Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘEPKA OLEJKA (Brassica napus).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘEPKA OLEJKA (Brassica napus)."— Transkript prezentace:

1 ŘEPKA OLEJKA (Brassica napus)

2 Hospodářský význam řepky olejky
V ČR je to hlavní olejnina. Uplatňuje se jako surovina pro získávání kvalitního potravinářského oleje, pro který se používají odrůdy dvounulové a s nízkým obsahem kyseliny erukové. Dále se uplatňuje v olejochemickém průmyslu pro výrobu bionafty, mazacích olejů, hydraulických olejů, fermeží, pracích prostředků, kosmetických přípravků a v gumárenském průmyslu. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

3 Hospodářský význam řepky olejky
Výlisky a šrot z řepkových semen jsou velmi dobrou složkou krmiv. Celkově působí jako zlepšující plodina v osevním postupu. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

4 Biologická charakteristika řepky olejky
Je to jednoletá rostlina, cizosprašná a medonosná. Patří do čeledi brukvovitých. Má ozimou i jarní formu. Kořen je vřetenovitý. Na podzim vytváří listovou růžici. Stonek je vzpřímený a oválný s bočními lodyhami. Listy jsou lyrovité a na rubu chlupaté. Květy má žluté a uspořádané do řídkého hroznu. Kvete postupně. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

5 Biologická charakteristika řepky olejky
Plodem jsou šešule. Semena jsou kulovitá šedočerná až fialověhnědá a lesklá. Hmotnost tisíce semen (HTS) činí 3,8–5,8 g. Obsah oleje v semeni je 45–49 %. Mezi výnosové prvky patří: počet rostlin na ploše, počet šešulí na rostlině, počet semen v šešuli a HTS. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

6 Biologická charakteristika řepky olejky Olejniny - Řepka olejka
SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

7 Biologická charakteristika řepky olejky Olejniny - Řepka olejka
SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

8 Nároky na prostředí řepky olejky
Řepce vyhovují bramborářské výrobní oblasti s ročními srážkami 500–700 mm a teplotou 6,5–8,5 °C. V podzimním období vytváří kulový kořen a listovou růžici. Během zimy jsou výhodnější mírnější teploty (vydrží až –20 °C). Škodlivé je vyzimování rostlin v předjaří. Nejlépe jí vyhovují hluboké hlinité půdy s dostatkem humusu, Ca, Mg a pH 6–6,5. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

9 Nároky na prostředí řepky olejky
Nevhodné jsou půdy těžké, hrudovité a obtížně zpracovatelné. V osevním postupu má velmi dobrou předplodinovou hodnotu. Maximální zastoupení v osevním postupu činí 12,5 %. Časový odstup od předchozí řepky by měl být 4 roky. Za nejlepší předplodiny považujeme rané brambory, luskoviny, obilniny. Po řepce volíme ozimé obilniny. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

10 Nároky na prostředí řepky olejky Olejniny - Řepka olejka
SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

11 Výživa a hnojení řepky olejky
Patří k nejnáročnějším plodinám. Organické hnojení: Z organického hnojení je nejvhodnější použití chlévského hnoje k předplodině nebo lze použít kejdu. Organické hnojení se aplikuje v dávce 40 t/ha. Hnojení dusíkem: Při hnojení dusíkem obecně platí, že 20–25 % celkové dávky dusíku přijme do nástupu zimy, 60–65 % do začátku kvetení na jaře a 10 % do konce kvetení a zrání. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

12 Výživa a hnojení řepky olejky
Jarní dávka dusíku se rozděluje následovně: V době regenerace kořenového systému (začátkem března) v dávce 40–50 kg/ha ledku amonného s Ca. V období tvorby biomasy v dávce 60–70 kg/ha v podobě DAMU 390 nebo ledku amonného s Ca se současnou aplikací přípravků proti blýskáčku řepkovému. Ve fázi žlutých poupat v dávce 20 – 30 kg/ha za použití hnojiv DAMU 390 a ledku amonného. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

13 Výživa a hnojení řepky olejky
Hnojení fosforem a draslíkem: Orientuje se podle aktuálního zjištění obsahu živin v půdě. Hnojení stopovými prvky a sírou: Významné postavení zaujímá bór, na nějž citlivě reagují. Bór aplikujeme v dávce 0,5 kg/ha na podzim a na jaře. Zvláštní postavení má síra, ale vzhledem ke spadu síry v emisích není potřeba doplňování do půdy. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

14 Příprava půdy pro řepku olejku
Uplatňujeme dva základní způsoby zpracování půdy a to: Tradiční příprava půdy Zahrnuje podmítku na 10 cm. Dále ošetření podmítky vláčením či válením, pak rozmetání průmyslových hnojiv a hnoje. Poté následuje seťová orba na 20 cm spojená s drobícím zařízením a smykem. Nakonec se před setím provede zapravení herbicidů a předseťová příprava půdy a setí. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

15 Příprava půdy pro řepku olejku
Minimalizace Výsev do podmítky – znamená rozmetání průmyslových hnojiv a pak hnoje, dále povrchové zpracování půdy (podmítacím pluhem), válení a výsev. Bezorebné setí – znamená nutnost použití speciálních secích strojů. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

16 Příprava půdy pro řepku olejku Olejniny - Řepka olejka
SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

17 Olejniny - Řepka olejka
Setí řepky olejky Používáme osivo uznané a přezkoušené. Termín setí je do konce srpna. Výsevek se pohybuje v rozmezí 4–7 kg/ha. Hloubka setí je 1,5–2 cm. Rozteč řádků činí nejčastěji 10,5–15 cm. Při setí se zakládají kolejové řádky pro zlepšení aplikace chemických přípravků a hnojiv. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

18 Olejniny - Řepka olejka
Setí řepky olejky SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

19 Ošetřování porostu řepky olejky
Provádíme chemické a mechanické ošetřování. Mechanické ošetřování Provádíme vláčení a válení po zasetí. Prosvětlování porostu na podzim. Provzdušňování na jaře jen výjimečně. Chemické ošetřování. Provádíme ošetřování proti plevelům a blýskáčkům řepkovým. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

20 Ošetřování porostu řepky olejky
Na jaře provádíme inventarizaci stavu porostu po přezimování. Kritický stav je při snížení počtu rostlin o 30–50 %. Tloušťka kořenového krčku by se měla pohybovat kolem 8 mm. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

21 Ošetřování porostu řepky olejky Olejniny - Řepka olejka
SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

22 Olejniny - Řepka olejka
Sklizeň řepky olejky Sklizeň probíhá přímo sklízecí mlátičkou. Před samotnou sklizní se většinou provádí desikace. Desikuje se když je 70 % šešulí žlutých asi 4–5 dnů před sklizní. Výnos řepky olejky se pohybuje kolem 2–3,5 t/ha. Sklízí se v červenci. Po sklizni je třeba provést čištění a sušení na vlhkost 8 %, protože semena obsahují olej. SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

23 Olejniny - Řepka olejka
Sklizeň řepky olejky SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

24 Olejniny - Řepka olejka
Opakování Vysvětlete hospodářský význam řepky. Uveďte tradiční zpracování půdy pro řepku. Vysvětlete pojem desikace před sklizní. Co se nachází na obrázku? SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka

25 Olejniny - Řepka olejka
Použité zdroje Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995 SOŠS a SOU Kadaň Olejniny - Řepka olejka


Stáhnout ppt "ŘEPKA OLEJKA (Brassica napus)."

Podobné prezentace


Reklamy Google