Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VZZ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VZZ)"— Transkript prezentace:

1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VZZ)

2 Definice Slouží ke zjištění zisku a způsobu tvorby složek VH
Zahrnuje náklady a výnosy VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (VH) Struktura VZZ v ČR je založena na zjednodušeném druhovém členění nákladů, tj. jsou uspořádány do oblastí tvořící podnikatelské aktivity. Náklady a výnosy jsou uspořádány do následujících oblastí – provozní, finanční a mimořádné aktivity. V ČR zjišťujeme VH odděleně za tyto činnosti, tj. VZ má vertikální strukturu.

3 NÁKLADY, VÝNOSY NÁKLADY Peněžní vyjádření vynaložených nebo obětovaných ekonomických zdrojů na určitý výsledek ekonomické aktivity, tzv. výkon, která přináší očekávaný ekonomický prospěch, tzv. výnos. Peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Se vznikem nákladu ve výsledovce je nerozlučně spojen úbytek majetku podniku vykazovaného v rozvaze (snížení netto aktiv). VÝNOSY Peněžní vyjádření ekonomického prospěchu, který daný podnik získá účelným vynaložením ekonomických zdrojů, čili nákladů. Vznikají zpravidla zhodnocením výrobků a služeb na trhu (tržním zhodnocením). Se vznikem výnosu ve výsledovce je nerozlučně spojeno hodnotové navrácení spotřebovaného a přírůstek nového majetku podniku (zvýšení netto aktiv).

4 STRUKTURA VH 1. PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
2. FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 4. MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ Zisk = Výnosy > Náklady Ztráta = Výnosy < Náklady

5 Výsledek hospodaření VH z provozní činnosti – je určen ze základních a opakujících se činností podniku Přidaná hodnota – lze ji zjistit z VZZ jako = (obchodní marže + výkony) – výkonová spotřeba. Výkony jsou výstupy produkce a zahrnují zejména tržby a nedokončenou výrobu. Výkonová spotřeba znamená nakoupené vstupy a patří zde např. spotřeba materiálu nebo služeb. VH z finanční činnosti – souvisí s tím, jakým způsobem je podnik financován a s finančními operacemi podniku. VH z mimořádné činnosti – souvisí s nepravidelnými a neočekávanými operacemi v podniku. VH za běžnou činnost – představuje součet provozního a finančního VH sníženého o daň.

6 Příklady jednotlivých položek
Provozní výnosy – např. tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, Aktivace vlastních výkonů do majetku, čerpání rezerv, ostatní provozní výnosy (úroky z prodlení) Provozní náklady – např. spotřeba materiálu, udržovaní a opravy, služby a nájemné, osobní náklady, odpisy, daně a poplatky, ostatní provozní náklady (poskytnuté dary, penále, odpis pohledávek, inventarizační rozdíly) Finanční výnosy – např. tržby z prodeje CP, výnosy z CP, výnosy úrokové – přijaté úroky, ostatní finanční výnosy (kurzové zisky, nároky na náhradu škod a mank na fin. Majetku) Finanční náklady – např. nákladové úroky, ostatní finanční náklady (kurzové ztráty, bankovní výlohy)

7


Stáhnout ppt "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VZZ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google