Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alkohol a kardiovaskulární onemocnění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alkohol a kardiovaskulární onemocnění"— Transkript prezentace:

1 Alkohol a kardiovaskulární onemocnění
M. Táborský, J. Indráková*, P. Ošťádal¥, M. Petřek¶ I. interní klinika kardiologická FNOL a UPOL *II. chirurgická klinika FNOL a UPOL ¥ Kardiologické oddělení NNH ¶ Laboratoř imunogenetiky a imunogenomiky FNOL a UPOL XX. výroční sjezd ČKS Brno,

2 Alkoholismus v ČR 700.000 dospělých je závislých na alkoholu
alkoholismus: chronická porucha, která je srovnávána s diabetem 2. typu, nebo hypertenzí vývoj závislosti je rychlejší u žen riziková zaměstnání: umělci, lékaři, novináři, manažeři, ženy na mateřské dovolené… v zemích EU 14 mil lidí závislých na alkoholu, ročně zemře > na následky nadměrného pití neexistuje univerzální bezpečná dávka alkoholu, ani bezpečná doba pití, které nemají dopad na vznik závislosti dlouhodobě abstinuje pouze cca 20 % léčených Popov P: Oddělení pro léčbu závislostí, VFN Praha

3 Jak může alkohol pozitivně ovlivnit prognózu nemocných ?
Celá řada mechanismů: Ovlivnění destičkové aktivity Ovlivnění fibrinolytické aktivity Oxidace lipidů  ↑HDL cholesterolu Antioxidanty – např. polyfenoly Vasodilatace Inzulínová rezistence a řada dalších …

4 Alkohol a epidemiologická data
Řada seriosních medicínských studií s desetitisíci pacienty Studie MONICA  „French paradox“ St Leger, AS: Lancet, 1979:

5 Vliv alkoholu na celkovou mortalitu a morbiditu
Klatsky AL: Ann Epidemiol 2007:17:S63-S67

6 Definice množství alkoholu v epidemiologických studiích
1 standardní drink: Tvrdý alkohol: 1.2 oz (1 US ounce = 29.6 ml) Víno: 5.0 oz Pivo: 12.0 oz Redukce mortality: 1-3 drinky denně (ženy/muži) Horší prognóza: absolutní abstinence > 3 drinky denně starší a polymorbidní lidé (> 65)

7 Termín „zodpovědné pití“
Konzumace alkoholu, která s sebou nepřináší žádné negativní – jak zdravotní, tak společenské problémy Množství alkoholu spadající do výše uvedené kategorie je velmi individuální WHO: 20 g čistého alkoholu denně pro ženy 30 g čistého alkoholu denně pro muže (10 g = cca 1/3 10° piva, 0.1 l vína, 0.04 destilátu) 2 dny v týdnu nekonzumovat alkohol

8

9 Jaký typ alkoholu v prevenci KV onemocnění ?
I. Tvrdý alkohol: pouze obecné vlastnosti etylalkoholu efektivní ale krátkodobá vasodilatace vliv na GIT (vředová choroba …) II. Pivo: řada dalších pozitivních látek alkalické pH (ležáky) kalorická hodnota + objem tekutin Dánská studie:1-2 piva denně: 28 red. mortality III. Víno: antioxidanty + další aktivní látky kombinace s dietou (mediteránský typ) kultura konzumace vína

10 Kvalita vína a vliv na KV onemocnění
Historie: Réva vinná – původ v Zakavkazsku (8000 l) rod Vitis: 60 mil let (fosilie) Egypt, Mesopotámie – 5000 l p.K. Řecko: výroba a konzumace = druh umění Řím: centrum obchodu vínem Bible: Noe sází révu (Genesis IX, 20) a další Středověk: Bordeaux, Rýn Ovlivnění kvality vína: půda zeměpisná lokalizace topografická pozice technologie produkce a vinné zákony

11 Historie pěstování révy vinné u nás
– římské legie  Pia Fidelis – Mušov – Pavlovské vrchy 862 – křesťanská mise Cyrila a Metoděje  rozšíření révy vinné na Velkou Moravu 892 – křest Spytihněva (nejstarší syn knížete Bořivoje) – víno jako světský nápoj (kronika)  réva převezena do Čech – Mělnicko  sv. Václav pracuje na vinici – sázavský benediktinský klášter, Žernoseky, Pedtřín, Veleslavín… – Karel IV.  rozkvět vinařství

