Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice."— Transkript prezentace:

1 Typy projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 ROP Jihovýchod Prioritní osa 1 - DOSTUPNOST DOPRAVY 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu Prioritní osa 2 - ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu Prioritní osa 3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL 3.1 - Rozvoj urbanizačních center 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 3.4 - Veřejné služby regionálního významu

3 Minimum celkových způsobilých výdajů Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 2 mil. Kč Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 20 mil. Kč Obnova voz. parku dráž. vozidel h. přepravy osob 10 mil. Kč Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 0,5 mil. Kč Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2 mil. Kč Rozvoj služeb v cestovním ruchu 0,3 mil. Kč Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Rozvoj urbanizačních center 2 mil. Kč Rozvoj regionálních středisek 2 mil. Kč Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 2 mil. Kč Veřejné služby regionálního významu 2 mil. Kč

4 Maximální výše dotace Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Není omezeno Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 100 mil. Kč Obnova voz. parku dráž. vozidel h. přepravy osob Není omezeno Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 100 mil. Kč Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Prozatím v jednání Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Prozatím v jednání Rozvoj služeb v cestovním ruchu 10 mil. Kč Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Rozvoj urbanizačních center Není omezeno Rozvoj regionálních středisek 100 mil. Kč Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 50 mil. Kč Veřejné služby regionálního významu Není omezeno

5 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost výstavba, technické zhodnocení a souvislé opravy silnic II. a III. třídy (včetně mostů) tvořících hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti Jihovýchod, která region napojuje na silniční síť vyššího řádu nebo TEN–T nebo propojuje urbanizační a regionální centra, včetně jejich modernizace ve smyslu vytvoření infrastrukturních podmínek pro realizaci a rozvoj nekomerčních veřejných telematických a datových služeb 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

6 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic, a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy (např. propustky, podchody, vyjma chodníky) 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

7 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost výstavba a technické zhodnocení potřebné infrastruktury u veřejných mezinárodních civilních letišť (tj. dráhy, terminály, vzletové, přistávací, spojovací a pojížděcí dráhy, kontrolní věže, zabezpečovací a bezpečnostní zařízení, dopravní napojení apod.) 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

8 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost Příjemci podpory kraje organizace zřizované a zakládané krajem 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

9 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost instalace moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

10 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost výstavbu a technické zhodnocení přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť i dalšího zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu (VHD), vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

11 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost instalace zařízení dopravní telematiky – naváděcí, informační a dispečerské systémy 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

12 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost výstavbu návazných systémů Park and Ride (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), Bike and Ride (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD), Kiss and Ride (krátkodobé parkovací místo sloužící k naložení a vyložení osob a materiálu při přestupu na VHD) apod. 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

13 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost nákup ekologických dopravních prostředků a modernizace a rekonstrukce dopravních prostředků ve VHD (mimo kolejová vozidla) zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby a prostředků MHD s významným ekologickým dopadem (např. vedoucí k významnému snížení emisí dopravního prostředku) 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

14 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost Příjemci podpory provozovatel dráhy kraje, obce, svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji podnikatelský subjekt zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

15 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících veřejnou hromadnou dopravu, příměstskou regionální železniční dopravu, příp. vozidel používaných v systémech kombinujících železniční a tramvajovou dopravu (tram–train). 1.3 – Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob

16 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost Příjemci podpory provozovatelé drážní dopravy kraje, obce, svazky obcí obecně prospěšné společnosti organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji 1.3 – Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob

17 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost výstavbu a technické zhodnocení cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací s vyloučením automobilové dopravy (komunikace s vyloučením chodců, chodci se mohou pohybovat pouze v části vymezené pruhem pro chodce), řešení kolizních míst (křížení cyklostezek s jinými pozemními komunikacemi – např. světelné signalizační zařízení aj.) 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

18 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé atd.) 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

19 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost Příjemci podpory kraje, obce, svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu


Stáhnout ppt "Typy projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice."

Podobné prezentace


Reklamy Google