Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza1 Diferenční analýza - Krátkobé rozhodování Difereční - inkrementální analýza –Dodatečné výnosy a –Dodatečné náklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza1 Diferenční analýza - Krátkobé rozhodování Difereční - inkrementální analýza –Dodatečné výnosy a –Dodatečné náklady."— Transkript prezentace:

1 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza1 Diferenční analýza - Krátkobé rozhodování Difereční - inkrementální analýza –Dodatečné výnosy a –Dodatečné náklady Typická rozhodnodnutí –Rozhodnutí o ceně –Přijmutí nebo zamítnutí speciální zakázky –Přidání /odebrání výrobku, segmetu nebo zákazníka –Výroba nebo prodej společného produktu –Rozhodnutí zdali koupit nebo vyrobit

2 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza2 Výsledovka podle kontribuční marže - krycího příspěvku Rozdělení nákladů mezi fixní a variabilní Výpočet celkového krycího příspěvku - kontribuční marže Odečtení fixních nákladů a vyčíslení čistého zisku Vhodné pro analýzu alternativ „What-If“ –[eg. Bart Company HEM p791+]

3 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza3 Relevantní výnosy a náklady –Diferenční výnosy (rozdíl mezi dvěma alternativami) –Diferenční náklady nebo výdaje (rozdíl mezi dvěma alternativami) –Budoucí nebo další náklady, které se neliší mezi alternativami jsou irelevantní a můžeme je opominout

4 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza4 Relevantní náklady Srovnáváme náklady a výnosy, které jsou dodatečné při jednotivých alternativách –Vyhnutelné náklady (discretionary costs) jsou relevantní dodatečné nákldy –Utopené náklady - sunk costs - jsou nezvratné a tedy nerelevantní –Náklady příležitosti představují nevyužitou příležitost, jsou dodatečné náklady a představují ušlou příležitost a musí se vzít v úvahu

5 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza5 Specifika fixních nákladů – vliv na Bod zvratu Povinné fixní náklady základní vybavení a organizační zázemí k tomu, aby se mohla realizovat výroba (leasing budov a zařízení, platy manažerů) – nemohou se v krátkém období změnit Nepovinné fixní nákldy kontrolované managementem upravují se jednou za rok (např. roční náklady na reklamu, R&D, výcvik) under management discretion Dopad na bod zvratu – čím více je povinných nákladů, tím je obtížnější snižovat bod zvratu

6 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza6 Rozhodnutí o stanovení ceny V těchto úlohách neplatí, že nejvyšší cena výrobku vede vždy k nejvyššímu výnosu, díky existenci substitutů a elasticitě poptávky Pravidlo – v krátkém období vede k maximalizaci zisku maximalizace krycího příspěvku –[Př.: Fried Chicken]

7 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza7 Přijmutí/zamítnutí speciální zakázky Specielní klienti chtějí slevy na produkty, dodatečná výroba poskytuje příležitost ke zvýšení výnosů s tím, že nebudou pokryty celkové náklady, ale jen variabilní V krátkém období musí být pokryty variabilní nálady, to vede ke zvýšení čistého zisku [Example: Rios company]

8 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza8 Přidání/eliminování produktu, segmentu, zákazníka Určení diferenčních položek nákladů a výnosů Výpočet a zhodnocení diferenčního příjmu a rozhodnutí o výrobě –[Zrušení produkční linky: Magnolia Hardware] –[Dodatečná výroba: PowerComp]

9 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza9 Výroba nebo prodání rozpracovaného společného produktu Dva nebo více výrobků se vyrábí ze stejných surovin nebo polotovatů – společný produkt Určit společné náklady – až do bodu rozdělení, které nejsou součástí rozhodování Provést diferencní analýzu prodeje nebo dalšího pokračování výroby obou produktů Rozhodnutí, jestli prodat nebo pokračovat ve výrobě na základě diferencní analýzy