12 Červené x bílé víno v prevenci KV onemocnění ?
Primárně pouze studie s červeným vínem  průkaz pozitivního ovlivnění KV onemocnění Dnešní názor: není rozdíl, rozhodující je však rozdíl aktivních látek ??? Polyfenoly: antioxidanty Řada z nich – např. catechin, quericin, kaempferol  detekce v některých potravinách x resveratrol – pouze ve víně (silný AO efekt) Koncentrace těchto látek je vysoce variabilní Závisí: lokalitě produkce a ročníku Příklad: resveratrol v Trentinu (It): 1989: 7.17 mg/l 1991: 1.33 mg/l Doporučení: vinné etikety by měly deklarovat skutečný obsah dalších látek

13 Originální česká práce
Studie Prof. Milana Šamánka potvrdila na padesáti mužích, kteří konzumovali v průběhu čtyř týdnů 350 ml denně Veltlínského zeleného, že příznivě ovlivnilo faktory aterosklerózy a srdečního infarktu (pokles hladiny fibrinogenu a zvýšení hladiny pozit. HDL chol.) Dosavadní výsledky poukazují na stejnou prospěšnost moravských a českých vín jako u vín z jiných vinařských oblastí světa. Šamánek, M.: Bílé víno je zdravé. Zpráva z konference kardiologů ve Znojmě, konané dne

14 Porovnání hladiny resveratrolu v červených vínech různých regionů
Vinařský region Resvetratrol (mg/l) Literatura Velké Žernoseky Hanzlíková, 2001 Roudnice n. Labem Most Mikulov Velké Pavlovice Tříska, 2002 Strážnice 4.9 Znojmo Brno Vinařský obzor, 2003:7-8.

15 In Vino Veritas (IVV) Study
studie OL/NNH 160 pacientů s mírným až středním rizikem KV onemocnění bez indikace k HLP terapii randomizace 1:1 na červené a bílé víno sledování 12 M, log book konzumace alkoholu víno 1 producenta – analýza VÚVV Lednice sledování biochemických parametrů á 6 M inkompletní analýza 12 M FU: efekt snížení celk. cholesterolu, LDL a TG, resp. zvýšení HDL není závislý na typu vína výrazně více profitují ženy než muži Táborský M, Ošťádal P, Petřek M: BMJ 2012

16 Dietní návyky spojené s konzumací alkoholu
Inovativní dánská studie 3,5 mil transakcí v supermarketech Závěr: konzumenti vína: ovoce, zelenina, olivy, nízkotučné sýry X pivaři: chips, uzeniny, máslo, vepřové maso Johansen D: BMJ 2006:332:

17 Ženy a alkohol Nižší tolerance alkoholu (alkoholdehydrogenáza a další faktory) Vyšší míra pití alkoholu je spojena s vyšším výskytem rakoviny prsu a jaterní cirhosy Protektivní vliv v postmenopause (snížení LDL chol.) Nurses’Health Study: zdravotních sester 30 let sledování !!! 17 % redukce celk. mortality (1-2 drinky/d) > 5 drinků denně: výrazně zvýšená mortalita ! Fuchs CS: N Engl J Med 1995:332:

18 Zajímavé studie Physician’s Health Study lékařů 11 let sledování 2 drinky denně x 1/0: 56 % riziko anginy pectoris 47 % riziko IM Camargo CA Jr.: Ann Intern Med 1997:126: Alkohol and mortality in middle-aged men in France mužů středního věku 15 let sledování 77 % z celkového počtu pilo alkohol (víno) 2 drinky denně: 24 % snížení celkové mortality víno – 0,3-0,4 denně: 31 % dtto napříč všemi socioekonomickými třídami a to i u kuřáků Renaud SC: Epidemiology 1998:

19 Alkohol, hypertenze a srdeční selhání
Nárazové pití vyššího množství alkoholu  zvýšení krevního tlaku x minimální konzumace (M – 1d a Ž až 3 d/denně)  snížení rizik HN Velké objemy alkoholu (pivo)  vývoj alkoholické kardiomyopatie Alcohol in Hypertensive US Male Physician Study: lékařů s hypertenzí selfreporting: 0 - >8 drinků denně výsledek: lehká konzumace alkoholu je spojena s nižším rizikem vzniku srdečního selhání Djousé L: Am J Cardiol 2008:102:

