Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura stavebního trhu Obr. č. 1:. Interakce stavebního trhu s vnějším okolím Obr. č. 2:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura stavebního trhu Obr. č. 1:. Interakce stavebního trhu s vnějším okolím Obr. č. 2:"— Transkript prezentace:

1 Struktura stavebního trhu Obr. č. 1:

2

3 Interakce stavebního trhu s vnějším okolím Obr. č. 2:

4 Subjekty stavebního trhu - investoři - kupující - zhotovitelé - výrobci a prodejci staveb. Hmot - výrobci a prodejci staveb.strojů a zaříz. - projekční a poradenské kanceláře - inženýrské kanceláře - prodejci nemovitostí - orgány státní správy

5 Působení subjektů na stavebním trhu

6 Kritéria dělení trhu realizace stavebních děl 1- podle účelu, funkce 2- podle geografického rozděl. zákazníků 3- podle psychologického rozděl.zákazníků 4- podle připravenosti zákazníka k investování

7 Ad 1)Dělení stavebního trhu podle účelu, funkce - budovy a haly občanské výstavby - budovy pro bydlení - budovy a haly pro průmysl - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - objekty podzemní - ostatní inženýrské stavby - ostatní stavby

8 Segmentace trhu podle funkčního a technologického hlediska staveb

9 Segmentace podle technologického hlediska jejich návrhu a realizace: -sériové stavby -polo sériové stavby -individualizovaná výstavba

10 Ad 2) Územní segmentace trhu

11 Ad 3)Demografického rozdělení zákazníků a psycho grafického rozdělení zákazníků

12 Ad 4) Podle připravenosti zákazníka k investování

13 Charakteristika stavebního trhu I.Základní ukazatelé 1.Kapacita trhu 2.Potenciál trhu 3.Nasycenost trhu

14 1. Kapacita trhu Celkový objem stavebních prací realizovaných na daném trhu za období zpravidla 1 rok

15 2.Potenciál trhu Objem stavebních zakázek od investorů, kteří projevují určitou intenzitu zájmu a investování do realizace stavebních děl v daném roce

16 3. Nasycenost trhu Charakterizuje míru uspokojení potenciálu trhu kapacitní nabídkou firem. Stupeń nasycenosti je poměr mezi kapacitou trhu a potenciálem trhu

17 II. Rozšiřující ukazatele: 1. Velikost segmentu a růst segmentu 2. Kvalita segmentu 3. Závislost na vývoji neekonomických ukazatelů

18 1. Velikost segmentu a růst segmentu Absolutní velikost segmentu: mil Kč, které byly investovány za určité časové období Relativní velikost segmentu: ukazuje podíl daného segmentu v % na celkových investicích v rámci celého trhu realizace staveb Meziroční růst segmentu: v % stanoví rozdíl relativní velikosti segmentu ve dvou po sobě jdoucích obdobích

19 2. Kvalita segmentu Průměrná rentabilita segmentu Poptávková elasticita Průměrná technologická a materiálová náročnost prací v segmentu Intenzita konkurence Obecné bariéry vstupu do segmentu Obecné bariéry výstupu ze segmentu Obtížnost udržení si podílu v segmentu Struktura zadavatelů zakázek, jejich stabilita a platební kázeń

20 3. Závislost na vývoji neekonomických ukazatelů Požadavky na ochranu životního prostředí Závislost na stávajících a očekávaných zákonech Závislost rozvoje segmentu na politické stabilitě

21 4. Relativní pozice v segmentu 1. Relativní pozice firmy v segmentu 2. Relativní výrobní potenciál

22 1. Relativní pozice firmy v segmentu Relativní podíl v segmentu Meziroční růst relativního podílu v segmentu Finanční síla podniku Míra vertikální integrace podniku v segmentu Individuální bariéry vstupu do segmentu Individuální bariéry výstupu ze segmentu Goodwill v segmentu Geografické pokrytí segmentu Relativní flexibilita v segmentu

23 2. Relativní výrobní potenciál Nákladová výhoda vůči konkurenci Vlastní technická a technologická úroveň Komplexnost a kvalita zákaznického servisu v segmentu

24 RVS = S/T x 100 MRRVS = RVS (t + 1) – RVS (t) PRNS = PVS/PNS x 100 PES = 1 – CPS (I + 1%)/ CPS x 100 OUSPS = NUSPS/SVS OUPPS = NUPPS/PVS RPS = CVS/CS x100 MRRPS = RPS (t+1) – RPS (t) HZS = PZS/VUS ZUS = USS/CSS

25 RVS relativní velikost segmentu S celkové investice do segmentu CT celkové investice do trhu realizace stavebních děl MRRVS meziroční růst relativní velikosti segmentu PRNS průměrná nákladová rentabilita segmentu PVS průměrné výnosy na zakázku v segmentu PNS průměrné náklady na zakázku v segmentu PES poptávková elasticita CPS celková poptávka v segmentu CPS (I +1) celková poptávka v segmentu při změně indexu cen prací o 1% bod OUSPS obtížnost udržení si stávajícího podílu na trhu NUSPS náklady vynaložené na udržení si stávajícího podílu na trhu SVS výnosy z segmentu RPS relativní podíl hodnocené firmy v segmentu CVS vlastní výkon firmy CS celkové výkony hodnocených firem v segmentu MRRPS meziroční růst relativního podílu firmy v segmentu RPS relativní podíl firmy v segmentu v čase HZS index hustoty zastoupení v segmentu PZS počet zastoupení v segmentu VUS velikost územního segmentu ZUS zakázková úspěšnost v segmentu USS počet úspěšných soutěží CSS celkový počet soutěží


Stáhnout ppt "Struktura stavebního trhu Obr. č. 1:. Interakce stavebního trhu s vnějším okolím Obr. č. 2:"

Podobné prezentace


Reklamy Google