Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koeficient β Prezentace: Jiří Uhman. Diskontní sazba, i ? V prvé řadě je dobré ujasnit si několik pojmů : Míra kapitalizace Alternativní náklady kapitálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koeficient β Prezentace: Jiří Uhman. Diskontní sazba, i ? V prvé řadě je dobré ujasnit si několik pojmů : Míra kapitalizace Alternativní náklady kapitálu."— Transkript prezentace:

1 Koeficient β Prezentace: Jiří Uhman

2 Diskontní sazba, i ? V prvé řadě je dobré ujasnit si několik pojmů : Míra kapitalizace Alternativní náklady kapitálu Požadovaná výnosová míra Náklady na kapitál

3 Průměrné vážené náklady na kapitál WACC = r c x (1-t)x CK/Cel.K + r e x VK/Cel.K Jak určit náklady na vlastní kapitál (r e ) ?

4 β v modelech určení r e Stavebnicová metoda: r e = r f + r o + r fr + r l Nebo dle MPO: r e = r f +r LA + r pod. + r fin. + r pr.s. Model APT (arbitrážního srovnávání) Gordonům růstový model: r e = (dividenda/tržní cena akcie) + g, kde g= ROE x (1- dividenda/čistý zisk) Model oceňování kapitálových aktiv CAPM r e = r f + β x (r m – r f ) Nebo r e = r f + β x (r m – r f ) + r e + r f Tržní model r e = α+ β x r m + e

5 Charakteristika koeficientu β Vyjadřuje míru tržního rizika, citlivost investice (CP) vůči průměrnému výnosu trhu Je hodnotou systematického (nediverzifikovatelného) rizika investice (CP) či portfolia V teorii portfolia můžeme zjednodušeně říci, že pokud se výnos akciového trhu změní o jedno procento, pak výnos akcie se změní o její beta koeficient.

6 Jak určit koeficient β ? Za využití regresní analýzy portfolia Fundamentální (multikriteriální) analýzou. nebo Metoda analogie - úpravou z publikovaných beta koeficientů pro jednotlivá odvětví získaných z respektovaných informačních zdrojů či srovnání s velmi příbuzným podnikem

7 Koeficient β určený za pomoci regresní analýzy β = D im /D 2 m Respektive β= cov (i,m) /D 2 m

8 Příklad nejlépe vše ozřejmí rok20062007200820092010201120122013 Výno s trhu 9,38,67,27,45,94,04,87,0 Výno s CP 8,68,35,66,55,24,34,05,6

9 Problémy, úpravy β Problém historických dat – možnost diverzifikace ? Vliv kapitálové struktury – zadlužení Úprava o přebytečné peníze a investice V době krize β podniků neodpovídá reálné hodnotě odpovídající rizikové prémie Respektovat velikost podniku – tržní kapitalizace ?

10 Problém historického β - řešení Tzv. „Upravené beta“ Upravené beta = 0,66 historické beta +0,34 Vašíčkova metoda β =( rozptyl β s x β o + rozptyl β o x β s ) / (rozptyl β s + rozptyl β o ) Zvolit od počátku jiný postup stanovení β – např. multikriteriální analýzu

11 Úprava β dle míry zadlužení společnosti Vycházíme z předpokladu, že u podniků dochází ke změně kapitálové struktury. Odvětvové koeficienty nerozlišují specifika odlišné míry zadlužení firem v odvětví. β Z = β NZ x (1+(1-t)xD/E) respektive β NZ = β Z /(1+(1-t)xD/E)

12 Úprava β keoficientu o vliv nadbytečných peněz a investic Vcházíme z předpokladu, že lze beta koeficient vzhledem ke konečnému užití v modelu zjišťování diskontní míry upravit o vliv nadbytečných peněz a investic. Β koeficient pak lze upravit následujícím způsobem: β UPI = β NZ /(nutná aktiva/celkový kapitál)

13 Koeficient beta dle velikosti tržní kapitalizace 1. Společnosti s nižší tržní kapitalizací vykazují vyšší hodnoty koeficientu beta. 2. Koeficienty beta společností s nižší tržní kapitalizací se při výpočtu za různá období značně liší. 3. U společností s nižší tržní kapitalizací dochází vlivem menší likvidity k tzv. efektu zpoždění.

14 Tab.: Příklady Koeficient beta dle velikosti tržní kapitalizace firmy Zdroj: IBBOTSON ASSOCIATES SBBI 2004 VALUATION EDITION YEARBOOK Ibbotson Associates 2004

15 Možné řešení Tzv. „Totální beta“ β t = β / R 2

16 |Konečné BETA

17 Informační zdroje Literární zdroje Kislingerová, E.: Oceňování podniku. C.H.BECK, Praha2001 MAŘÍK Miloš a kol.: Metody oceňování podniku. Ekopress, Praha 2007 MAŘÍKOVÁ Pavla, MAŘÍK Miloš: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Oeconomia,Praha 2007 Pratt, P.S. – Grabowski, J.R. (2008): Cost of capital. Applications and Examples. Third Edition. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc. 2008 Sedláček, J. : Finanční analýza podniku. Computer Press, Brno 2011 Internetové odkazy http://appraisal.bdo.cz/ocenovani/brabenec-t-je-beta-spolehlivym-meritkem-rizika- Text: T. Brabenec: Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů?. časopis Oceňování, roč. 2, číslo 3 http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=194:vybran e-problemy-pri-stanoveni-koeficientu-beta&catid=73:ekonomika-ceny-a-odhady&Itemid=113 http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=194:vybran e-problemy-pri-stanoveni-koeficientu-beta&catid=73:ekonomika-ceny-a-odhady&Itemid=113 Text: Ing. F.Prodělal, PhD.

18 Díky za pozornost


Stáhnout ppt "Koeficient β Prezentace: Jiří Uhman. Diskontní sazba, i ? V prvé řadě je dobré ujasnit si několik pojmů : Míra kapitalizace Alternativní náklady kapitálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google