Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace programu EVALENT 3.6. EVALENT 3.6 program pro stanovení tržní hodnoty firmy výnosovými metodami autoři metodické části: prof. ing.Jiří Fotr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace programu EVALENT 3.6. EVALENT 3.6 program pro stanovení tržní hodnoty firmy výnosovými metodami autoři metodické části: prof. ing.Jiří Fotr."— Transkript prezentace:

1 Prezentace programu EVALENT 3.6

2 EVALENT 3.6 program pro stanovení tržní hodnoty firmy výnosovými metodami autoři metodické části: prof. ing.Jiří Fotr ing. Stanislav Hájek konzultační spolupráce: prof.ing.Miloš Mařík prof. ing.Eva Kislingerová

3 EVALENT 3.6 program pro stanovení tržní hodnoty firmy výnosovými metodami předpoklady ocenění: oceňuje se hodnota aktiv sloužících k hlavní činnosti firmy ocenění ostatních aktiv se předpokládá mimo systém (finanční investice, provozně nepotřebná aktiva – např. rekreační zařízení) většina metod pro ocenění předpokládá znalost finančního plánu mající povahu časových řad výkazů zisku a ztrát a rozvahy

4 EVALENT 3.6 dvoufázové metody historiefinanční plán výsledovka rozvaha 1. fáze2. fáze okamžik ocenění

5 EVALENT 3.6 třífázové metody historiefinanční plán výsledovka rozvaha 1. fáze2. fáze okamžik ocenění 3. fáze

6 EVALENT 3.6 metody oceňování obsažené v EVALENTu výnosové metody založené na diskontovaných volných peněžních tocích (VPT) - VPT pro vlastníky a věřitele („toky do firmy“) - VPT pro vlastníky („toky do vlastního kapitálu“) ekonomické přidané hodnotě (EVA) kapitalizovaných čistých výnosech ostatní metody iterační metody (startují z výsledků metod VPT) přibližné metody (nevyžadují finanční plán)

7 EVALENT 3.6 A. Stanovení výsledné hodnoty firmy ve dvoufázové metodě (primárně stanovujeme hodnotu firmy): + hodnota 1. fáze (např. kumul. diskont.VPT za 1. fázi) + hodnota 2. fáze (pokračující hodnota) = Provozní hodnota firmy + hodnota fin. investic a neprovozních aktiv = Výsledná hodnota firmy - Úročený cizí kapitál = Výsledná hodnota vlastního kapitálu

8 EVALENT 3.6 B. Stanovení výsledné hodnoty firmy ve dvoufázové metodě (primárně stanovujeme hodnotu vlastního kapitálu - VK): + hodnota VK za 1. fázi (např. kumul. diskont. VPT do VK) + hodnota VK za 2. fázi (pokračující hodnota) = Provozní hodnota vlastního kapitálu (VK) + hodnota finančních investic a neprovozních aktiv = Výsledná hodnota vlastního kapitálu (VK) + Úročený cizí kapitál = Výsledná hodnota firmy

9 EVALENT 3.6 způsoby zavádění finančního plánu do EVALENTu: STRATEX EVALENT Soubor Excelu s účet.výkazy KlávesniceJednorázový přenos údajů fin. plánu Stálé propojení obou programů

10 Metoda VPT VV (Free CashFlow to the Firm) Volný peněžní tok Provozní hospodářský výsledek po zdanění + Nepeněžní operace (odpisy aj.) - Přírůstek čistého pracovního kapitálu - Investice do dlouhodobého majetku Diskontní sazba: Vážené průměrné náklady kapitálu (WACC)

11 Hodnota firmy (dvoufázový model): H1 + H2 H1 hodnota 1. fáze (plánovací období) H2 hodnota 2. fáze (období za plánovacím obdobím) r diskontní sazba (vážené průměrné náklady kapitálu) g tempo růstu VPT ve 2. fázi n délka plánovacího období

12 Metoda VPT V (Free CashFlow to the Equity) Volný peněžní tok Hospodářský výsledek po zdanění + Nepeněžní operace (odpisy aj.) - Přírůstek čistého pracovního kapitálu - Investice do dlouhodobého majetku - Splátky úvěrů a půjček Diskontní sazba: Náklady vlastního kapitálu (Nvk)

13 Hodnota firmy (dvoufázový model): H1 + H2 H1 hodnota 1. fáze (plánovací období) H2 hodnota 2. fáze (období za plánovacím obdobím) r diskontní sazba (náklady vlastního kapitálu) g tempo růstu VPT ve 2. fázi n délka plánovacího období


Stáhnout ppt "Prezentace programu EVALENT 3.6. EVALENT 3.6 program pro stanovení tržní hodnoty firmy výnosovými metodami autoři metodické části: prof. ing.Jiří Fotr."

Podobné prezentace


Reklamy Google