Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."— Transkript prezentace:

1 Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

2 Literatura Povinná literatura:
SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, ISBN Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, ISBN Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 4. Kroky před zahájením podnikání
Předpoklady úspěchu 1. Získání motivace a odhodlání 2. Osobní předpoklady pro podnikání 3. Podnikatelský nápad 4. Zakladatelský rozpočet 5. Podnikatelský plán 6. Vhodná právní (vlastnická) forma podnikání

4 4. Kroky před zahájením podnikání
1. Získání motivace a odhodlání Nejdůležitější předpoklad pro rozvoj začínající firmy motivace podnikatele a její podoba vyjádřená ve formě osobních a podnikatelských cílů Cíle smysluplné, reálné, kvalitní 2. Osobní předpoklady pro podnikání Vrozené Získané studiem Praktické zkušenosti

5 4. Kroky před zahájením podnikání
MALÝ TEST OSOBNÍCH PŘEDPOKLADŮ Pokuste se o zodpovězení následujících otázek: Dokážu realizovat určitý nápad? Dovedu pracovat s lidmi, umím je motivovat a vést k vytčenému cíli? Umím čelit nepříjemným situacím? Mám tendenci se raději vyhnout přímé konfrontaci? Zvládnu nést důsledky případné ztráty? Jsem dostatečně zodpovědný(á) a zvládnu nést důsledky případné ztráty? Mám dostatečné odborné znalosti? Potřebuji si doplnit vzdělání v oboru? Uvědomuji si rizika podnikání a možné dopady?

6 4. Kroky před zahájením podnikání
3. Podnikatelský nápad Reálná životaschopnost nápadu Uplatnění na trhu Charakter produktu, konkurenční výhody Potenciální zákazníci, poptávka Konkurence

7 4. Kroky před zahájením podnikání
4. Zakladatelský rozpočet Specifikace prostředků potřebných k podnikání a kvantifikace zdrojů, které musíme investovat na počátku podnikání Zřizovací výdaje Dlouhodobý majetek Výše oběžných aktiv Výše potřebných finančních prostředků při rozjezdu

8 4. Kroky před zahájením podnikání
4. Zakladatelský rozpočet POSTUP SESTAVENÍ ROZPOČTU: 1) Přehled všech výdajů, které nám nutně vzniknou při samotném založení firmy (notářské poplatky, poplatky ŽÚ, nutná výše ZK, výpisy z rejstříků, bank. poplatky, poradenské služby, pracovní cesty apod.) 2) Přehled všech výdajů při zahájení a rozjezdu podnikání (počáteční investice – zřízení sídla, rekonstrukce prostor, pojištění, pořízení majetku, rezervy na nepředpokládané výdaje apod.) 3) Přehled všech výdajů při zajištění běžného chodu firmy (provozní výdaje na 1 až 12 měsíců – pořízení zásob, mzdy a odvody, zálohy za energie, telefony, výdaje na reklamu, webové stránky, pohonné hmoty, nájemné, rezervy na nepředpokládané výdaje apod.)

9 4. Kroky před zahájením podnikání
4. Zakladatelský rozpočet 4) Porovnání výdajů s peněžními prostředky, které máme k dispozici (vlastní kapitál); podle výsledku doplnění o odhadované splátky jistin a úroků z případného úvěru (cizí zdroje - závazky) potřeba tzv. startovacího kapitálu 5) Sestavení zahajovací rozvahy 6) Sestavení plánované výsledovky 7) Sestavení plánovaného výkazu cash flow

10 4. Kroky před zahájením podnikání
5. Podnikatelský plán Odhalení slabých a silných stránek projektu Obsah Shrnutí Popis podnikatelského záměru Vymezení okruhu výrobků a služeb, trhu, analýza zákazníků a konkurence Informace o firmě, klíčové osobnosti Marketing a prodej Výroba, provozní činnost Finanční plán Analýza rizik


Stáhnout ppt "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google