Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Stroje a zařízení Tematická oblast:Obrábění, obráběcí stroje a nástroje Téma:Základy třískového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Stroje a zařízení Tematická oblast:Obrábění, obráběcí stroje a nástroje Téma:Základy třískového."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Stroje a zařízení Tematická oblast:Obrábění, obráběcí stroje a nástroje Téma:Základy třískového strojního obrábění Ročník:1, 2. Datum vytvoření:listopad 2013 Název:VY_32_INOVACE_15.2.02.STR Anotace: Třískové strojní obrábění, kinematika, vrtání, soustružení, frézování. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Základy třískového strojního obrábění Třískové strojní obrábění na obráběcích strojích - mohou obrábět rovinné, válcovité, kuželovité, tvarové plochy. Aby se dosáhlo určité plochy, je třeba, aby se obrobek a nástroj pohybovaly vůči sobě požadovaným způsobem.

3 Kinematika nástroje a obrobku Hlavní řezný pohyb - vykonává nástroj nebo obrobek. Kruhový pohyb – při vrtání, soustružení, frézování, broušení. Přímočarý pohyb – při obrážení.

4 Řezná rychlost v c - rychlost hlavního řezného pohybu. Posuv - posunuje nástrojem při kruhovém pohybu plynule, při přímočarém pohybu přerušovaně. Rychlost posuvu v f - je rychlost bodu ostří nástroje vůči obrobku ve směru posuvu.

5 Posuv f - dráha nástroje (vrtání, broušení) nebo obrobku za 1 otáčku (soustružení), popř. za jeden zdvih (obrážení). Přísuv - pohyb mezi nástrojem a obrobkem, který určuje šířku odebírané třísky. Přísuv určuje hloubku řezu, popř. šířku řezu.

6 Řezná rychlost, velikost posuvu a přísuv závisejí především na - pracovním postupu, konstrukci stroje obráběném materiálu, materiálu břitu nástroje, požadované jakosti povrchu, mazání a chlazení břitu nástroje. Objem odřezaného materiálu za jednotku času Q - je měřítko výkonnosti obráběcího stroje.

7 Druhy třískového obrábění Vrtání - zpracování kovů strojním třískovým obráběním s geometricky stanovenými břity a převážně vícebřitými nástroji pro výrobu válcových děr. Zahlubování - vyvrtané díry se dále obrábějí. Vytvářejí se jím např. zapuštění pro hlavy šroubů, zarovnávají se do čela děr.

8 Soustružení Strojní třískové obrábění geometricky určeným břitem. Jednobřitým nástrojem se tak vyrábějí rotační nebo rovinné plochy.

9 Frézování - metoda strojního třískového obrábění s geometricky určenými břity. Pomocí vícebřitého rotujícího nástroje se vyrábějí rovinné a zakřivené plochy. Broušení - třískové obrábění s geometricky neurčitými břity.

10

11

12 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse  Pojem strojní třískové obrábění technologický proces, kde požadovaný tvar a rozměr strojírenské součásti vzniká postupným odebíráním materiálu z výchozího polotovaru. Materiál se odebírá většinou ve formě třísek pomocí jednoho nebo několika břitů nástroje.  Hlavní řezný pohyb vykonává nástroj nebo obrobek.  Pojem frézování metoda strojního třískového obrábění s geometricky určenými břity. Pomocí vícebřitého rotujícího nástroje se vyrábějí rovinné a zakřivené plochy.

13 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 1., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-7183-244-8. GSCHEIDLE, Rolf, a kolektiv. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7. Autorem fotografií pro učební materiál, není-li uvedeno jinak, je Ing. Drahokoupil R.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Stroje a zařízení Tematická oblast:Obrábění, obráběcí stroje a nástroje Téma:Základy třískového."

Podobné prezentace


Reklamy Google