Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alkohol a kardiovaskulární onemocnění M. Táborský, J. Indráková*, P. Ošťádal ¥, M. Petřek ¶ I. interní klinika kardiologická FNOL a UPOL *II. chirurgická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alkohol a kardiovaskulární onemocnění M. Táborský, J. Indráková*, P. Ošťádal ¥, M. Petřek ¶ I. interní klinika kardiologická FNOL a UPOL *II. chirurgická."— Transkript prezentace:

1 Alkohol a kardiovaskulární onemocnění M. Táborský, J. Indráková*, P. Ošťádal ¥, M. Petřek ¶ I. interní klinika kardiologická FNOL a UPOL *II. chirurgická klinika FNOL a UPOL ¥ Kardiologické oddělení NNH ¶ Laboratoř imunogenetiky a imunogenomiky FNOL a UPOL XX. výroční sjezd ČKS Brno, 14.5.2012

2 Alkoholismus v ČR  700.000 dospělých je závislých na alkoholu  alkoholismus: chronická porucha, která je srovnávána s diabetem 2. typu, nebo hypertenzí  vývoj závislosti je rychlejší u žen  riziková zaměstnání: umělci, lékaři, novináři, manažeři, ženy na mateřské dovolené…  v zemích EU 14 mil lidí závislých na alkoholu, ročně zemře >200.000 na následky nadměrného pití  neexistuje univerzální bezpečná dávka alkoholu, ani bezpečná doba pití, které nemají dopad na vznik závislosti  dlouhodobě abstinuje pouze cca 20 % léčených Popov P: Oddělení pro léčbu závislostí, VFN Praha

3 Jak může alkohol pozitivně ovlivnit prognózu nemocných ? Celá řada mechanismů:  Ovlivnění destičkové aktivity  Ovlivnění fibrinolytické aktivity  Oxidace lipidů  ↑ HDL cholesterolu  Antioxidanty – např. polyfenoly  Vasodilatace  Inzulínová rezistence  a řada dalších …

4 Alkohol a epidemiologická data  Řada seriosních medicínských studií s desetitisíci pacienty  Studie MONICA  „French paradox“ St Leger, AS: Lancet, 1979:1017-1020

5 Vliv alkoholu na celkovou mortalitu a morbiditu Klatsky AL: Ann Epidemiol 2007:17:S63-S67

6 Definice množství alkoholu v epidemiologických studiích 1 standardní drink: Tvrdý alkohol:1.2 oz (1 US ounce = 29.6 ml) Víno:5.0 oz Pivo:12.0 oz Redukce mortality:1-3 drinky denně (ženy/muži) Horší prognóza:absolutní abstinence > 3 drinky denně starší a polymorbidní lidé (> 65)

7 Termín „zodpovědné pití“  Konzumace alkoholu, která s sebou nepřináší žádné negativní – jak zdravotní, tak společenské problémy  Množství alkoholu spadající do výše uvedené kategorie je velmi individuální  WHO:20 g čistého alkoholu denně pro ženy 30 g čistého alkoholu denně pro muže (10 g = cca 1/3 10° piva, 0.1 l vína, 0.04 destilátu) 2 dny v týdnu nekonzumovat alkohol www.who.int

8

9 Jaký typ alkoholu v prevenci KV onemocnění ? I. Tvrdý alkohol:pouze obecné vlastnosti etylalkoholu efektivní ale krátkodobá vasodilatace vliv na GIT (vředová choroba …) II. Pivo:řada dalších pozitivních látek alkalické pH (ležáky) kalorická hodnota + objem tekutin Dánská studie:1-2 piva denně: 28 red. mortality www.oldbiersclub.cz III. Víno:antioxidanty + další aktivní látky kombinace s dietou (mediteránský typ) kultura konzumace vína

10 Kvalita vína a vliv na KV onemocnění  Historie:Réva vinná – původ v Zakavkazsku (8000 l) rod Vitis: 60 mil let (fosilie) Egypt, Mesopotámie – 5000 l p.K. Řecko: výroba a konzumace = druh umění Řím: centrum obchodu vínem Bible: Noe sází révu (Genesis IX, 20) a další Středověk: Bordeaux, Rýn  Ovlivnění kvality vína: půda zeměpisná lokalizace topografická pozice technologie produkce a vinné zákony

11 Historie pěstování révy vinné u nás  166-180 – římské legie  Pia Fidelis – Mušov – Pavlovské vrchy  862 – křesťanská mise Cyrila a Metoděje  rozšíření révy vinné na Velkou Moravu  892 – křest Spytihněva (nejstarší syn knížete Bořivoje) – víno jako světský nápoj (kronika)  réva převezena do Čech – Mělnicko  sv. Václav pracuje na vinici  1097-1150 – sázavský benediktinský klášter, Žernoseky, Pedtřín, Veleslavín…  1334-1341 – Karel IV.  rozkvět vinařství

