Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIPIDY. LIPIDY velmi nesourodá skupina velmi nesourodá skupina společné znaky: velké nepolární struktury společné znaky: velké nepolární struktury nerozpustné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIPIDY. LIPIDY velmi nesourodá skupina velmi nesourodá skupina společné znaky: velké nepolární struktury společné znaky: velké nepolární struktury nerozpustné."— Transkript prezentace:

1 LIPIDY

2 LIPIDY velmi nesourodá skupina velmi nesourodá skupina společné znaky: velké nepolární struktury společné znaky: velké nepolární struktury nerozpustné ve vodě nerozpustné ve vodě rozpustné v nepolárních rozp. rozpustné v nepolárních rozp. (chloroform, ether) (chloroform, ether) výskyt: živočišné tkáně výskyt: živočišné tkáně rostlinná pletiva (semena, plody, rostlinná pletiva (semena, plody, kořenové hlízky,...) kořenové hlízky,...)

3 BIOLOGICKÉ FUNKCE LIPIDŮ hlavní zásobní forma uhlíku hlavní zásobní forma uhlíku zdroj a rezerva energie zdroj a rezerva energie (hybernující zvířata, semena) (hybernující zvířata, semena) oxidací se uvolní energie 38kJ/g oxidací se uvolní energie 38kJ/g strukturní funkce strukturní funkce součást biomembrán - fosfolipidy součást biomembrán - fosfolipidy

4 BIOLOGICKÉ FUNKCE LIPIDŮ ochranná funkce ochranná funkce proti mechanickému poškození proti mechanickému poškození proti dehydrataci, teplotnímu nebo proti dehydrataci, teplotnímu nebo elektrickému šoku elektrickému šoku proti infekci proti infekci rozpouštědlo rozpouštědlo prekurzory dalších významných látek prekurzory dalších významných látek (vitamíny, hormony) (vitamíny, hormony)

5 ROZDĚLENÍ LIPIDŮ na základě struktury jednoduché - glyceridy jednoduché - glyceridy - vosky - vosky složené lipidy - fosfolipidy složené lipidy - fosfolipidy - glykolipidy - glykolipidy - lipoproteiny - lipoproteiny odvozené lipidy odvozené lipidy = izoprenoidy - terpenoidy = izoprenoidy - terpenoidy - steroidy - steroidy

6 CHEMICKÉ SLOŽENÍ LIPIDŮ jednoduché a složené: jednoduché a složené: základní složky jsou mastné kyseliny základní složky jsou mastné kyseliny odvozené: odvozené: základní stavební jednotka – IZOPREN základní stavební jednotka – IZOPREN

7 MASTNÉ KYSELINY vyskytující se v tucích vyšší monokarboxylové kyseliny vyšší monokarboxylové kyseliny lineární řetězec se sudým počtem uhlíků lineární řetězec se sudým počtem uhlíků nasycené: C 12 – C 24 nasycené: C 12 – C 24 nenasycené: C 18 – C 24 nenasycené: C 18 – C 24 způsobují hydrofobní charakter lipidů způsobují hydrofobní charakter lipidů

8 MASTNÉ KYSELINY nasycené: nasycené: C 11 H 23 COOH k. laurová C 11 H 23 COOH k. laurová C 15 H 31 COOH k. palmitová C 15 H 31 COOH k. palmitová C 17 H 35 COOH k. stearová C 17 H 35 COOH k. stearová nenasycené: nenasycené: CH 3 (CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 5 COOH k. palmitoolejová CH 3 (CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 5 COOH k. palmitoolejová CH 3 (CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 COOH k. olejová CH 3 (CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 COOH k. olejová CH 3 (CH 2 ) 4 CH=CHCH 2 CH=CH(CH 2 ) 7 COOH k. linolová CH 3 (CH 2 ) 4 CH=CHCH 2 CH=CH(CH 2 ) 7 COOH k. linolová CH 3 CH 2 CH=CHCH 2 CH=CHCH 2 CH=CH(CH 2 ) 7 COOH CH 3 CH 2 CH=CHCH 2 CH=CHCH 2 CH=CH(CH 2 ) 7 COOH k. linolenová k. linolenová

