Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Stroje a zařízení Tematická oblast: Obrábění, obráběcí stroje a nástroje Téma: Základy třískového strojního obrábění Ročník: 1, 2. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Třískové strojní obrábění, kinematika, vrtání, soustružení, frézování. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Základy třískového strojního obrábění
Třískové strojní obrábění na obráběcích strojích - mohou obrábět rovinné, válcovité, kuželovité, tvarové plochy. Aby se dosáhlo určité plochy, je třeba, aby se obrobek a nástroj pohybovaly vůči sobě požadovaným způsobem.

3 Kinematika nástroje a obrobku
Hlavní řezný pohyb - vykonává nástroj nebo obrobek. Kruhový pohyb – při vrtání, soustružení, frézování, broušení. Přímočarý pohyb – při obrážení.

4 Řezná rychlost vc - rychlost hlavního řezného pohybu.
Posuv - posunuje nástrojem při kruhovém pohybu plynule, při přímočarém pohybu přerušovaně. Rychlost posuvu vf - je rychlost bodu ostří nástroje vůči obrobku ve směru posuvu.

5 Posuv f - dráha nástroje (vrtání, broušení) nebo obrobku za 1 otáčku (soustružení), popř. za jeden zdvih (obrážení). Přísuv - pohyb mezi nástrojem a obrobkem, který určuje šířku odebírané třísky. Přísuv určuje hloubku řezu, popř. šířku řezu.

6 Řezná rychlost, velikost posuvu a přísuv závisejí především na - pracovním postupu, konstrukci stroje obráběném materiálu, materiálu břitu nástroje, požadované jakosti povrchu, mazání a chlazení břitu nástroje. Objem odřezaného materiálu za jednotku času Q - je měřítko výkonnosti obráběcího stroje.

7 Druhy třískového obrábění
Vrtání - zpracování kovů strojním třískovým obráběním s geometricky stanovenými břity a převážně vícebřitými nástroji pro výrobu válcových děr. Zahlubování - vyvrtané díry se dále obrábějí. Vytvářejí se jím např. zapuštění pro hlavy šroubů, zarovnávají se do čela děr.

8 Soustružení Strojní třískové obrábění geometricky určeným břitem. Jednobřitým nástrojem se tak vyrábějí rotační nebo rovinné plochy.

9 Frézování - metoda strojního třískového obrábění s geometricky určenými břity. Pomocí vícebřitého rotujícího nástroje se vyrábějí rovinné a zakřivené plochy. Broušení - třískové obrábění s geometricky neurčitými břity.

10

11

12 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Pojem strojní třískové obrábění technologický proces, kde požadovaný tvar a rozměr strojírenské součásti vzniká postupným odebíráním materiálu z výchozího polotovaru. Materiál se odebírá většinou ve formě třísek pomocí jednoho nebo několika břitů nástroje. Hlavní řezný pohyb vykonává nástroj nebo obrobek. Pojem frézování metoda strojního třískového obrábění s geometricky určenými břity. Pomocí vícebřitého rotujícího nástroje se vyrábějí rovinné a zakřivené plochy.

13 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 1., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN GSCHEIDLE, Rolf, a kolektiv. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN Autorem fotografií pro učební materiál, není-li uvedeno jinak, je Ing. Drahokoupil R.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google