12 Červené x bílé víno v prevenci KV onemocnění ?  Primárně pouze studie s červeným vínem  průkaz pozitivního ovlivnění KV onemocnění  Dnešní názor: není rozdíl, rozhodující je však rozdíl aktivních látek ???  Polyfenoly: antioxidanty  Řada z nich – např. catechin, quericin, kaempferol  detekce v některých potravinách x resveratrol – pouze ve víně (silný AO efekt)  Koncentrace těchto látek je vysoce variabilní Závisí: lokalitě produkce a ročníku  Příklad: resveratrol v Trentinu (It):1989: 7.17 mg/l 1991: 1.33 mg/l  Doporučení: vinné etikety by měly deklarovat skutečný obsah dalších látek

13 Originální česká práce  Studie Prof. Milana Šamánka potvrdila na padesáti mužích, kteří konzumovali v průběhu čtyř týdnů 350 ml denně Veltlínského zeleného, že příznivě ovlivnilo faktory aterosklerózy a srdečního infarktu (pokles hladiny fibrinogenu a zvýšení hladiny pozit. HDL chol.)  Dosavadní výsledky poukazují na stejnou prospěšnost moravských a českých vín jako u vín z jiných vinařských oblastí světa. Šamánek, M.: Bílé víno je zdravé. Zpráva z konference kardiologů ve Znojmě, konané dne 12. 1. 2001

14 Porovnání hladiny resveratrolu v červených vínech různých regionů Vinařský region Resvetratrol (mg/l) Literatura Velké Žernoseky1.8 - 3.5 Hanzlíková, 2001 Roudnice n. Labem6.3 - 9.1 Hanzlíková, 2001 Most1.8 - 3.6 Hanzlíková, 2001 Mikulov1.3 - 1.5 Hanzlíková, 2001 Velké Pavlovice1.2 - 4.0 Tříska, 2002 Strážnice4.9 Tříska, 2002 Znojmo2.3 - 3.3 Tříska, 2002 Brno2.61 - 2.63 Tříska, 2002 Vinařský obzor, 2003:7-8.

15 In Vino Veritas (IVV) Study  studie OL/NNH  160 pacientů s mírným až středním rizikem KV onemocnění bez indikace k HLP terapii  randomizace 1:1 na červené a bílé víno  sledování 12 M, log book konzumace alkoholu  víno 1 producenta – analýza VÚVV Lednice  sledování biochemických parametrů á 6 M  inkompletní analýza 12 M FU:  efekt snížení celk. cholesterolu, LDL a TG, resp. zvýšení HDL není závislý na typu vína  výrazně více profitují ženy než muži Táborský M, Ošťádal P, Petřek M: BMJ 2012

16 Dietní návyky spojené s konzumací alkoholu Inovativní dánská studie  3,5 mil transakcí v supermarketech Závěr:  konzumenti vína: ovoce, zelenina, olivy, nízkotučné sýry X  pivaři: chips, uzeniny, máslo, vepřové maso Johansen D: BMJ 2006:332:519-522

17 Ženy a alkohol  Nižší tolerance alkoholu (alkoholdehydrogenáza a další faktory)  Vyšší míra pití alkoholu je spojena s vyšším výskytem rakoviny prsu a jaterní cirhosy  Protektivní vliv v postmenopause (snížení LDL chol.) Nurses’Health Study: 85709 zdravotních sester 30 let sledování !!! 17 % redukce celk. mortality (1-2 drinky/d) > 5 drinků denně: výrazně zvýšená mortalita ! Fuchs CS: N Engl J Med 1995:332:1245-1250

18 Zajímavé studie I.Physician’s Health Study 21.000 lékařů 11 let sledování 2 drinky denně x 1/0:56 % riziko anginy pectoris 47 % riziko IM Camargo CA Jr.: Ann Intern Med 1997:126:372-375 II.Alkohol and mortality in middle-aged men in France 34014 mužů středního věku 15 let sledování 77 % z celkového počtu pilo alkohol (víno) 2 drinky denně:24 % snížení celkové mortality víno – 0,3-0,4 denně:31 % dtto napříč všemi socioekonomickými třídami a to i u kuřáků Renaud SC: Epidemiology 1998:184-188

19 Alkohol, hypertenze a srdeční selhání  Nárazové pití vyššího množství alkoholu  zvýšení krevního tlaku x minimální konzumace (M – 1d a Ž až 3 d/denně)  snížení rizik HN  Velké objemy alkoholu (pivo)  vývoj alkoholické kardiomyopatie Alcohol in Hypertensive US Male Physician Study: 5153 lékařů s hypertenzí selfreporting: 0 - >8 drinků denně výsledek: lehká konzumace alkoholu je spojena s nižším rizikem vzniku srdečního selhání Djousé L: Am J Cardiol 2008:102:593-597

