Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond v Karlovarském kraji „ESF – rovné příležitosti pro všechny“ Úřad práce v Karlových Varech Mgr. Martina Hronková oddělení správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond v Karlovarském kraji „ESF – rovné příležitosti pro všechny“ Úřad práce v Karlových Varech Mgr. Martina Hronková oddělení správy."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond v Karlovarském kraji „ESF – rovné příležitosti pro všechny“ Úřad práce v Karlových Varech Mgr. Martina Hronková oddělení správy ESF Operační program rozvoj lidských zdrojů 2004-2006

2

3 Řídící orgán MPSV Monitorovací výbor Zprostředkující subjekt MPSV-SSZ Opatření: 1.1, 1.2, 2.2, 3.3, 4.1, část 2.1 KP Opatření 2.2, část Opatření 1.1, 1.2, 2.1, 3.3, 4.1 MPSV-SSZ Zprostředkující subjekt MŠMT Opatření: 3.1, 3.2 KP část Opatření 1.1, 1.2, 2.1, 4.1 PÚP část Opatření 4.1 CzechInvest KP část Opatření 3.3 Kraje KP Opatření 3.1 MŠMT – Skupina II, Pedagogick é centrum Praha KP Opatření 3.2 MŠMT – Skupina III KP Opatření 4.2 MPO, MŽP, MMR Zprostředkujíc í subjekt NROS Globální grant Opatření 2.3. KP část Opatření 2.1 MPSV odbor 22 Schéma implementace Operačního programu rozvoj lidských zdrojů

4 Úřad práce v Karlových Varech a ESF Regionální Grantová schémata Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Opatření 4.1 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Národní projekty (tendry) Opatření 1.1 Najdi si práci Opatření 2.1 Příprava na práci Opatření 1.1 Návrat do práce

5 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Regionální Grantové schéma Karlovarský kraj Opatření 1.1 OP RLZ Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 33,5 mil.Kč Celkový rozpočet GS : 33,5 mil.Kč 18 844 000 Kč Rozpočet na 1. kolo výzvy : 18 844 000 Kč 7.4.2005 Termín ukončení podávání žádostí : 7.4.2005 červen 2005 Termín vyhlášení výsledků: červen 2005 9 (37,1 mil Kč) Počet přihlášených projektů:9 (37,1 mil Kč) 10.6.2005 Termín zasedání výběrové komise:10.6.2005 září 2005(min. 14,7 mil. Kč) Vyhlášení 2. kola výzvy:září 2005 (min. 14,7 mil. Kč)

6 Cíl: Zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Cílové skupiny: Uchazeči a zájemci o zaměstnání Zájemci o zahájení podnikání Podporované činnosti: Rekvalifikace Poradenství Zprostředkování Vytváření nových pracovních míst Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Regionální Grantové schéma Karlovarský kraj Opatření 1.1 OP RLZ Posílení aktivní politiky zaměstnanosti

7 Regionální Grantové schéma Karlovarský kraj Opatření 4.1 OPRLZ Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací 32 682 138 Kč Celkový rozpočet GS : 32 682 138 Kč 18 235 000 Kč Rozpočet na 1. kolo výzvy : 18 235 000 Kč 27.4.2005 Termín ukončení podávání žádostí :27.4.2005 červenec 2005 Termín vyhlášení výsledků: červenec 2005 7 (18,8 mil Kč) Počet přihlášených projektů:7 (18,8 mil Kč) 14.7.2005 Zasedání výběrové komise: 14.7.2005 září 2005 (min. 14, 4 mil. Kč) Vyhlášení 2. kola výzvy:září 2005 (min. 14, 4 mil. Kč)

8 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Regionální Grantové schéma Karlovarský kraj Opatření 4.1 OPRLZ Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Cíl: Záměrem GS je podpora odborného vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, zvyšování konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky pracovních příležitostí, vytváření nových pracovních míst a podpora sebezaměstnávání. Cílové skupiny Zaměstnanci Zaměstnavatelé - včetně středního a vyššího managementu Zájemci o zahájení podnikání

