Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace správy služeb zaměstnanosti ve Spolkové republice Německo Praha 3.dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace správy služeb zaměstnanosti ve Spolkové republice Německo Praha 3.dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 Organizace správy služeb zaměstnanosti ve Spolkové republice Německo Praha 3.dubna 2014

2 Instituce Bundesagentur für Arbeit zkratka „Arbeitsagentur“ Bundesministerium für Arbeit und Soziales Jobcenter

3 Bundesministerium für Arbeit und Soziales z pohledu kompetencí v podstatě pouze odvolací orgán ve správním řízení určitý vliv na vytváření strategie, avšak omezený (délka období, nutný politický koncenzus) vysoká míra stability

4 Bundesagentur für Arbeit historicky: vznik 16.7.1927 sídlo: Norimberk (spolková země Bavorsko) počet zaměstnanců: cca 110.000 roční rozpočet: cca € 38 mld. struktura: třístupňová

5

6 Struktura

7 Hlavní úkoly: Zprostředkování zaměstnání Poradenství pro orientaci na trhu práce Kariérové poradenství pro mládež i dospělé Sledování situace na trhu práce Analýza trhu práce Výzkum v oblasti trhu práce

8 Vedlejší úkoly: Agenda rovných příležitostí Vzdělávání pro pracovní trh – rekvalifikace, přeškolení, podpora celoživotního učení Podpora rehabilitace a uplatnění hendikepovaných na trhu práce Udílení pracovních povolení

9 Další činnosti: Vyplácení dávek podpory v nezaměstnanosti Vyplácení dávek podpory při zaměstnání – vzniku a udržení pracovního místa, zahájení SVČ

10 Způsob práce: důraz na spolupráci s místními iniciativami – zejména municipality místní vzdělávací instituce úzká spolupráce s dalšími úřady

11 Způsob práce: samostatná činnost zajišťovaná vlastními pracovníky Outsorcing – výběrová řízení- obvykle na 3 roky s jedním vysoutěženým dodavatelem – rámcové smlouvy V případě spokojenosti obou stran se další perioda nesoutěží, nýbrž je využita opce.

12 Klienti: uchazeči o zaměstnání do 1 roku v evidenci zájemci o zaměstnání bez omezení délky evidence

13 Financování: přímo ze státního rozpočtu příspěvky ze sociálního pojištění, které činí procenta z hrubé mzdy

14 Kompetence: ve vztahu k aktérům trhu práce kontrola, metodická pomoc, finanční podpora vysoká míra autonomie- 3 členové představenstva jsou jmenování přímo spolkovým prezidentem na dobu 5 let samostatný postup při výběru dodavatelů vysoká míra spolupráce s municipalitami

15 Kompetence: implementace strategie spolupráce na tvorbě strategie nezávislost zaměstnanců na politické reprezentaci – status úředníka

16 Zaměstnanci: Poradci – úředníci: vzdělání v oblasti lidských zdrojů, obvykle ekvivalent našeho středoškolského vzdělání s podmínkou dalšího profesního vzdělávání Odborní pracovníci- úředníci: odborné vzdělání v sociálně pedagogických vědách – obvykle se specializují na určité činnosti či klienty vyžadující zvláštní péči např. matky po MD

17 424 právnických osob vznikly v roce 2004 na základě reformy sociální politiky známe také pod názvem Hartzova reforma – dle předsedy komise pro reformu Dr. Hartze Jobcentra jsou založena 2 subjekty – Agentur für Arbeit a obdobou dříve u nás existujících okresních úřadů

18 Podílem (včetně finančního) místních iniciativ je zajištěn vliv samosprávy na činnost jednotlivých jobcenter. Jobcentra jsou založena 2 subjekty – Agentur für Arbeit a obdobou dříve u nás existujících okresních úřadů

19 Stát prostřednictvím Agentur für Arbeit financuje zajištěný minimální příjem pro klienty, v současné době €367 na osobu. Municipality zajišťuji financování nákladů na bydlení. Čím levnější sociální bydlení jsou municipality schopny poskytnout, tím nižší je jejich povinný příspěvěk do rozpočtu jobcentra.

20 Hlavní úkoly: Péče o dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, tedy déle než 1 rok v evidenci -zprostředkování zaměstnání -vzdělávání -terapeutické aktivity -motivačně- aktivizační aktivity -poradenství

21 Hlavní úkoly: vyplácení základního příjmu vyplácení dalších dávek (vybavení domácnosti, stěhování, dodržování předepsané diety) kontrola a potírání nelegálního zaměstnávání

22 Hlavní důraz je kladen na začleňování klientů do společnosti, až poté zprostředkování zaměstnání. Hojně se využívají se VPP a poradenské a vzdělávací aktivity od externích dodavatelů. Důraz je kladen na individuální práci s klientem.

23 Zaměstnanci: Zprostředkovatelé - úředníci: vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti sociálních či pedagogických věd Sociální pedagogové pro osoby ohrožené sociální exkluzí, psychologové, speciální pedagogové a terapeuti.

24 Kompetence: Rozhodování o výši a příslušnosti vyplácených dávek včetně formy a způsobu výplaty. Realizace vzdělávacích a poradenských aktivit. Výběr dodavatelů vzdělávacích a poradenských aktivit.

25 Kompetence: Tvorba a realizace programů pro klienty. Rozvoj spolupráce s místními iniciativami. Rozvoj spolupráce se zaměstnavateli, podpora zaměstnavatelů.

26 Shrnutí Budování vztahu mezi poskytovateli služeb zaměstnanosti a místními iniciativami. Podíl místních iniciativ na financování určitých služeb. Vysoká odbornost pracovníků. Kvalitní metodické vedení. Jasné kompetence. Jasná, stabilní a průběžně naplňovaná dlouhodobá strategie.


Stáhnout ppt "Organizace správy služeb zaměstnanosti ve Spolkové republice Německo Praha 3.dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google