20 Metabolický efekt vína u diabetiků II. typu  Efekt alkoholu v populaci diabetiků – málo znám  Vždy pouze u kompenzovaného diabetu a po konzultaci s odborným lékařem Minnesota Alcohol in Diabetes Type II Study:  Závěr:1-2 drinky denně  HDL cholesterolu nesnížila se hladina inzulinu v séru  Doporučení: Nemocní s dobře kompenzovaným diabetem II. typu nemusí zcela abstinovat Vždy by měli konzultovat diabetologa a uvádět konzumaci alkoholu při kontrolách Bantle AE: Met Clin Experim 2008:57:241-245

21 Alkohol a cévní mozkové příhody  Vazba alkoholu na výskyt cévních mozkových příhod nebyla dosud jasně identifikována  Alkohol  fibrilace síní  embolizace trombů převážně z ouška levé síně  CNS  CMP  US Health Proffesionals Follow-up Study: 51 529 zdravotnických profesionálů 18 let sledování  Závěry:1 drink denně je spojen se snížením výskytu CMP včetně fatálních komplikací x > 2 drinky denně  vysoké riziko CMP Mukamal KJ: Ann Intern Med 2005:142:11-19

22 Alkohol a karcinom mammy  121 700 absolventek The Nurses Health Study, které absolvovaly od r. 1976  3 – 6 drinků týdně (převážně destiláty) vede ke zvýšení rizika karcinomu prsu ve srovnání s populací abstinentek  u žen s > 30 drinky týdně je riziko vyšší o 50 % !!!  vysvětlení: alkohol zvyšuje hladinu cirkulujícího estrogenu  zvažování rizika x benefitu mírné konzumace alkoholu  rodinná anamnéza !!! Chen WY. : JAMA 2011:306:1884-1890

23 Zapomeňte na resveratrol … UConn Investigation Finds That Health Researcher Fabricated Data January 11, 2012, 3:14 pm  A three-year investigation by the University of Connecticut has found that the director of its Cardiovascular Research Center falsified and fabricated data at least 145 times, in some cases digitally manipulating images using PhotoShop.three-year investigation  The researcher, Dipak K. Das, is best known for his work on resveratrol, a compound present in grapes and other foods that some research suggests can have beneficial effects on the heart and could slow aging, though recent studies have cast doubt on the latter claim.resveratrol,  The university has begun a process to dismiss Das, who has tenure.  Das has been quoted regularly in news articles, usually talking about resveratrol, and his papers have been cited often, as the blog Retraction Watch points out. But the importance of his research is unclear.quotedregularlyRetraction Watch  David Sinclair, a professor of pathology at Harvard University who is known for his discovery that resveratrol appears to extend the life of mice and fruit flies, said he had not heard of Das. “I’ve not worked with him,” Sinclair wrote in an e-mail. “Looking through it, the work is generally not published in leading molecular-biology journals.”  Still, Das had published quite a bit, and the university has notified 11 journals of problems the investigation found with his research. “Whenever we get a call about resveratrol, he was our primary guy,” said Chris DeFrancesco, a spokesman for the university. UConn also declined to accept nearly $900,000 in federal grants for Das’s laboratory. www.uchc.edu

24 Metaanalýzy studií s alkoholem a CVD J Am Coll Cardiol 2010;55:1339-47

25 Alkohol : rozdílný efekt na KVO a CMP Ronksley P E: BMJ 2011;342-355

26 Závěry I:  Přiměřená a kontrolovaná konzumace alkoholu vede ke snížení mortality na úrovni prevence KV onemocnění  Identické pravidlo platí i pro jedince s již známými KV onemocněními  Max. tolerované množství alkoholu za týden, které má jasně protektivní účinek, je individuální a v sekundární prevenci závisí na typu primárního onemocnění (ICHS, diabetes, CMP…)  Stejné množství konzumovaného alkoholu vede u žen k vyšší hladině  modifikace dávek

27 Závěry II:  Vždy konzultujte ošetřujícího lékaře – vliv přidružených onemocnění, medikace, potencionálních lékových a potravinových interakcí  Vykazuje víno t.č. v celém spektru alkoholických nápojů nevyšší kardioprotektivní vlastnosti ???  Resveratrol a další polyfenoly nejsou pravděpodobně příčinou KV protekce  Spojte konzumaci vína s dietními opatřeními, fyzickou a duševní relaxací  Pravidelné pití menších dávek x negativní aspekty nárazového pití  Mějte konzumaci alkoholu trvale pod kontrolou !!!

28 Mějme na paměti: Alkohol a celková mortalita Ronksley P E: BMJ 2011;342-355

29


Stáhnout ppt "Alkohol a kardiovaskulární onemocnění M. Táborský, J. Indráková*, P. Ošťádal ¥, M. Petřek ¶ I. interní klinika kardiologická FNOL a UPOL *II. chirurgická."

Podobné prezentace


Reklamy Google