Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace programu EVALENT 3.6

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace programu EVALENT 3.6"— Transkript prezentace:

1 Prezentace programu EVALENT 3.6

2 EVALENT 3.6 program pro stanovení tržní hodnoty firmy výnosovými metodami
autoři metodické části: prof. ing.Jiří Fotr ing. Stanislav Hájek konzultační spolupráce: prof.ing.Miloš Mařík prof. ing.Eva Kislingerová

3 EVALENT 3.6 program pro stanovení tržní hodnoty firmy výnosovými metodami
předpoklady ocenění: oceňuje se hodnota aktiv sloužících k hlavní činnosti firmy ocenění ostatních aktiv se předpokládá mimo systém (finanční investice, provozně nepotřebná aktiva – např. rekreační zařízení) většina metod pro ocenění předpokládá znalost finančního plánu mající povahu časových řad výkazů zisku a ztrát a rozvahy

4 EVALENT 3.6 dvoufázové metody
historie finanční plán výsledovka rozvaha 1. fáze 2. fáze okamžik ocenění

5 EVALENT 3.6 třífázové metody
historie finanční plán výsledovka výsledovka rozvaha rozvaha 1. fáze 2. fáze 3. fáze okamžik ocenění

6 EVALENT 3.6 metody oceňování obsažené v EVALENTu
výnosové metody založené na diskontovaných volných peněžních tocích (VPT) VPT pro vlastníky a věřitele („toky do firmy“) VPT pro vlastníky („toky do vlastního kapitálu“) ekonomické přidané hodnotě (EVA) kapitalizovaných čistých výnosech ostatní metody iterační metody (startují z výsledků metod VPT) přibližné metody (nevyžadují finanční plán)

7 EVALENT 3.6 A. Stanovení výsledné hodnoty firmy ve dvoufázové metodě
(primárně stanovujeme hodnotu firmy): + hodnota 1. fáze (např. kumul. diskont.VPT za 1. fázi) + hodnota 2. fáze (pokračující hodnota) = Provozní hodnota firmy + hodnota fin. investic a neprovozních aktiv = Výsledná hodnota firmy - Úročený cizí kapitál = Výsledná hodnota vlastního kapitálu

8 EVALENT 3.6 B. Stanovení výsledné hodnoty firmy ve dvoufázové metodě
(primárně stanovujeme hodnotu vlastního kapitálu - VK): + hodnota VK za 1. fázi (např. kumul. diskont. VPT do VK) + hodnota VK za 2. fázi (pokračující hodnota) = Provozní hodnota vlastního kapitálu (VK) + hodnota finančních investic a neprovozních aktiv = Výsledná hodnota vlastního kapitálu (VK) + Úročený cizí kapitál = Výsledná hodnota firmy

9 EVALENT 3.6 způsoby zavádění finančního plánu do EVALENTu: STRATEX
Klávesnice Soubor Excelu s účet.výkazy Jednorázový přenos údajů fin. plánu Stálé propojení obou programů EVALENT

10 Metoda VPT VV (Free CashFlow to the Firm)
Volný peněžní tok Provozní hospodářský výsledek po zdanění + Nepeněžní operace (odpisy aj.) - Přírůstek čistého pracovního kapitálu - Investice do dlouhodobého majetku Diskontní sazba: Vážené průměrné náklady kapitálu (WACC)

11 Hodnota firmy (dvoufázový model):. H1 + H2 H1 hodnota 1
Hodnota firmy (dvoufázový model): H1 + H2 H1 hodnota 1. fáze (plánovací období) H2 hodnota 2. fáze (období za plánovacím obdobím) r diskontní sazba (vážené průměrné náklady kapitálu) g tempo růstu VPT ve 2. fázi n délka plánovacího období

12 Metoda VPT V (Free CashFlow to the Equity)
Volný peněžní tok Hospodářský výsledek po zdanění + Nepeněžní operace (odpisy aj.) - Přírůstek čistého pracovního kapitálu - Investice do dlouhodobého majetku - Splátky úvěrů a půjček Diskontní sazba: Náklady vlastního kapitálu (Nvk)

13 Hodnota firmy (dvoufázový model):. H1 + H2 H1 hodnota 1
Hodnota firmy (dvoufázový model): H1 + H2 H1 hodnota 1. fáze (plánovací období) H2 hodnota 2. fáze (období za plánovacím obdobím) r diskontní sazba (náklady vlastního kapitálu) g tempo růstu VPT ve 2. fázi n délka plánovacího období


Stáhnout ppt "Prezentace programu EVALENT 3.6"

Podobné prezentace


Reklamy Google