Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRINCIPY NASTAVENÍ PODPOR PO ROCE 2013 Setkání s NO na MZe – 8/10/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRINCIPY NASTAVENÍ PODPOR PO ROCE 2013 Setkání s NO na MZe – 8/10/2013."— Transkript prezentace:

1 PRINCIPY NASTAVENÍ PODPOR PO ROCE 2013 Setkání s NO na MZe – 8/10/2013

2 Body předkládané pro informaci a termíny jejich notifikací  převod prostředků mezi pilíři – do 31. prosince 2013 nebo 1. srpna 2014  schéma poskytování přímých podpor (SAPS x PN) - do 1. srpna 2014  redefinice LFA oblastí od 2015 nebo až 2018  poskytnutí platby oblastem LFA v rámci 1. pilíře - do 1. srpna 2014  zavedení degresivity - do 1. srpna 2014  aplikace redistributivní platby – do 1. srpna roku předcházejícího aplikaci  poskytnutí dobrovolné vázané podpory – do 1. srpna roku předcházejícího aplikaci  platba mladým zemědělcům - do 1. srpna 2014  aplikace schématu pro malé zemědělce 2

3 Přechodné období v roce 2014  Legislativní návrh upravující stávající nařízení k PP, PRV, SOT a také reformní návrhy k PP, PRV, SOT a HZR  prodlouženíSAPS  prodloužení aplikace SAPS podpory podle článku 68  pokračování specifické podpory podle článku 68  možnost poskytovat v roce 2014 přechodnou vnitrostátní podporu  možnost aplikovat transfery mezi pilíři  možnost aplikovat transfery mezi pilíři (až 15 %) již v roce 2014  stanovení nových stropů pro přímé platby pro rok 2014 3

4 Rok 2013  Flexibilita - převod prostředků mezi pilíři  do 31. prosince 2013  do 31. prosince 2013 rozhodnutí o:  alokaci až 15 % národní obálky pro PP od 2014 do 2019 ve prospěch EAFRD  nebo naopak až 15 % z celkové obálky EAFRD od 2015 do 2020  do 1. srpna 2014  do 1. srpna 2014 rozhodnutí o:  alokaci až 15 % národní obálky pro PP od 2015 do 2019 ve prospěch EAFRD  nebo naopak až 15 % z celkové obálky EAFRD od 2016 do 2020  k 1.srpnu 2017  k 1.srpnu 2017 možnost revize alokace  ve smyslu navýšení - v případě převodu ve prospěch EAFRD  ve smyslu snížení - v případě převodu ve prospěch PP 4

5 Flexibilita – porovnání stropů na PP jednotky201420152016201720182019 národní strop (P1-P2 – 0%) tis. € 875 305874 484873 671872 830872 819872 809 národní strop (P1-P2 – 15%) tis. € 744 009 743 311 742 620 741 906 741 896 741 888 rok 2013 tis. € 909 313 5

6 Rok 2013  TNA – přechodná vnitrostátní podpora  možnost poskytnout TNA v roce 2013 za stejných podmínek jako Top-Up v roce 2012 aplikací modulace  v případě rozhodnutí o aplikaci TNA 2013 budou tyto platby negativně ovlivněny aplikací modulace stejně jako v roce 2012. cca 76 mil. Kč  vzhledem k modulaci možnost vyplatit max. cca 76 mil. Kč TNA v letech 2015 – 2020 pouze při aplikaci TNA v roce 2013  návrh nařízení pro PP dává možnost poskytnout TNA v letech 2015 – 2020 pouze při aplikaci TNA v roce 2013 pro TNA 2014 aplikovat TNA již v roce 2013  návrh nařízení pro přechodné období roku 2014 obsahuje také podmínku pro TNA 2014 aplikovat TNA již v roce 2013 6

7 Rok 2013  TNA – přechodná vnitrostátní podpora  návrh nařízení pro PP a přechodné období 2014 zavádí postupné snižování autorizovaných částek TNA v roce 2013  80 % v roce 2014, 75 – 50 % v letech 2015 – 2020 7 Autorizované obálky Top-Up (mil. Kč) 2013 2014 80 % 2015 75 % 2020 50 % celkem Top-Up - celkem1 084867813542 citlivé sektory Top-Up - citlivé sektory (chmel, přežvýkavci, bramb. škrob) 249199187125  od roku 2014 nejsou aplikovány principy modulace  aplikací TNA v roce 2013 bude zachována možnost při pokračování systému SAPS podpořit citlivé sektory i v dalších letech

8 2014+  Platba na LFA v P1  až 5 % obálky na přímé platby  rozhodnutí o aplikaci do 1. srpna 2014  revize k 1. srpnu 2016.  platbu lze poskytnout pouze za předpokladu, že bude implementována redefinice oblastí LFA včetně všech podmínek stanovených nařízením pro rozvoj venkova (dle legislativy povinné až od r. 2018) 8