9 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Regionální Grantové schéma Karlovarský kraj Opatření 4.1 OPRLZ Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Podporované činnosti  Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů a zájemců o zahájení podnikání, zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace  Aplikování moderních forem a metod dalšího vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů  Zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím zavádění systémů řízení jakosti a standardů kvality, a dále systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  Vytváření nových pracovních míst při udržení těch stávajících  Sebezaměstnávání prostřednictvím vzdělávání a podpůrných služeb, např. informativních, poradenských, analytických...  Zavedení koncepčních moderních způsobů řízení organizací, včetně řízení lidských zdrojů  Uplatňování pružných forem organizace práce  Vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli  Rozvoj dovedností včetně vytváření motivačních stimulů

10 Národní projekt N a j d i si p r á c i Cílová skupina: Krátkodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání do 6 měsíců evidence a zájemci o zaměstnání (cca 800 osob) Cíl: Zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti Činnosti: rekvalifikace, motivační kurzy, školení – IT, jazyky; praxe u zaměstnavatelů Výstup: Nástup do zaměstnání, vytvoření nového pracovního místa zvýšení zaměstnatelnosti účastníků

11 Harmonogram projektu N a j d i s i p r á c i  Vyhlášení veřejné zakázky - červenec 2005  Oznámení o přidělení VZ - listopad 2005  Uzavření smlouvy s dodavatelem - prosinec 2005  Zahájení realizace poradensko-rekvalifikačního programu – únor 2006 oVýběry účastníků z evidence ÚP a z řad zájemců o zaměstnání oNeprofesní školení oProfesní školení oIndividuální podpora a poradenství oZprostředkování zaměstnání oPřímá podpora oMonitoring a hodnocení  Ukončení poradensko-rekvalifikačního programu - srpen 2007

12 Národní projekt P ř í p r a v a n a p r á c i Cílová skupina: Dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání s různými handicapy (ZPS, etnické menšiny, nad 50 let, ženy pečující o závislé osoby) tj. ohrožení vyloučením ze společnosti (sociální exkluze) – cca 197 účastníků Cíl: Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin, ohrožených sociální exkluzí Činnosti: Poradenství, diagnostika, individuální přístup k výuce, školení základních dovedností, krátké pracovní praxe Výstupy: Připravenost pro vstup na trh práce, obnovení pracovních návyků

13 Harmonogram projektu P ř í p r a v a n a p r á c i  Vyhlášení veřejné zakázky - srpen 2005  Oznámení o přidělení VZ - prosinec 2005  Uzavření smlouvy s dodavatelem - leden 2006  Zahájení realizace projektu - únor 2006 o Výběry účastníků z evidence ÚP a z řad zájemců o zaměstnání o Vstupní a diagnostický modul o Nespecifické vzdělávání o Školení rozvoje schopností na trhu práce o Profesní školení - rekvalifikace o Individuální podpora a poradenství o Posuzování různých pracovních alternativ o Zprostředkování dotovaného zaměstnání o Přímá podpora (doprovodná opatření) o Monitoring a hodnocení  Ukončení projektu - říjen 2007

14  Rovné příležitosti Rovný přístup bez jakékoli diskriminace z titulu pohlaví, věku, zdravotního stavu, etnického či sociálního původu apod.  Udržitelný rozvoj Podpora přístupů šetrných k životnímu prostředí, podporujících efektivní využívání energií a hospodaření s odpady  Informační společnost Podpora počítačové gramotnosti a využívání IT  Místní iniciativy Spoluúčast místních iniciativ formou partnerství Horizontální témata

15 Děkuji za pozornost Mgr. Martina Hronková vedoucí odd. správy ESF Úřad práce v Karlových Varech 360 01 Karlovy Vary tel.: 353 239 583 e-mail: martina.hronkova@up.mpsv.czmartina.hronkova@up.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond v Karlovarském kraji „ESF – rovné příležitosti pro všechny“ Úřad práce v Karlových Varech Mgr. Martina Hronková oddělení správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google