Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace: Jiří Uhman

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace: Jiří Uhman"— Transkript prezentace:

1 Prezentace: Jiří Uhman
Koeficient β Prezentace: Jiří Uhman

2 Diskontní sazba, i ? V prvé řadě je dobré ujasnit si několik pojmů :
Míra kapitalizace Alternativní náklady kapitálu Požadovaná výnosová míra Náklady na kapitál

3 Průměrné vážené náklady na kapitál
WACC = rc x (1-t)x CK/Cel.K + re x VK/Cel.K Jak určit náklady na vlastní kapitál (re) ?

4 β v modelech určení re re = α+ β x rm + e
Stavebnicová metoda: re = rf + ro + rfr + rl Nebo dle MPO: re = rf +rLA+ rpod.+ rfin.+ rpr.s. Model APT (arbitrážního srovnávání) Gordonům růstový model: re= (dividenda/tržní cena akcie) + g, kde g= ROE x (1- dividenda/čistý zisk) Model oceňování kapitálových aktiv CAPM re = rf + β x (rm – rf) Nebo re = rf + β x (rm – rf) + re + rf Tržní model re = α+ β x rm + e

5 Charakteristika koeficientu β
Vyjadřuje míru tržního rizika, citlivost investice (CP) vůči průměrnému výnosu trhu Je hodnotou systematického (nediverzifikovatelného) rizika investice (CP) či portfolia V teorii portfolia můžeme zjednodušeně říci, že pokud se výnos akciového trhu změní o jedno procento, pak výnos akcie se změní o její beta koeficient.

6 Jak určit koeficient β ? Za využití regresní analýzy portfolia
Fundamentální (multikriteriální) analýzou. nebo Metoda analogie - úpravou z publikovaných beta koeficientů pro jednotlivá odvětví získaných z respektovaných informačních zdrojů či srovnání s velmi příbuzným podnikem

7 Koeficient β určený za pomoci regresní analýzy
β = Dim /D2m Respektive β= cov (i,m) /D2m

8 Příklad nejlépe vše ozřejmí
rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Výnos trhu 9,3 8,6 7,2 7,4 5,9 4,0 4,8 7,0 CP 8,3 5,6 6,5 5,2 4,3

9 Problémy, úpravy β Problém historických dat – možnost diverzifikace ?
Vliv kapitálové struktury – zadlužení Úprava o přebytečné peníze a investice V době krize β podniků neodpovídá reálné hodnotě odpovídající rizikové prémie Respektovat velikost podniku – tržní kapitalizace ?

10 Problém historického β - řešení
Tzv. „Upravené beta“ Upravené beta = 0,66 historické beta +0,34 Vašíčkova metoda β =( rozptyl βs x βo + rozptyl βo x βs) / (rozptyl βs + rozptyl βo) Zvolit od počátku jiný postup stanovení β – např. multikriteriální analýzu

11 Úprava β dle míry zadlužení společnosti
Vycházíme z předpokladu, že u podniků dochází ke změně kapitálové struktury. Odvětvové koeficienty nerozlišují specifika odlišné míry zadlužení firem v odvětví. βZ = βNZ x (1+(1-t)xD/E) respektive βNZ = βZ /(1+(1-t)xD/E)

12 Úprava β keoficientu o vliv nadbytečných peněz a investic
Vcházíme z předpokladu, že lze beta koeficient vzhledem ke konečnému užití v modelu zjišťování diskontní míry upravit o vliv nadbytečných peněz a investic. Β koeficient pak lze upravit následujícím způsobem: βUPI = βNZ /(nutná aktiva/celkový kapitál)

13 Koeficient beta dle velikosti tržní kapitalizace
1. Společnosti s nižší tržní kapitalizací vykazují vyšší hodnoty koeficientu beta. 2. Koeficienty beta společností s nižší tržní kapitalizací se při výpočtu za různá období značně liší. 3. U společností s nižší tržní kapitalizací dochází vlivem menší likvidity k tzv. efektu zpoždění.

14 Tab.: Příklady Koeficient beta dle velikosti tržní kapitalizace firmy
Zdroj: IBBOTSON ASSOCIATES  SBBI 2004 VALUATION EDITION YEARBOOK  Ibbotson Associates 2004

15 Tzv. „Totální beta“ βt = β / R2
Možné řešení Tzv. „Totální beta“ βt = β / R2

16 |Konečné BETA

17 Informační zdroje Literární zdroje
Kislingerová, E.: Oceňování podniku. C.H.BECK, Praha2001 MAŘÍK Miloš a kol.: Metody oceňování podniku. Ekopress, Praha 2007 MAŘÍKOVÁ Pavla, MAŘÍK Miloš: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Oeconomia,Praha 2007 Pratt, P.S. – Grabowski, J.R. (2008): Cost of capital. Applications and Examples. Third Edition. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc. 2008 Sedláček, J. : Finanční analýza podniku. Computer Press, Brno 2011 Internetové odkazy Text: T. Brabenec: Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů?. časopis Oceňování, roč. 2, číslo 3 Text: Ing. F.Prodělal, PhD.

18 Díky za pozornost


Stáhnout ppt "Prezentace: Jiří Uhman"

Podobné prezentace


Reklamy Google