9 jednoduché lipidy GLYCERIDY estery vyšších mastných kyselin a estery vyšších mastných kyselin a glycerolu glycerolu - monoglyceridy - monoglyceridy - diglyceridy - diglyceridy - triglyceridy – přírodní tuky a oleje - triglyceridy – přírodní tuky a oleje

10 triacylglycerol glycerol + 3 RCOOH + 3 RCOO¯ Na + mastné kyseliny soli mastných kyselin Kys. Zás. CHEMICKÉ REAKCE GLYCERIDŮ HYDROLÝZA HYDROLÝZA

11 BIOSYNTÉZA mastné kyseliny mastné kyseliny de novo: z acetylkoenzymu A de novo: z acetylkoenzymu A úprava mastných kyselin přijatých potravou úprava mastných kyselin přijatých potravou jednoduché lipidy jednoduché lipidy enzymy: synthasy enzymy: synthasy z aktivovaných forem výchozích látek z aktivovaných forem výchozích látek + fosfoglycerol 2 mastné kyseliny k. fosfatidová diacylglycerol

12 METABOLISMUS TUKŮ enzym: LIPÁZA enzym: LIPÁZA triacylglycerol + H 2 O glycerol + volné mastné kyseliny triacylglycerol + H 2 O glycerol + volné mastné kyseliny odbourávání zásobních tuků odbourávání zásobních tuků beta-oxidace mastných kyselin beta-oxidace mastných kyselin acetylkoenzym A acetylkoenzym A v játrech v játrech R – CH 2 β – CH 2 α – COOH R – CH 2 β – CH 2 α – COOH

13 METABOLISMUS TUKŮ nic žádný enzym nic žádný enzym žaludeční lipáza žaludeční lipáza pankreatická lipáza pankreatická lipáza střevní lipáza střevní lipáza žluč žluč

14 Jednoduché lipidy VOSKY estery vyšších mastných kyselin a vyšších jednosytných alkoholů estery vyšších mastných kyselin a vyšších jednosytných alkoholů - cetylalkohol (C 11 ) - cetylalkohol (C 11 ) - cerylakohol (C 22 ) - cerylakohol (C 22 ) - myricylakohol (C 30 ) - myricylakohol (C 30 ) stabilní vůči hydrolýze stabilní vůči hydrolýze pro živočichy nestravitelné pro živočichy nestravitelné rostlinného původu rostlinného původu živočišného původu: včelí vosk, lanolín živočišného původu: včelí vosk, lanolín

15 SLOŽENÉ LIPIDY tzv. polární lipidy hydrofobní složka hydrofobní složka hydrofilní složka - kyselina fosforečná hydrofilní složka - kyselina fosforečná - sacharid - sacharid schopnost vytvářet micely schopnost vytvářet micely

16 SLOŽENÉ LIPIDY FOSFOLIPIDY FOSFOLIPIDY alkohol alkohol mastné kyseliny mastné kyseliny fosfátová skupina fosfátová skupina GLYKOLIPIDY GLYKOLIPIDY alkohol alkohol mastná kyselina mastná kyselina sacharid sacharid

17 Fosfolipidy FOSFOACYLGLYCEROLY GLYCEROL 2 MASTNÉ K. K. FOSFOREČNÁ GLYCEROL 2 MASTNÉ K. K. FOSFOREČNÁ R 1 – COOH R 1 – COOH R 2 – COOH R 2 – COOH další funkční skupiny další funkční skupiny - AMINOALKOHOL - AMINOALKOHOL - AMINOKYSELINA - AMINOKYSELINA - INOSIT - INOSIT

