Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Montáže a opravy Tematická oblast:Montáže Téma:Technická kontrola montáže Ročník:2. Datum vytvoření:leden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Montáže a opravy Tematická oblast:Montáže Téma:Technická kontrola montáže Ročník:2. Datum vytvoření:leden."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Montáže a opravy Tematická oblast:Montáže Téma:Technická kontrola montáže Ročník:2. Datum vytvoření:leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_14.2.19.STR Anotace: Montáže a opravy, technická kontrola montáže, vstupní kontrola, mezioperační kontrola, výstupní kontrola, útvar řízení jakosti. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Technická kontrola montáže Stupeň jakosti výrobku je dán úrovní, jaké výrobek dosahuje po srovnání s jinými výrobky stejného druhu. Porovnávají se technické vlastnosti výrobku. Největší odpovědnost za jakost výroby nese útvar pro řízení jakosti.

3 Kontrola jakosti V technické přípravě výroby sleduje útvar pro řízení jakosti postup vývojových a konstrukčních prací. Prověřuje, zda konstrukční návrhy odpovídají nejen požadovaným vlastnostem, ale i všem předepsaným technickým podmínkám, a posuzuje návrhy na odstranění možnosti vzniku nekvalitních výrobků.

4 V technologické přípravě výroby posuzuje útvar pro řízení jakosti návrhy výrobních metod a postupů, zvláště předpisy kontrolních operací a metody, jimiž má být zajištěna kvalita výrobku. Kontrola jakosti

5 Ve výrobním a montážním procesu jsou tři základní typy kontrol vstupní kontrola mezioperační kontrola výstupní kontrola

6 Vstupní kontrola Úkolem této kontroly je zjistit, zda nakupovaný materiál a polotovary odpovídají smluvním podmínkám uvedeným v obchodní smlouvě.

7 Mezioperační kontrola Úkolem této kontroly je zjistit, zda vyrobený kus odpovídá výrobnímu, technologickému či montážnímu postupu. Při dalších kontrolních operacích se předepsaným způsobem zjišťuje kvalita rozpracovaných částí výrobku (výrobní, montážní postup). Složitější části se často kontrolují i po stránce funkční.

8 Výstupní kontrola Úkolem této kontroly je posoudit výrobky po stránce vzhledu, kompletnosti a jejich funkce. V této části kontroly shromažďuje útvar pro řízení jakosti zprávy o provozu výrobků, jejich spolehlivosti, nedostatcích. Současně sleduje reklamace a navrhuje odstranění zjištěných nedostatků.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse Pojem technická kontrola montáže Stupeň jakosti výrobku je dán úrovní, jaké výrobek dosahuje po srovnání s jinými výrobky stejného druhu. Porovnávají se technické vlastnosti výrobku. Největší odpovědnost za jakost výroby nese útvar pro řízení jakosti. Typy kontrol Vstupní kontrola, mezioperační kontrola, výstupní kontrola.

10 Použité zdroje: MIČKAL, Karel a Přemysl KOLÁŘ. Strojní montáže: Učebnice pro stud. obor strojírenství se zaměřením pro zpracování kovů a montáž strojů a zařízení. 3. vyd. Praha: SNTL, 1991, 205 s. ISBN 80-03-00424-1.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Montáže a opravy Tematická oblast:Montáže Téma:Technická kontrola montáže Ročník:2. Datum vytvoření:leden."

Podobné prezentace


Reklamy Google