Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

2 L ITERATURA Povinná literatura : SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5 Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978- 80-247-2409-6 Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 4. K ROKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ Předpoklady úspěchu 1. Získání motivace a odhodlání 2. Osobní předpoklady pro podnikání 3. Podnikatelský nápad 4. Zakladatelský rozpočet 5. Podnikatelský plán 6. Vhodná právní (vlastnická) forma podnikání

4 4. K ROKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ 1.Získání motivace a odhodlání Nejdůležitější předpoklad pro rozvoj začínající firmy motivace podnikatele a její podoba vyjádřená ve formě osobních a podnikatelských cílů Cíle smysluplné, reálné, kvalitní 2.Osobní předpoklady pro podnikání Vrozené Získané studiem Praktické zkušenosti

5 4. K ROKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ MALÝ TEST OSOBNÍCH PŘEDPOKLADŮ Pokuste se o zodpovězení následujících otázek: 1. Dokážu realizovat určitý nápad? 2. Dovedu pracovat s lidmi, umím je motivovat a vést k vytčenému cíli? 3. Umím čelit nepříjemným situacím? Mám tendenci se raději vyhnout přímé konfrontaci? 4. Zvládnu nést důsledky případné ztráty? 5. Jsem dostatečně zodpovědný(á) a zvládnu nést důsledky případné ztráty? 6. Mám dostatečné odborné znalosti? 7. Potřebuji si doplnit vzdělání v oboru? 8. Uvědomuji si rizika podnikání a možné dopady?

6 4. K ROKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ 3.Podnikatelský nápad Reálná životaschopnost nápadu Uplatnění na trhu Charakter produktu, konkurenční výhody Potenciální zákazníci, poptávka Konkurence

7 4. K ROKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ 4.Zakladatelský rozpočet Specifikace prostředků potřebných k podnikání a kvantifikace zdrojů, které musíme investovat na počátku podnikání Zřizovací výdaje Dlouhodobý majetek Výše oběžných aktiv Výše potřebných finančních prostředků při rozjezdu

8 4. K ROKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ 4.Zakladatelský rozpočet POSTUP SESTAVENÍ ROZPOČTU: 1) Přehled všech výdajů, které nám nutně vzniknou při samotném založení firmy (notářské poplatky, poplatky ŽÚ, nutná výše ZK, výpisy z rejstříků, bank. poplatky, poradenské služby, pracovní cesty apod.) 2) Přehled všech výdajů při zahájení a rozjezdu podnikání (počáteční investice – zřízení sídla, rekonstrukce prostor, pojištění, pořízení majetku, rezervy na nepředpokládané výdaje apod.) 3) Přehled všech výdajů při zajištění běžného chodu firmy (provozní výdaje na 1 až 12 měsíců – pořízení zásob, mzdy a odvody, zálohy za energie, telefony, výdaje na reklamu, webové stránky, pohonné hmoty, nájemné, rezervy na nepředpokládané výdaje apod.)

9 4. K ROKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ 4.Zakladatelský rozpočet 4)Porovnání výdajů s peněžními prostředky, které máme k dispozici ( vlastní kapitál ); podle výsledku doplnění o odhadované splátky jistin a úroků z případného úvěru ( cizí zdroje - závazky )potřeba tzv. startovacího kapitálu 5)Sestavení zahajovací rozvahy 6)Sestavení plánované výsledovky 7)Sestavení plánovaného výkazu cash flow

10 4. K ROKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ 5.Podnikatelský plán Odhalení slabých a silných stránek projektu Obsah Shrnutí Popis podnikatelského záměru Vymezení okruhu výrobků a služeb, trhu, analýza zákazníků a konkurence Informace o firmě, klíčové osobnosti Marketing a prodej Výroba, provozní činnost Finanční plán Analýza rizik


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"

Podobné prezentace


Reklamy Google