10 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza10 Rozhodnutí koupit nebo vyprodukovat Management musí rozhodnout zdali koupit nebo ve firmě sami vyrobit součástku nebo polotovar používaný při výrobě jiného produktu Porovnání ceny nakoupené součástky s dodatečnými náklady na jeho výrobu vlastními silami Vzít v úvahu také náklady příležitosti vyplývající z potenciálního využití místa k jinému účelu Porovnání fixních nákladů – platy obsluhy a supervize Rozhodnutí na bázi diferenčního příjmu –[Příklad: General Refrigeration Company]

11 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza11 Rozhodování s omezenými zdroji Firmy mají omezené zdroje (peníze, místo, užitné strojní hodiny, kvalifikovanou práci) Manamement musí rozhodnout, které zakázky uskutečnit a které odmítnout – na základě nejziskovějších výrobků nebo služeb. Rozhodovaní za základě krycího příspěvku na omezený zdroj - contribution margin per scarce resource

12 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza12 Teorie omezení - theory of constraints (TOC) Závažná omezení mohou omezit ziskovost společnosti Například úzká místa ve výrobě, kterými musí každý produkt projít, než se může ve výrobě pokračovat dále TOC – identifikace úzkých míst a snaha o jejich odstatnění –Outsourcing (subcontracting) operace v úzkých místech –Paralelní zpracování simultáních operací –Práce přesčas v úzkých místech výroby –Rekvalifikace pracovníků na práci v úzkých místech –Eliminace činností s nulovou přidanou hodnotou v úzkých místech

13 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza13 Nejistota – Anaýza senzitivity Doposud jsme vždy předpokládali, že všechna relevantní data jsou známa Analýza sensitivity – co by se stalo, kdyby se ukázalo, že klíčový předpoklad neplatí What-If analýza – Určení intervalu, ve kterém rozhodnutí stále ještě platí

14 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza14 Nejistota – očekávané hodnoty Očekávaná hodnota – využívá statistické metody k práci s nejistotou Očekávaná hodnota náhodné proměnné je suma možných dosažitelných hodnot nejisté proměnné vážená provděpodobnostmi jejich výskytu. Dále se provádí analýza jako v předchozích případech.

15 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza15 ABC a analýza relevatních nákladů Podle metody ABC jsou náklady spojeny s aktivitami, podle kterých se řídí mnohem přesněji nežli podle tradičních metod Konvenční rozhodnutí o outsourcingu – Analýza koupit nebo vyrobit – otázka fixních nákladů (které jsou nevyhnutelné) Metoda analýzy ABC u rozhodnutí o outsourcingu poskytuje mnohem přesnější měřítko, Identifikace určujícich proměnných (cost drivers) – mnohé tzv. fixní náklady nejsou ve skutečnosti fixní vzhledem k určujícím proměnným [Hilton pp 584-587]

16 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza16 Diskusní otázky 1.Porovnejte výkaz zisků a ztrát uspořádaný podle kontribuční marze s tradiční strukturou. 2.Vysvětlete diferenční analýzu a popište jednotlivé komponenty. 3.Jak použijete diferenční analýzu při rozhodnutí o stanovení ceny? 4.Jak použijete diferenční analýzu při rozhodnutí o tom, zda přijmout nebo odmítnout zakázku?

17 Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza17 Diskusní otázky 2 5.Jak použijete diferenční analýzu při rozhodnutí o tom zda vyřadit produkční linku nebo segment? 6.Jak použijete diferenční analýzu při rozhodnutí jestli prodat nedokončený produkt nebo pokračovat ve výrobě společného produktur? 7.Jak rozhodnete jestli koupit nebo vyrobit produkt? 8.Jak použijete diferenční analýzu při rozhodnutí jak zlepšit kvalitu produktu?


Stáhnout ppt "Dr Irena JindrichovskaDiferenční analýza1 Diferenční analýza - Krátkobé rozhodování Difereční - inkrementální analýza –Dodatečné výnosy a –Dodatečné náklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google