Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky optimalizace kapitálové struktury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky optimalizace kapitálové struktury"— Transkript prezentace:

1 Podmínky optimalizace kapitálové struktury
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

2 Úvod Ve snaze zahrnout do hodnocení hospodářské činnosti podnikatelských subjektů všechny náklady spojené s jejich podnikatelskými aktivitami, se v rozborové činnosti podniků prosazují ukazatelé konstruované na bázi ekonomické přidané hodnoty (EVA). V tom okamžiku se významným faktorem v hodnocení hospodářské činnosti podnikatelského subjektu stává i kapitálová struktura. Předpokládá se, že úroková míra (náklad na cizí kapitál) poroste s prohlubujícím se zadlužením podnikatelského subjektu. Odezvou na rostoucí náklady cizího kapitálu při narůstající zadluženosti bývá z toho rezultující požadavek na vyšší odměny pro akcionáře, což se odráží v nárůstu nákladů na vlastní kapitál. Podle míry zadlužení lze následně propočítat vážené náklady na celkový kapitál kO (WACC).

3 Úvod Na základě těchto předpokladů se v literatuře prezentuje průběh vážených nákladů na kapitál kO (WACC) v závislosti na stupni zadlužení jako tzv. „U“ křivka. Cílem článku je poukázat, že i při splnění požadavků na průběh nákladů na cizí i vlastní kapitál, tj. jejich růst s rostoucí mírou zadlužení, nemusí průběh vážených nákladů vykazovat minimum (optimální zadlužení), ale naopak, vykáže maximální hodnotu vážených nákladů na kapitál. Analýza kapitálové struktury za těchto předpokladů se pak ubírá jinými cestami než tomu je u tzv. „U“ křivky.

4 Optimální kapitálová struktura „U“ křivka

5 Maximum v kapitálové struktuře

6 Závislost vážených nákladů na kapitál na zadluženosti

7 Matematický popis relace mezi kO, kD a kE

8 Matematický popis relace mezi kO, kD a kE

9 Podmínky pro vývoj kO na z v podobě „U“ křivky

10 Závěr Analýza vývoje vážených nákladů na kapitál kO v závislosti na míře zadlužení z, vycházela z všeobecně akceptovaných předpokladů, že s rostoucím zadlužením porostou jak jednotkové náklady na cizí kapitál kD, tak jednotkové náklady na vlastní kapitál kE. K vyjádření výše uvedených vazeb mezi kE = f(z) a kD = f(z) byla využitá lineární závislost.

11 Závěr Na základě analýzy výsledků druhé derivace závislosti kO = f (z), , a požadavku na průběh uvedené závislosti v podobě „U“ křivky, byly stanoveny podmínky pro možný nárůst nákladů na vlastní kapitál v podobě koeficientu ε. Podmínky pro splnění požadovaného vývoje kO ve tvaru „U“ křivky byly prezentovány v podobě podmiňujících tří nerovnosti (6), (7) a (8). Pouze při splnění podmínek výše uvedených nerovností (6), (7) a (8) bude docíleno, že vážené náklady na kapitál kO (WACC) budou vykazovat tvar tzv. „U“ křivky. Jen v tom případě, bude možno stanovit hodnotu zadluženosti „z“, při které budou náklady na kapitál vykazovat nejnižší hodnotu.

12 Závěr Naopak, nedodržení podmínek výše uváděných nerovnosti povede k závislostem, které nebudou vykazovat minimum funkce. Může dojít ke vzniku maxima funkce kO = f(z). V tom případě, se analýza optimální kapitálové struktury bude ubírat jinými cestami. Z hlediska komplexnosti při optimalizaci kapitálové struktury se nabízí provést analýzu kapitálové struktury se zakomponováním dopadu finanční páky na výnosnost vlastního kapitálu.

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podmínky optimalizace kapitálové struktury"

Podobné prezentace


Reklamy Google