Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seznámení se systémem profesního vzdělávání ve Francii Mgr. Jitka Dobřická, DVI, a. s. 6. listopad 2007, Ústí nad Labem Moderní formy péče o zaměstnance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seznámení se systémem profesního vzdělávání ve Francii Mgr. Jitka Dobřická, DVI, a. s. 6. listopad 2007, Ústí nad Labem Moderní formy péče o zaměstnance."— Transkript prezentace:

1 Seznámení se systémem profesního vzdělávání ve Francii Mgr. Jitka Dobřická, DVI, a. s. 6. listopad 2007, Ústí nad Labem Moderní formy péče o zaměstnance – dobrá praxe

2 Seznámení se systémem profesního vzdělávání ve Francii Kontext: - legislativní podpora konceptu celoživotního vzdělávání -propojenost subsystémů odborného vzdělávání pro mládež, dospělé a nezaměstnané -aktivní podpora malých a středních firem Nástroje podpory: 1) organizace OPCA (Schválená inkasní paritní organizace) -alokace finančních zdrojů k realizaci vzdělávání zaměstnanců -distribuce finančních prostředků malým a středním firmám v regionu - firemní poradenství v oblastech: ● identifikace vzdělávacích potřeb ● nastavení efektivní HR politiky ● čerpání prostředků z fondů EU l

3 Seznámení se systémem profesního vzdělávání ve Francii - návrhy směrnic a inovačních postupů zacílených na podporu konceptu celoživotního vzdělávání - 75 organizací OPCA v celé Francii 2) koncept DIF = individuální právo zaměstnance na vzdělávání ● nárok na 20 hodin/rok tréninku/vzdělávání ● získávání nových dovedností, prohlubování specializace ● dobrovolná aktivita, nutná dohoda se zaměstnavatelem ● trénink/vzdělávání v pracovní době ● náklady na mzdy zaměstnanců hrazeny z prostředků OPCA

4 Seznámení se systémem profesního vzdělávání ve Francii Aktéři profesního vzdělávání: partnerství veřejných autorit /stát a regiony/ a sociálních partnerů/zástupci odborových organizací a zaměstnavatelé/ Proč veřejné autority? -regulace a standardizace systému vzdělávání Proč sociální partneři? -efektivní alokace finančních prostředků odrážející potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů Cílová skupina: -zaměstnanci firem -uchazeči o zaměstnání

5 Cíl: ● zvýšení atraktivity malých a středních firem ● zvýšení adaptability a flexibility zaměstnanců ● zvýšení konkurenceschopnosti firem ● podpora zaměstnanosti v rámci regionů Seznámení se systémem profesního vzdělávání ve Francii

6 Reformy systému profesního vzdělávání ve Francii 1. období 1971-1984 ● počátek implementace konceptu celoživotního vzdělávání v korporátním sektoru ● zavedení povinných příspěvků firem na vzdělávání zaměstnanců 2. období 1984-1992 DIF koncept = právo jedince na vzdělávání a trénink ● nárok na přerušení/ukončení pracovního poměru – potřeba dalšího vzdělávání ● zachování pracovní pozice ve firmě v rámci stejné kvalifikace ● finanční kompenzace během tréninku (70% výše platu) Seznámení se systémem profesního vzdělávání ve Francii

7 3. období 1992-1995 ● povinnost zaměstnavatelů vzdělávat vlastní zaměstnance ● navýšení prostředků na vzdělání formou povinných daňových odvodů 4. období 1995-2004 - standardizace vzdělávacích institucí - separace vzdělávacích institucí a organizací spravujících finanční prostředky určené k realizaci vzdělávání 2004 Zákon o celoživotním vzdělávání - modifikace konceptu DIF – vzdělávání více zaměřeno na rozšíření kompetencí v rámci vlastní specializace

8 Mgr. Jitka Dobřická, DVI, a. s. Děkuji za pozornost.

9 Vzdělávání zaměstnanců v příkladech dobré praxe mezinárodní spolupráce Martina Vexlerová, ASPRA, a. s. 6. listopad 2007, Ústí nad Labem Moderní formy péče o zaměstnance – dobrá praxe Mezinárodní zastoupení partnerů z ČR, IT, DE, FR a PL

10 Příklad dobré praxe - Francie GRETA, Lower Normandy, France – celoživotní vzdělávání dospělých

11 Region Lower Normandy, FR Rozloha: 17 589 km2 Populace: 1.416.000 obyvatel Hlavní město: Caen

12 Popis aktivity Kontext DAFCO regionální koordinátor organizační sítě GRETA součástí rektorátu krajského zastupitelství Ministerstva školství GRETA asociace odborných středních škol pro vzdělávání dospělých zajišťuje vzdělávací program dospělých v rámci regionu působí na otevřeném trhu (4 samostatně působící sítě GRETA v regionu) Cílová skupina Zákazníci - organizace veřejného i privátního sektoru, poskytovatelé dotací (kraj, zaměstnavatelé, OPCAs, atd.) Příjemci - uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci z úředních i dělnických pozic, jednotlivci

13 Popis aktivity Cíl Zajišťování státem podporovaných forem celoživotního vzdělávání Délka trvání, metodologie 35-letá zkušenost a fungování asociace Greta Poskytování vzdělávacích a poradenských aktivit Výsledky Roční obrat GRETA v regionu Lower Normandy – 11 mil. Euro (65% státních financí, 35% privátní sponzoři) 250 stálých zaměstnanců 700 externích expertů na částečných úvazcích

14 Vyvinuté nástroje Systém spolupráce organizací privátního i veřejného sektoru Systém spolupráce s agenturami zajišťující recruitment mladých uchazečů Vzdělávací programy: Rozmanité způsoby zajištění kvalifikace a vzdělávání (profesně odborné vzdělávání) Rekvalifikační programy Rozvoj osobnosti i kompetencí Další činnosti: Psychologické, profesní i kariérové poradenství Stanovení kompetencí, ověření získaných dovedností Spolupráce s úřady práce

15 Proč je to dobrá zkušenost? 1.Analýza Analýza individuálních potřeb jednotlivců i společností Analýza potřeb regionu (ročně změna 33% služeb) 2.Silné stránky Velká kapacita nabídky individuálního přístupu ke specifickým požadavkům Flexibilita a adaptability k požadavkům regionu Kompletnost služeb 3.Možné bariéry Závislost na kapacitě sítě státních odborných středních škol 4.Podpora na národní úrovni Podpora zaměstnanosti v regionu Poskytnutí specifické odbornosti (např. podpora zachování tradičních řemesel)

16 Transfer zkušeností Komplexnost spolupráce odborných středních škol s externími poradci, psychology, zaměstnavateli, atd. Podpora změny regionu i společností Podpora řešení individuálních problémů jedinců např. závislostí – coaching programy sociální integrace a zaměstnanosti

17 Martina Vexlerová vedoucí týmu mezinárodní spolupráce ASPRA, a.s. Na Pankráci 26, 140 00 Praha www.aspra.cz partner projektu „Outplacement pro velké podniky “ Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Seznámení se systémem profesního vzdělávání ve Francii Mgr. Jitka Dobřická, DVI, a. s. 6. listopad 2007, Ústí nad Labem Moderní formy péče o zaměstnance."

Podobné prezentace


Reklamy Google