Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení marketingu a aktivity v malém a středním podnikání „Každý malý podnik má jen jeden druh zboží – sebe sama, což může nabídnout kdokoliv jinde, jediné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení marketingu a aktivity v malém a středním podnikání „Každý malý podnik má jen jeden druh zboží – sebe sama, což může nabídnout kdokoliv jinde, jediné."— Transkript prezentace:

1 Řízení marketingu a aktivity v malém a středním podnikání „Každý malý podnik má jen jeden druh zboží – sebe sama, což může nabídnout kdokoliv jinde, jediné čím se liší je vlastní zaujetí pro věc!“  Pravidla tržního úspěchu  Plán marketingu  Marketingový výzkum  Marketingová strategie

2 Definování MSP z pohledu marketingu  Malé p. operují většinou v jedné oblasti trhu, nebo na omezeném počtu oblastí,  s omezeným množstvím produktů nebo služeb.  Rozsah operací – je nepravděpodobné, že by MSP měly centrální oddělení, které by provádělo centrální analýzu a výzkum trhu.  Pokud není předmětem podnikání objevená díra na trhu, bude firma vystavena významným konkurenčním tlakům, pro takové firmy jsou velice důležité otázky konkurenční strategie.

3 Podceněný marketing MSP? Proč? Myslí si že je to jen reklama? 1.Vlastníci/podnikatelé chtějí co nejlevněji a nejrychleji vstoupit na trh. Většinou však nepočítají s vynaložením finančních prostředků a podnikání zahájí bez zkoumání: - Trhu a jeho segmentů. - Konkurence. - Produktu a substitutů. - Ceny, cenové konkurence. - Poptávky po produktu na daném trhu. - Solventnosti zákazníků, jejich požadavků. - Míry komunikace se zvoleným segmentem.

4 2. Vlastníci se většinou orientují jen na ekonomiku firmy (výnosy) s opomenutím potřeb a přání zákazníků. Před vstupem na trh je nutno položit si tyto otázky:  Co budu nabízet?  Jaká je poptávka na trhu?  Chce to zákazník?  Co požaduje tržní prostředí a vstup na daný trh?  Jaké budou náklady a investice pro vstup na vytipovaný tržní segment?  Jak je intenzivní konkurence?  Cena? Jaká je koupěschopnost?  Jakou si mohu dovolit cenovou strategii?  Mohu si dovolit vstoupit na tento trh bez reklamy?

5 3. Vlastníci nedokáží komunikovat s trhem Chceme reklamu, ale teď na ni nemáme…vydáme jen nějakou zprávu, reklamu, inzerát v regionálním tisku… Vlastníci často opomíjejí následující otázky:  Oslovuje vybrané médium zrovna naše zákazníky?  Je období ve kterém bude vycházet náš rozhovor, …. Nejvhodnější?  Jaká je zpětná vazba v daném médiu?  Stačí jen jednorázové oslovení trhu?  Je na trhu dostatečné povědomí o mé firmě?  Při komunikaci se zákazníky, poskytuje firma dostatečné informace?

6 Pravidla tržního úspěchu:  Marketing není jen nákladová položka. Marketing je součástí řízení a šetří vaše peníze a čas.  Marketing ve firmě uplatňuje každé oddělení, každý zaměstnanec, pokud je dobře řízena. Nemusí být zřízeno oddělení marketingu, ale za marketingové aktivity firmy by měl mít někdo (člen vedení) odpovědnost. Tedy  Marketing patří do přímé podřízenosti ředitele firmy (majiteli).  Strategické řízení má nedílnou součást – strategický marketing (týmová práce).  Firma by neměla podceňovat komunikaci se zákazníky a význam informací o firmě.

7 Konkurenční prostředí - analýza pěti sil 1. Ohrožení vstupů (novými příchozími)do průmyslu bude záležet na míře bariér (liší se podle druhu průmyslu a produktu). 2. Síla odběratelů (kupní síla)a 3. Síla dodavatelů. 4. Ohrožení substitucí. 5. Soutěživá konkurence (rivalita).

8 Marketingový plán Marketingový plán by měl být rozdělen do dvou hlavních sekcí:  Identifikovat, kdo bude výrobek kupovat.  Ukázat, jak se bude těmto zákazníkům výrobek prodávat. Oboje určíme pomocí průzkumu trhu.

9 Průzkum trhu Průzkum trhu jsou všechna zjištění o tom, co lidé chtějí a jak uspokojit jejich potřeby. Je to proces, který dovoluje zlepšit výrobek způsobem, jakým si to zákazníci nejvíce přejí. Žádný výrobek není dokonalý pro všechny zákazníky.

10 Cíle průzkumu trhu:  Identifikovat tržní příležitosti.  Být schopen předvídat své úrovně prodeje.  Zlepšit poskytované výrobky/služby  Identifikovat vhodnou marketingovou studii (4 P)

11 Požadované údaje:  Popis/profil typického zákazníka.  Tržní potenciál (počet lidí či spol., které by potenciálně mohli potřebovat/chtít daný výrobek).  Podíl na trhu (% z celku, které si vybere ke koupi daný výrobek místo výrobku konkurenčního.  Potřeby/preference zákazníka (cena, metoda distribuce, charakteristika výrobku, metody propagace).  Silné a slabé stránky konkurence.  Předpoklad růstu prodeje.

12 Marketingová strategie MSP - shrnutí Měla by plnit čtyři cíle: - Určit potřeby a přání zákazníků prostřednictvím výzkumu trhu. - Definovat cílovou skupinu a způsoby komunikace se skupinou. - Analyzovat konkurenční výhodu firmy a definovat strategii, jak sji využít. - Připravit podklady pro k tvorbě správného marketingového mixu

13 Management malých a středních firem  Bez ohledu na typ organizace či postavení manažera v organizační hierarchii, lze vytipovat některé obecné zásady manažerské práce. K typickým patří: Priorit, Prevence.

14 Princip priorit se opírá o Paretovo pravidlo, které konstatuje, že většina jevů není stejně významná, ale různorodá. Tedy, že malá skupina jevů má zásadní význam a naopak existuje významná skupina jevů, která je téměř bezvýznamná. Nevelká skupina do cca 20 % jevů má největší význam v souhrnu až 80 % celkového významu.

15 Princip prevence  Se opírá o pragmatické zjištění, že bývá výhodnější nedostatkům předcházet než následně odstraňovat důsledky jejich řešení

16 Dotazy?


Stáhnout ppt "Řízení marketingu a aktivity v malém a středním podnikání „Každý malý podnik má jen jeden druh zboží – sebe sama, což může nabídnout kdokoliv jinde, jediné."

Podobné prezentace


Reklamy Google