Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení pomocí metody EVA - základ"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení pomocí metody EVA - základ

2 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky
Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu Náklady cizího kapitálu (výpočet, váhy) Náklady vlastního kapitálu Způsoby odhadu (stavebnicové, CAPM) CAPM (model, beta koeficient) Váhy složek kapitálu Závěr EVA – EVA v ČR a ve střední Evropě Příklady (náklady CK, náklady VK, WACC) Irena Jindrichovska Finanční management

3 Metoda EVA II Metoda hodnocení výkonnosti EVA = economic value added
Patentováno Stern Stewart & Co. Ucelený systém vyvinut koncem 90. let Výborné vysvětlení použití: oceňování podniku (výnosová metoda), hodnocení manažerů a zaměstnanců, řízení hodnoty Irena Jindrichovska Finanční management

4 EVA a MVA EVA = NOPAT – C x WACC MVA = Σ diskontovaných budoucích EVA
MVA = MV – C Market Value MVA = součet současných hodnot všech budoucích EVA Capital = NOA, investovaný kapitál (cizí i vlastní) Irena Jindrichovska Finanční management

5 Metoda MBV (Hodnota přidaná trhem )
MVA = P – BV P P ČZ EBIT A —— = —— * —— * —— * —— BV ČZ EBIT A BV poměr P/E, tj. poměr tržní ceny a zisku na akcii (ČZ), poměr čistého zisku a zisku před úroky a zdaněním (EBIT), výnosnost z celkových aktiv (A), podíl vlastního kapitálu (VK) na aktivech Irena Jindrichovska Finanční management

6 EVA definice pojmů NOPAT –čistý provozní hospodářský výsledek po zdanění lze zjednodušeně přiblížit jako EBIT*(1 – t) EBIT – zisk před úroky a zdaněním WACC – průměrné vážené náklady kapitálu C – celkový investovaný kapitál C = D + E D – cizí úročené zdroje = Cizí zdroje – krátkodobé závazky E – vlastní kapitál rd - náklady dluhu = úroková míra cizích zdrojů re – požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (kmenových akcií) t – sazba daně ze zisku Irena Jindrichovska Finanční management

7 EVA tvorba hodnoty ↑EVA = ↑ NOPAT – ↓C x ↓ WACC
Zvýšit provozní zisk (zvýšit tržby, snížit provozní náklady) Uvolnit část celkového kapitálu, která nepřináší vyšší výnos, než jsou náklady na kapitál Přijmout investice s vyšší očekávanou výnosností, než jsou náklady kapitálu Optimalizovat kapitálovou strukturu Zajistit levnější zdroje financování (výhodnější úvěry) Irena Jindrichovska Finanční management

8 EVA hodnotový trojúhelník
Irena Jindrichovska Finanční management

9 EVA – základní úpravy účetních hodnot
Capital (=NOA) Přecenění majetku Zahrnutí leasingu, resp. aktivace majetku v leasingu a zahrnutí adekvátní výše pasiv Goodwill Vyloučit neprovozní majetek Aktivace a odepisování nákladů R&D Irena Jindrichovska Finanční management

10 EVA - úpravy účetních hodnot
NOPAT Vychází z účetního provozního zisku Upraví se o toky z neprovozního majetku, přičtou se úroky z aktivace leasingu Odpisy z reprodukčních cen Upravená daň Irena Jindrichovska Finanční management

11 14. Náklady kapitálu Náklady na kapitál = výnosnost investorů
EVA vychází ze zisku pro akcionáře i věřitele musíme zohlednit celkové náklady na kapitál, tj.: Náklady na cizí kapitál Náklady na vlastní kapitál Irena Jindrichovska Finanční management

12 (weighted average cost of capital)
WACC Náklady na celkový kapitál vypočteme jako průměrné vážené náklady jednotlivých složek kapitálu (weighted average cost of capital) WACC D E WACC = rd * ( 1 – t) * —— + re * —— C C Irena Jindrichovska Finanční management

13 Náklady cizího kapitálu
Buď jsou známé přímo (efektivní úroková sazba, výnos do doby splatnosti obligací) Nebo je lze je odvodit např. podle ratingu podniku Vypočítají se jako vážený průměr nákladů jednotlivých druhů cizího kapitálu Nutno upravit o úrokový daňový štít Irena Jindrichovska Finanční management

14 Náklady vlastního kapitálu
Požadovaná výnosnost investorů Obtížné určení: stavebnicové metody Metoda na základě průměrné rentability VK v odvětví Odvození z nákladů na CK Nejrozšířenější je CAPM (capital asset pricing model) tj. model oceňování kapitálových aktiv re = rf + ß ( rm – rf) Irena Jindrichovska Finanční management

15 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM
Irena Jindrichovska Finanční management

16 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM II
re = rf + ß ( rm – rf) kde rf - bezriziková výnosová míra (např. výnos do doby splatnosti státních obligací) ß – citlivost výnosové míry podnikových kmenových akcií na změnu výnosové míry tržního portfolia rm – výnosnost tržního portfolia ( rm – rf) – tržní riziková prémie (MRP) Irena Jindrichovska Finanční management


Stáhnout ppt "Hodnocení pomocí metody EVA - základ"

Podobné prezentace


Reklamy Google