvíjí dále možnosti (neexistuje před prakt. účetnictvím) - taktéž i teorie bilancí První ucelené názory (teorie) jako odpověď na položené otázky o funkci rozvahy se objevují ve 2. polovině 19. století (souvisejí s tvorbou a výkladem právních předpisů o vykazování majetku pro daňové účely.

3 Bilance (rozvaha) „přehled o majetku podniku a jeho zdrojích“
„přehled o finanční situaci podniku“ - stavový výkaz – k určitému okamžiku - vychází z minulosti, údaje o stavu majetku a čerpaných zdrojů, které je výsledkem minulých skutečností Současná podoba rozvahy je výsledkem vývoje různých přístupů k tomu, jak majetek vykazovat, jakou úlohu má bilance plnit (viz dále)

4 Bilance a její pojetí Pojetí výkazu „Bilance“ je rozlišováno podle výchozí teze o tom, jaký je účel bilance: a) pojetí monistické b) pojetí dualistické c) pojetí komplexní

5 Monistické pojetí Cílem:
vykazovat správně majetek a dluhy k určitému datu, bilanční zjištění výsledku ustupuje do pozadí - vyčíslit výsledek, vykázání majetku a dluhů ustupuje do pozadí

6 Monistické pojetí Řeší otázky: - Co je možno považovat za majetek
- Jak uspořádat výpověď o majetku = klasifikace majetku (hmotný x nehmotný, dlouhodobý x krátkodobý..) - Jak oceňovat (není tak naléhavé)

7 Dualistické pojetí Cílem:
- vykázání majetku a dluhů spolu s vykázáním vlastního kapitálu a jeho změn za uplynulé období (tj. výsledku hospodaření)

8 Dualistické pojetí Řeší otázky:
- Co má vyjadřovat výsledek hospodaření (účetní období, výsledek činnosti v účetním období…) - Jak vyřešit nepřetržitost podnikových procesů a přetržitost jejich zobrazení (položky aktiv „ostatní“ či „přechodná“)

9 Komplexní pojetí (multifunkční bilance)
vzniklo v posledních letech min. století Cíle : jsou formulovány z pozic informačního užitku (uspokojení informačních potřeb uživatelů)

10 Komplexní pojetí Řeší otázky:
Jak vypovědět o současném stavu a budoucím vývoji ? Jak oceňovat s ohledem na požadované informace o současném stavu a budoucím vývoji ?

11 Teorie bilancí objevují se na přelomu 19. a 20.stol.
zpočátku jako právní výklad obsahu bilancí pro účely daňové a obchodního zákonodárství (ručení za poskytnuté úvěry) - základy statické teorie bilancí (správné vyjádření objemu majetku a jeho struktury)

12 Teorie bilancí statické dynamické eudynamické organické nominalistické
„očekávací“ (nové směry v pojetí bilancí na konci 20.století)

13 Statická teorie bilancí
Úkol bilance: vykázat veškeré složky majetku k určitému okamžiku (složky majetku vykazovány individuálně, oceněné hodnotou bil.dne) a) čistě statické b) omezeně statické

14 Dynamické teorie bilancí
autorem E. Schmalenbach změna v chápání úkolu bilance, resp. úkolů účetní závěrky jako soustavy odpočtů (výkazů) zaměřených na hlavní stránky podnikového procesu orientace na výsledek hospodaření – tak, aby byly údaje v čase srovnatelné (čas.rozlišení); totální výsledek majetková situace ustupuje do pozadí

15 Eudynamická teorie bilancí
autorem H.Sommerfeld, zcela nový přístup požadavek oceňování v realizačních cenách ovšem s extrémní opatrností (rezervní fondy) rozdělení podléhá pouze zbytek zisku – po všech přídělech – cílem je uchovat „kvalifi-kovanou výši“ podstaty podniku

16 Organická teorie bilancí
autorem F.Schmidt dualistický přístup k úkolům bilance: a) zjistit výsledek b) vykázat majetkovou a zdrojovou skladbu oceňování v „cenách dnešního trhu“ (prak-tické obtíže) a v pevné kupní síle měny = konečná fáze směru „věcné bilancování“

17 Nominalistická teorie bilancí
autorem W.Rieger výsledek pochyb,zda je účetnictví schopno výsledek hosp. stanovit správně důraz na peněžní účtování (náklad=časově rozlišený výdaj,výnos=časově rozlišený příjem), - „hodnota bil.dne“ pro pohledávky a závazky - totální výsledek – po ukončení činnosti

18 Novější teorie bilancí
(nové směry v pojetí bilancí na konci 20.století) - spojené s myšlenkou zachování podnikové podstaty (finanční x věcné pojetí), tj. a) objemu a struktury majetku pro dosažení stejného výsledku v násled.roce (věcné pojetí) b) stejné výše kapitálu na konci jako na začátku období (finanční pojetí)

19 Novější teorie bilancí
a) finanční pojetí – nominální - reálné zachování kapitálu (podstaty podniku) b) věcné pojetí - absolutní - reprodukční – relativní - kvalifikované zachování podnikové substance Cílem: max.přesně určit rozdělitelný zisk

20 Novější teorie bilancí
Autorem: H. Albach, G. Seicht Novější teorie bilancí x klasická teorie bilancí = očekávací (do = shrnující (stav a vý- budoucna) sledky za minulé - mimo peněz a období) kapitálu jde o anti- cipace budoucí hodnoty aktiv na základě VVP

21 Novější teorie bilancí
„očekávací“ teorie chápe: úhrn aktiv jako peníze + čistá současná hodnota budoucích příjmů úhrn pasiv jako vložený kapitál + čistá současná hodnota očekávaných výdajů


Stáhnout ppt ". Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí."

Podobné prezentace


Reklamy Google