9 2014+  Redistributivní platba a degresivita  Degresivita:  červnový kompromis - 5 % u plateb nad 150 000 € byl potvrzen EP na trialogu 24.9.2013 odpočtu mzdových nákladů  možnost odpočtu mzdových nákladů včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění vynaložené v souvislosti se zemědělskou aktivitou podniků  administrativní zátěž s prokazováním objemu vynaložených finančních prostředků, jak na straně žadatelů, tak na straně platební agentury 9 degresivita (bez odpočtu zam. nákladů) €Kč suma PP podniků s degresivitou358 090 9278 952 273 178 počet podniků s degresivitou1 129 suma PP podléhající degresivitě188 740 9274 718 523 178 % degresivity5% výsledná částka degresivity9 437 046235 926 159

10 2014+  Redistributivní platba  nástroj pro realokaci finančních prostředků v rámci P1 (platba na první hektary) – pro ČR limit = 89 ha  může být alternativou k degresivitě pokud na ní ČS alokuje MIN 5 % (MAX 30 %) obálky na PP  rozhodnutí do 1. srpna kteréhokoli roku předcházejícího aplikaci 10 limitPočty podniků Suma výměry v daném limitu (ha) 1-89 ha23 866411 569,68 89,01 ha a více5 0323 127 668,21

11 2014+  Schéma poskytování přímých podpor  SAPS s přechodem na PN od roku 2018  mezistupeň mezi variantami PN od 2015 a SAPS do 2020  rozhodnutí o přechodu na PN již k 1. srpnu 2014  podpora oddělená od produkce až 20 % obálky  degresivní Top-Up (pouze do roku 2017)  po přechodu na PN možnost aplikace odlišení hodnot PN ve zjednodušeném režimu kalkulace pouze ve vazbě na citlivé sektory do roku 2020 (čl. 28f)  náročnost spojená se zavedením PN (vedení registru, evidování transferů PN, národní rezerva)  čl. 28f a Top–Up – by byly poskytnuty na základě historických referencí, tedy s rizikem alokace podpory i neaktivním pěstitelům, a to včetně odpovídajícího podílu historické reference u platby SAPS 11

12 DALŠÍ ROZHODNUTÍ V RÁMCI NOVÉ SZP  Schéma poskytování přímých podpor  SAPS do roku 2020  rozhodnutí o pokračování SAPS k 1. srpnu 2014  degresivní Top-Up (do roku 2020)  tato varianta umožňuje maximální cílení na aktivní pěstitele/chovatele  možnost přechodu na PN – kdykoli během období  jednoduchý systém reflektující aktuální obhospodařovanou plochu  minimalizace administrativní zátěže 12

13 2014+  Dobrovolná vázaná podpora  SAPS do roku 2020 /SAPS s přechodem na PN od roku 2018  vázaná podpora 13 % + 2 % proteinové plodiny 13 v tis. €2015201620172018 2019a dále národní strop P1 – P2: 0%874 484873 671872 830872 819872 809 vázaná podpora 10 %87 44887 36787 28387 28287 281 vázaná podpora 13 %113 683113 577113 468113 466113 465 vázaná podpora 13 + 2 %131 173131 051130 925130 923130 921 v tis. €2015201620172018 2019a dále národní strop P1 – P2: 15 %743 311742 620741 906741 896741 888 vázaná podpora 10 %74 33174 26274 19174 19074 189 vázaná podpora 13 %96 63096 54196 44896 44696 445 vázaná podpora 13 + 2 %111 497111 393111 286111 284111 283

14 2014+  Dobrovolná vázaná podpora  nutnost rozhodnout, které sektory budou zahrnuty současné nastavení sektorů + O a Z  graf znázorňující současné nastavení sektorů + O a Z (převody z P1 do P2 na úrovni 0 a 15 %) 14

15 2014+  Platba pro mladé zemědělce  povinná složka PP  možnost alokovat až 2 % obálky pro PP  revize každoročně k 1. srpnu  v ČR podle propočtů ÚZEI – potřeba 0,09 – 0,21 % obálky na PP  několik možností výpočtu této prémie  25 % národního průměru na hektar  25 % průměru hektarů na žadatele  paušální platba podle prům. výměry podniků převzatých mladými zemědělci  tato platba má významnou roli v rámci generační obměny a strategického rozvoje zemědělského sektoru 15

16 2014+  Schéma pro malé zemědělce  dobrovolná složka PP  v ČR podle propočtů ÚZEI – potřeba od 0,19 do 1,42 % obálky na přímé platby (výše alokace se mění na základě použitých parametrů a úměrně se zvyšuje také v souvislosti s převedenými prostředky z P1 do P2)  zemědělci vyjmuti z povinnosti plnit greening a CC  několik možností výpočtu této prémie  paušální platba podle prům. národní platbě žadatele či průměrné platbě na hektar (částka v rozmezí 500-1250 €)  výpočet přesných částek na základě žádostí 2015  možnost automatického zahrnutí žadatelů do schématu  nastavení podmínek aplikace schématu pro malé zemědělce by mělo být provedeno v souladu s ostatními prvky nové SZP (např. definicí aktivního zemědělce) 16

17 Děkuji za pozornost 17


Stáhnout ppt "PRINCIPY NASTAVENÍ PODPOR PO ROCE 2013 Setkání s NO na MZe – 8/10/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google