Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení pomocí metody EVA - základ. Irena JindrichovskaFinanční management2 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení pomocí metody EVA - základ. Irena JindrichovskaFinanční management2 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení pomocí metody EVA - základ

2 Irena JindrichovskaFinanční management2 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu Náklady cizího kapitálu (výpočet, váhy) Náklady vlastního kapitálu Způsoby odhadu (stavebnicové, CAPM) CAPM (model, beta koeficient) Váhy složek kapitálu Závěr EVA – EVA v ČR a ve střední Evropě Příklady (náklady CK, náklady VK, WACC)

3 Irena JindrichovskaFinanční management3 Metoda EVA II Metoda hodnocení výkonnosti EVA = economic value added Patentováno Stern Stewart & Co. Ucelený systém vyvinut koncem 90. let Výborné vysvětlení http://www.crfonline.org/orc/pdf/ref8.pdf http://www.crfonline.org/orc/pdf/ref8.pdf použití: oceňování podniku (výnosová metoda), hodnocení manažerů a zaměstnanců, řízení hodnoty

4 Irena JindrichovskaFinanční management4 EVA a MVA EVA = NOPAT – C x WACC MVA = Σ diskontovaných budoucích EVA MVA = Σ diskontovaných budoucích EVA MVA = MV – C MVA = MV – C Market Value MVA = součet současných hodnot všech budoucích EVA Capital = NOA, investovaný kapitál (cizí i vlastní)

5 Irena JindrichovskaFinanční management5 Metoda MBV (Hodnota přidaná trhem ) MVA = P – BV P P ČZ EBIT A —— = —— * —— * —— * —— BV ČZ EBIT A BV poměr P/E, tj. poměr tržní ceny a zisku na akcii (ČZ), poměr čistého zisku a zisku před úroky a zdaněním (EBIT), výnosnost z celkových aktiv (A), podíl vlastního kapitálu (VK) na aktivech

6 Irena JindrichovskaFinanční management6 EVA definice pojmů NOPAT –čistý provozní hospodářský výsledek po zdanění lze zjednodušeně přiblížit jako EBIT*(1 – t) EBIT – zisk před úroky a zdaněním WACC – průměrné vážené náklady kapitálu C – celkový investovaný kapitál C = D + E D – cizí úročené zdroje = Cizí zdroje – krátkodobé závazky E – vlastní kapitál rd - náklady dluhu = úroková míra cizích zdrojů re – požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (kmenových akcií) t – sazba daně ze zisku

7 Irena JindrichovskaFinanční management7 EVA tvorba hodnoty Zvýšit provozní zisk (zvýšit tržby, snížit provozní náklady) Uvolnit část celkového kapitálu, která nepřináší vyšší výnos, než jsou náklady na kapitál Přijmout investice s vyšší očekávanou výnosností, než jsou náklady kapitálu Optimalizovat kapitálovou strukturu Zajistit levnější zdroje financování (výhodnější úvěry) ↑ EVA = ↑ NOPAT – ↓ C x ↓ WACC

8 Irena JindrichovskaFinanční management8 EVA hodnotový trojúhelník

9 Irena JindrichovskaFinanční management9 EVA – základní úpravy účetních hodnot Capital (=NOA) Přecenění majetku Zahrnutí leasingu, resp. aktivace majetku v leasingu a zahrnutí adekvátní výše pasiv Goodwill Vyloučit neprovozní majetek Aktivace a odepisování nákladů R&D

10 Irena JindrichovskaFinanční management10 EVA - úpravy účetních hodnot NOPAT Vychází z účetního provozního zisku Upraví se o toky z neprovozního majetku, přičtou se úroky z aktivace leasingu Odpisy z reprodukčních cen Upravená daň

11 Irena JindrichovskaFinanční management11 14. Náklady kapitálu Náklady na kapitál = výnosnost investorů EVA vychází ze zisku pro akcionáře i věřitele  musíme zohlednit celkové náklady na kapitál, tj.: Náklady na cizí kapitál Náklady na vlastní kapitál

12 Irena JindrichovskaFinanční management12 WACC Náklady na celkový kapitál vypočteme jako průměrné vážené náklady jednotlivých složek kapitálu (weighted average cost of capital) WACC D E WACC = r d * ( 1 – t) * —— + r e * —— C C

13 Irena JindrichovskaFinanční management13 Náklady cizího kapitálu Buď jsou známé přímo (efektivní úroková sazba, výnos do doby splatnosti obligací) Nebo je lze je odvodit např. podle ratingu podniku Vypočítají se jako vážený průměr nákladů jednotlivých druhů cizího kapitálu Nutno upravit o úrokový daňový štít

14 Irena JindrichovskaFinanční management14 Náklady vlastního kapitálu Požadovaná výnosnost investorů Obtížné určení: stavebnicové metody Metoda na základě průměrné rentability VK v odvětví Odvození z nákladů na CK Nejrozšířenější je CAPM (capital asset pricing model) tj. model oceňování kapitálových aktiv r e = r f + ß ( r m – r f )

15 Irena JindrichovskaFinanční management15 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM

16 Irena JindrichovskaFinanční management16 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM II r e = r f + ß ( r m – r f ) kde r f - bezriziková výnosová míra (např. výnos do doby splatnosti státních obligací) ß – citlivost výnosové míry podnikových kmenových akcií na změnu výnosové míry tržního portfolia r m – výnosnost tržního portfolia ( r m – r f ) – tržní riziková prémie (MRP)


Stáhnout ppt "Hodnocení pomocí metody EVA - základ. Irena JindrichovskaFinanční management2 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty."

Podobné prezentace


Reklamy Google