Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategická mezera a její analýza s ohledem na nutnost změny strategie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategická mezera a její analýza s ohledem na nutnost změny strategie"— Transkript prezentace:

1 Strategická mezera a její analýza s ohledem na nutnost změny strategie
VIII. část

2 Pojem strategické mezery
nám odpovídá na otázku: Kdy je nutno změnit strategii ? Položme si tedy otázku, co by zejména mělo vést řídící pracovníky v oblasti strategického řízení k tomu, aby začali přemýšlet o potřebě formulace, případně změny strategie? K objasnění je velmi užitečná tzv. analýza strategické mezery (anglicky strategic gap analysis).

3 Zaznamenání strategické mezery
Předpokládejme, že jako výsledek minulých rozhodnutí podnik přijal určitou strategii, aby dosáhl požadované výsledky (cíle). V každý časový okamžik, např. v čase t¹, je možné hodnotit, zda přijatá strategie vede k dosažení vytýčených cílů. Strategická mezera je potom prostor mezi očekávaným výsledkem v čase t², ke kterému by vedlo pokračování existující strategie, a požadovaným výsledkem v čase t².

4 Konkrétní případ analýzy strategické mezery
lze poukázat na vývoji ukazatele ROI. ROI (Return on Investment nebo-li česky návratnost investic), což je jeden ze základních ukazatelů, které sledují zahraniční firmy a vyjadřuje poměr zisku před splácením úroků a daní k celkovým fondům podniku, tedy k investovanému kapitálu.

5 Ukazatel ROI zisk před zdaněním a zaplacením úroků
celkové fondy Ukazatel ROI se používá i v následující podobě: čistý zisk ROI =

6 Schéma obecné analýzy strategické mezery

7 Komentář ke schématu Situaci znázorněnou pomocí schématu lze interpretovat následovně: Ze schématu vyplývá, že minulá a stávající strategie vedly k dosahování hodnoty ROI okolo 7% a analýza budoucího vývoje (uskutečněná v čase t¹) hovoří o tom, že by hodnota ukazatele ROI dále klesala.

8 Vyvození důsledků V tomto okamžiku je jasné, že existující strategie nadále vedla k nepřijatelným výsledkům. Management proto musí formulovat novou strategii, která v časovém intervalu t¹ - t² povede k dosažení žádoucí hodnoty ROI okolo 15%. Tato cílová hodnota byla stanovena na základě analýzy investičních potřeb a vnitřní situace firmy, analýzy konkurenčního prostředí včetně výsledků nejvýznamnějších konkurentů, případně dalších aspektů.

9 Schéma analýzy strategické mezery z hlediska ukazatele ROI

10 Existence strategické mezery (1. část)
by měla být důležitým motivem pro rozhodnutí o strategické změně. Rozhodnutí o strategických změnách by měla být uskutečněna, jestliže budou splněny tyto základní podmínky: 1. Strategická mezera musí být významná - jestliže např. v námi uvedeném příkladě chceme dosáhnout 15% ROI a existující strategie by vedla k dosažení ROI ve výši 14,5%, potom zřejmě existující strategie nebude změněna.

11 Existence strategické mezery (2. část)
2. Strategická mezera se musí vztahovat k významnému podnikovému cíli, jehož dosažení je jednoznačně nutné, tedy žádoucí. Jestliže např. zmenšení mezery u jednoho cíle povede ke zvětšení mezery u jiného, podstatně důležitějšího cíle, potom nemá smysl existující strategii měnit. 3. Uvažované zmenšení strategické mezery musí být reálné. Není-li dostatečně zřejmé, že uvažovaná opatření skutečně povedou k nápravě nežádoucího stavu, potom bude nutné hledat jiná opatření (strategii) nebo existující mezeru ignorovat. Nebude-li některá z výše uvedených tří podmínek splněna, potom je zřejmě lepší existující strategii neměnit.


Stáhnout ppt "Strategická mezera a její analýza s ohledem na nutnost změny strategie"

Podobné prezentace


Reklamy Google