18 Fosfolipidy FOSFOACYLGLYCEROLY k. fosfatidová

19 Fosfolipidy FOSFOACYLGLYCEROLY fosfatidylcholin

20 fosfatidylethanolamin

21 fosfatidylserin

22 fosfatidylinositol

23 Fosfolipidy SFINGOMYELINY alkohol SFINGOSIN alkohol SFINGOSIN 1 MASTNÁ K. K. FOSFOREČNÁ CHOLIN 1 MASTNÁ K. K. FOSFOREČNÁ CHOLIN

24 sfingomyelin Fosfolipidy SFINGOMYELINY

25 jeden nebo více monosacharidových zbytků vázaných na alkohol (glycerol, sfingosin) glykosidickou vazbou jeden nebo více monosacharidových zbytků vázaných na alkohol (glycerol, sfingosin) glykosidickou vazbou Složené lipidy GLYKOLIPIDY

26 glykolipidy GLYKOACYLGLYCEROLY alkohol: GLYCEROL alkohol: GLYCEROL

27 glykolipidy CEREBROSIDY alkohol: SFINGOSIN alkohol: SFINGOSIN sacharid: GALAKTOZA sacharid: GALAKTOZA

28 glykolipidy GANGLIOSIDY alkohol: SFINGOSIN alkohol: SFINGOSIN sacharid: oligosacharidový řetězec sacharid: oligosacharidový řetězec

29 ODVOZENÉ LIPIDY izoprenoidy převážně rostlinného původu převážně rostlinného původu dvě čí více izoprenových jednotek dvě čí více izoprenových jednotek TERPENOIDY: celistvý počet izoprenových jednotek TERPENOIDY: celistvý počet izoprenových jednotek STEROIDY: deriváty triterpenoidů STEROIDY: deriváty triterpenoidů

30 Odvozené lipidy TERPENOIDY HEMITERPENOIDY HEMITERPENOIDY izopren izopren MONOTERPENOIDY MONOTERPENOIDY těkavé, vonné látky, obsažené v silicích těkavé, vonné látky, obsažené v silicích limonen, menthol, geraniol, myrcel, kafr limonen, menthol, geraniol, myrcel, kafr SESKVITERPENY SESKVITERPENY k. abscisová, kadinen, selien, humulen k. abscisová, kadinen, selien, humulen DITERPENY DITERPENY fytol fytol

31 chlorofyl a

32 Odvozené lipidy TERPENOIDY TRITERPENY TRITERPENY skvalen skvalen TETRATERPENY TETRATERPENY karotenoidy: β-karoten, xantofyl karotenoidy: β-karoten, xantofyl POLYTERPENY POLYTERPENY přírodní kaučuk, gutaperča přírodní kaučuk, gutaperča

33 přírodní kaučuk přírodní kaučuk Hevea brasiliensis

34 Gutaperča Gutaperča Palaquium gutta

35 Odvozené lipidy STEROIDY struktura odvozena od tetracyklického struktura odvozena od tetracyklického cyklopentanoperhydrofenanthrenu cyklopentanoperhydrofenanthrenu

36 Odvozené lipidy STEROIDY STEROLY STEROLY a) živočišné = zoosteroly a) živočišné = zoosteroly cholesterol cholesterol b) rostlinné = fytosteroly b) rostlinné = fytosteroly ergosterol ergosterol ŽLUČOVÉ KYSELINY ŽLUČOVÉ KYSELINY

37 Odvozené lipidy STEROIDY STEROIDNÍ HORMONY STEROIDNÍ HORMONY a) pohlavní a) pohlavní testosteron, progesteron testosteron, progesteron b) kortikoidní b) kortikoidní STEROIDNÍ GLYKOSIDY STEROIDNÍ GLYKOSIDY digitoxin digitoxin


Stáhnout ppt "LIPIDY. LIPIDY velmi nesourodá skupina velmi nesourodá skupina společné znaky: velké nepolární struktury společné znaky: velké nepolární struktury nerozpustné."

Podobné prezentace


Reklamy Google