20 Metabolický efekt vína u diabetiků II. typu
Efekt alkoholu v populaci diabetiků – málo znám Vždy pouze u kompenzovaného diabetu a po konzultaci s odborným lékařem Minnesota Alcohol in Diabetes Type II Study: Závěr: 1-2 drinky denně  HDL cholesterolu nesnížila se hladina inzulinu v séru Doporučení: Nemocní s dobře kompenzovaným diabetem II. typu nemusí zcela abstinovat Vždy by měli konzultovat diabetologa a uvádět konzumaci alkoholu při kontrolách Bantle AE: Met Clin Experim 2008:57:

21 Alkohol a cévní mozkové příhody
Vazba alkoholu na výskyt cévních mozkových příhod nebyla dosud jasně identifikována Alkohol  fibrilace síní  embolizace trombů převážně z ouška levé síně  CNS  CMP US Health Proffesionals Follow-up Study: zdravotnických profesionálů 18 let sledování Závěry: 1 drink denně je spojen se snížením výskytu CMP včetně fatálních komplikací x > 2 drinky denně  vysoké riziko CMP Mukamal KJ: Ann Intern Med 2005:142:11-19

22 Alkohol a karcinom mammy
absolventek The Nurses Health Study, které absolvovaly od r. 1976 3 – 6 drinků týdně (převážně destiláty) vede ke zvýšení rizika karcinomu prsu ve srovnání s populací abstinentek u žen s > 30 drinky týdně je riziko vyšší o 50 % !!! vysvětlení: alkohol zvyšuje hladinu cirkulujícího estrogenu zvažování rizika x benefitu mírné konzumace alkoholu  rodinná anamnéza !!! Chen WY. : JAMA 2011:306:

23 Zapomeňte na resveratrol …
UConn Investigation Finds That Health Researcher Fabricated Data January 11, 2012, 3:14 pm A three-year investigation by the University of Connecticut has found that the director of its Cardiovascular Research Center falsified and fabricated data at least 145 times, in some cases digitally manipulating images using PhotoShop. The researcher, Dipak K. Das, is best known for his work on resveratrol, a compound present in grapes and other foods that some research suggests can have beneficial effects on the heart and could slow aging, though recent studies have cast doubt on the latter claim. The university has begun a process to dismiss Das, who has tenure. Das has been quoted regularly in news articles, usually talking about resveratrol, and his papers have been cited often, as the blog Retraction Watch points out. But the importance of his research is unclear. David Sinclair, a professor of pathology at Harvard University who is known for his discovery that resveratrol appears to extend the life of mice and fruit flies, said he had not heard of Das. “I’ve not worked with him,” Sinclair wrote in an . “Looking through it, the work is generally not published in leading molecular-biology journals.” Still, Das had published quite a bit, and the university has notified 11 journals of problems the investigation found with his research. “Whenever we get a call about resveratrol, he was our primary guy,” said Chris DeFrancesco, a spokesman for the university. UConn also declined to accept nearly $900,000 in federal grants for Das’s laboratory.

24 Metaanalýzy studií s alkoholem a CVD
J Am Coll Cardiol 2010;55:

25 Alkohol : rozdílný efekt na KVO a CMP
Ronksley P E: BMJ 2011;

26 Závěry I: Přiměřená a kontrolovaná konzumace alkoholu vede ke snížení mortality na úrovni prevence KV onemocnění Identické pravidlo platí i pro jedince s již známými KV onemocněními Max. tolerované množství alkoholu za týden, které má jasně protektivní účinek, je individuální a v sekundární prevenci závisí na typu primárního onemocnění (ICHS, diabetes, CMP…) Stejné množství konzumovaného alkoholu vede u žen k vyšší hladině  modifikace dávek

27 Závěry II: Vždy konzultujte ošetřujícího lékaře – vliv přidružených onemocnění, medikace, potencionálních lékových a potravinových interakcí Vykazuje víno t.č. v celém spektru alkoholických nápojů nevyšší kardioprotektivní vlastnosti ??? Resveratrol a další polyfenoly nejsou pravděpodobně příčinou KV protekce Spojte konzumaci vína s dietními opatřeními, fyzickou a duševní relaxací Pravidelné pití menších dávek x negativní aspekty nárazového pití Mějte konzumaci alkoholu trvale pod kontrolou !!!

28 Mějme na paměti: Alkohol a celková mortalita
Ronksley P E: BMJ 2011;

29


Stáhnout ppt "Alkohol a kardiovaskulární onemocnění"

Podobné prezentace


Reklamy Google