Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Úřad Regionální rady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Úřad Regionální rady."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Úřad Regionální rady

2 Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je řídicím orgánem Regionálního operačního programu. je zřízena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. není orgánem územního samosprávného celku ani není orgánem státní správy. je právnickou osobou. Orgány: Výbor Regionální rady (8 členů za každý kraj) Předseda Regionální rady Úřad Regionální rady

3 Odd. metodického řízení vedoucí oddělení a metodici Kancelář ředitele právník, správce sítě a MSSF, asistentka Odbor implementace projektů Jihlava vedoucí odboru asistentka Odd. hodnocení projektů: (vedoucí oddělení) právník a projektoví manažeří Odd. realizace projektů (vedoucí oddělení) finanční manažeři Ředitel Úřadu RR Útvar interního auditu interní auditoři Odbor řízení ROP vedoucí odboru Finanční odbor vedoucí odboru Odd. Publicity a TP vedoucí oddělení a pracovníci PR, marketing a projektový management Odd. monitoringu a evaluace vedoucí oddělení a pracovníci monitoringu a evaluací Odbor implementace projektů Brno vedoucí odboru Odd. hodnocení projektů: (vedoucí oddělení) projektoví manažeří Odd. realizace projektů (vedoucí oddělení) finanční manažeři Odd. správy rozpočtu a financování vedoucí oddělení a finanční manažeři Odd. účetnictví vedoucí oddělení = hl. účetní a finanční manažeři

4 Základní rozdíly mezi SROP a ROP PROGRAM PROGRAM Finance v Kč Max výše dotace z ERDF Řízení programu Příjem a hodnocení projektůKontrolaMonitoring SROP 400 mil. /rok75 %MMRSRRCRRMMR ROP 3 mld. /rok až 85 %RR

5 ZÁSADY PŘÍPRAVY PROJEKTŮ V ROP Veřejná podpora Analýza poptávky Zajištění udržitelnosti projektu (min. 5 let) Financování Technická dokumentace ke stavebnímu povolení Projektová dokumentace – uznatelnost Konzultace IPRM – Integrovaný plán rozvoje měst

6 Priority ROP NUTS 2 Jihovýchod Priorita 1 - DOSTUPNOST DOPRAVY 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu Priorita 2 - ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu Priorita 3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL 3.1 - Rozvoj urbanizačních center 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 3.4 - Veřejné služby regionálního významu

7 Finanční alokace z ERDF na 7 let a průměrně na 1 rok pro Jihovýchod PriorityP1 Doprava P2 Cestovní ruch P3 Rozvoj sídel P4 Technická pomocCelkem 51%19%26,6%3,4%100% 7 let9 891 mil. Kč3 685 mil. Kč5 159 mil. Kč659 mil. Kč19 393 mil. Kč 1 rok průměrně1 413 mil. Kč526 mil. Kč737 mil. Kč94 mil. Kč2 770 mil. Kč Přibližné částky v mil. Kč, 1 euro = 27,53 Kč, bez národního spolufinancování

8 Struktura ROP Jihovýchod (Přibližné částky při kurzu eura 27,53 Kč, bez národního spolufinancování) Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy9 891 mil.Kč51 % Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu7 418 mil. Kč75 % Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 958 mil. Kč9,68 % Obnova voz. parku dráž. vozidel h. přepravy osob 1 020 mil. Kč Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 495 mil. Kč 10,31 % 5 % Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 3 685 mil.Kč19 % Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 3 132 mil. Kč85 % Rozvoj služeb v cestovním ruchu 553 mil. Kč15 % Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 5 159 mil.Kč26,6 % Rozvoj urbanizačních center 2 244 mil. Kč43,5 % Rozvoj regionálních středisek 967 mil. Kč18,75 % Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 1 457 mil. Kč28,25 % Veřejné služby regionálního významu 490 mil. Kč9,5 %

9 Minimum celk. způsobilých výdajů Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu2 mil. Kč. Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy20 mil. Kč. Obnova voz. parku dráž. vozidel h. přepravy osob Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 10 mil. Kč. 0,5 mil. Kč. Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch2 mil. Kč. Rozvoj služeb v cestovním ruchu0,3 mil. Kč. Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Rozvoj urbanizačních center2 mil. Kč Rozvoj regionálních středisek2 mil. Kč Rozvoj a stabilizace venkovských sídel2 mil. Kč Veřejné služby regionálního významu2 mil. Kč.

10 Priorita 4 – Technická pomoc 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP – 50 %, 330 mil. Kč podpora efektivního řízení, kontroly a monitorování realizace programu ROP JV 4.2 – Podpora absorpční kapacity – 50 %. 330 mil. Kč podpora schopnosti příjemců připravovat a následně také úspěšně realizovat projekty na regionální úrovni spolufinancované z ERDF prostřednictvím pro programové období 2007–2013.Příjemci: –Regionální rada –Jihomoravský kraj –kraj Vysočina

11 Priorita 4 – Technická pomoc 4.2 – Podpora absorpční kapacity Identifikace a analýza absorpční kapacity – analýza čerpání finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory vzhledem ke stanoveným plánům (pravidlo N+3, N+2), analýza poptávky potencionálních příjemců podpory o projekty realizované v rámci ROP JV, zjištění a strukturovaná evidence možných úzkých míst v implementaci ROP JV. Tvorba střednědobých cílů a operativních plánů vedoucí k posílení absorpční kapacity – určení plánu vhodných aktivit podporující absorpční kapacitu v regionu soudržnosti včetně finančních objemů, termínů a zapojených subjektů.

12 Absorpční kapacita Podpora efektivního řízení programu ROP JV, maximálně zjednodušit a zefektivnit systém implementace ROP JV, zejména ve vztahu k vnitřnímu chodu implementace programu a ke konečným příjemcům Uplatnění kontinuálních výzev, tam kde je to vhodné Poskytování obecných, specifických a metodických informací, metodická pomoc žadatelů Poradenská činnost, včasná a průběžná komunikace s příjemci Systém podávání zpětné vazby neúspěšným žadatelům Podpora vyhledávání, přípravy a řízení projektů, prognóza očekávané míry absorpce za jednotlivé oblasti podpory

13 Absorpční kapacita Zpracování závazného systému pro komunikaci, obsahující postupy a lhůty k vyřizování dotazů v členění podle jejich typů Podpora modelových pilotních projektů Podpora přípravy a řízení strategií a programů na úrovni měst či regionů (např. IPRM) Zpracovávání analytických podkladů a nástrojů pro žadatele Vzdělávací a tréninkové programy Výměna zkušeností, „best practices“ Podpora vytváření sítí a partnerství Vytváření a aktualizace databází a informačních nástrojů Další aktivity, jež svou povahou napomohou k realizaci stanovených cílů podpory absorpce.

14 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Mgr. Marta Sargánková – ředitelka Tel. 532 193 511, sargankova@jihovychod.czsargankova@jihovychod.cz Konzultace projektů: Ing. Jan Karásek – vedoucí Odboru implementace projektů Brno Tel. 532 193 505, karasek@jihovychod.czkarasek@jihovychod.cz Ing. Erika Šteflová – vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava Tel. 564 602 544, karasek@jihovychod.czkarasek@jihovychod.cz Metodické řízení programu: Ing. Artur Zatloukal – vedoucí Odboru řízení ROP Tel. 532 193 555, zatloukal@jihovychod.czzatloukal@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Úřad Regionální rady."

Podobné prezentace


Reklamy Google