Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY"— Transkript prezentace:

1 ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY 2014 - 2020
161. Žofínské fórum IMPLEMENTACE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR 13. března 2014, Praha

2 ROZPOČET 2013 A 2014 (mld. Kč) 2013 2014 Kapitola celkem 44,13 52,17
- z toho APK 33,18 40,98 z toho národní programy 0,6 1,53 Top Up 2012 0,85 PGRLF 0,41 Lesy 0,25 0,61 Vody 0,62 1,6 Ostatní 1,09 0,99

3 VÝDAJE NA SZP Celkem (mld. Kč) 31,49 38,05 z toho přímé platby
předfinacování 22,8 PRV předfinancování EU plateb 6,0 11,48 kofinancování z národních zdrojů 2,2 2,4 spol. organizace trhu ČR 0,073 0,124 spol. organizace trhu EU 0,406 0,388

4 SAZBY PP PRO ROK 2013 Odd. platba cukr 357,29 Kč/t Odd. platba rajčata
Brambory na škrob 11.991,80 Kč/ha Chmel 5.002,40 Kč/ha Tele masného typu 2.329 Kč/ks Bahnice a kozy 1.861,30 Kč/VDJ Dojnice - plná sazba 1.504,20 Kč/VDJ Dojnice – poloviční sazba 752,10 Kč/VDJ SAPS 6.068,88 Kč/ha z.p.

5 ODHAD OBÁLEK PRO ROK 2014 SAPS 20,89 mld. Kč Odd. platba cukr
Odd. platba rajčata 11,18 mil. Kč Platba dle čl. 68, z toho: 1.536 mil. Kč - dojnice 911,4 mil. Kč - masná telata 427,5 mil. Kč - bahnice a kozy 69,1 mil. Kč - brambory na škrob 87,4 mil. Kč - chmel 40,7 mil. Kč

6 CO SE PODAŘILO VYJEDNAT?
Zrušení povinného zastropování Zařazení do plochy mimo produkci v ozelenění výměry plodin vázající vzdušný dusík – jetel, vojtěška, luskoviny Stejná úroveň cuoplovaných plateb dle čl. 38 na citlivé komodity pro všechny členské země Navýšení úrovně plateb na citlivé komodity na úroveň % Odstranění omezení pro velké podniky v PRV Národní obálka ČR pro přímé platby Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

7 CO SE NEPODAŘILO ? Zařazení prasat a drůbeže do citlivých
komodit v čl. 38 Obálka pro ČR v PRV v současném období s kofinancováním cca 13 mld. Kč/ rok a v novém období cca 10 mld. Kč/rok Snížení minimálního kofinancování z národního rozpočtu u PRV z 25 % na 15% Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

8 ROK 2014 SAPS při kurzu 27 Kč/Euro, tj. 6 tis. Kč/ha Nebude modulace
TOP UP ve výši 250,- Kč/ha článek 68 v 2x vyšší úrovni roku 2013, tj. cca 3 tis. Kč/krávu LFA a AEO stejně jako v roce 2013 635 mil. Kč národní podpory pro prasata a drůbež Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

9 ZÁKLADNÍ PLATBA ČR - 130 Euro/ha zemědělské půdy
klasické zastropování nebude nad 150 tis. Euro na IČ za rok podléhá platba 5%ní regresi, ale je možno k této částce připočíst osobní náklady podniku Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

10 OZELENĚNÍ ČR - 75 Euro/ha zemědělské půdy
povinnost střídat minimálně 3 plodiny na úrovni státu snížit maximálně o 5% výměru TTP (otázka jaké bude referenční období?) 5 % půdy do roku 2017 a následně 7 % uvést mimo produkci Pozor je i sankce do základní sazby 25 %. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

11 PŮDA MIMO PRODUKCI Na návrh ČR se do této výměry budou počítat plodiny vázající vzdušný dusík – jetel, vojtěška, luskoviny… Půda mimo produkci se nebude muset plnit u trvalých kultur TTP se nepočítá do základny pro výpočet půdu mimo produkci Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

12 COUPLOVANÉ PLATBY DLE ČL.38
13 % z obálky, cca 3,0 mld. Kč + 2% na proteinové plodiny, cca 400 tis. Kč Chmel 85 mil. Kč Škrob mil. Kč Ovoce 125 mil. Kč Zelenina 125 mil. Kč Přežvýkavci (dojné krávy, masné krávy, ovce, kozy) cca 3 mld. Kč Otázka podpory cukrovky k dalšímu jednání. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

13 CÍLENÍ PODPORY NA PŘEŽVÝKAVCE
Je dohoda na poměru dojné krávy a masné krávy a to 1 : 1 Cílem je směřovat proteinové plodiny na přežvýkavce, přes jetel a vojtěšku Pokud by se platilo pouze na krávy, jde o částku cca 4,5 tis. Kč/kráva Pokud by se platilo na VDJ pro všechny kategorie jde cca o 3 tis. Kč/VDJ Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

14 POROVNÁNÍ PLATEB V NOVÉM OBDOBÍ
SAPS 2012 ve výši Kč/ha Platba na plochu v letech 2015 – 2020 ve výši Kč/ha Nebude modulace Obálka na citlivé komodity v současném období je 800 mil. Kč Obálka na citlivé komodity v novém období bude 3,4 mld. Kč Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

15 OSTATNÍ V PRVNÍM PILÍŘI
Důležité je nezavádět systém pro malé zemědělce (velikost ha) Zvážit výhodnost přechodu ze SAPS v roce 2018 na platební nárok ? Vyřešit podporu cukrovky – decouplovaná platba dle článků 22 a 28, nebo zařazením do citlivých komodit dle článku 38 ? Definice aktivního zemědělce. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

16 PŘEVOD MEZI PILÍŘI V ČR se uvažuje pouze o převodu z PRV do I. pilíře – může být maximálně 15 % To by znamenalo snížení platby na hektar o 800 Kč To by znamenalo snížení platby na jednu krávy o cca 700 Kč AK ČR navrhuje pouze přesun do 3 % s cílením podpory živočišné výroby. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

17 MOŽNÉ ÚSPORY V PRV Převod nezemědělských opatření na MŽP a MMR, viz. podepsané memorandum. Snížení objemu prostředků na pozemkové úpravy. Snížení finančních prostředků na ekologické zemědělství bez produkce. Snížení počtu opatření v AEO, některé požadavky CHKO řešit přes MŽP. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

18 V ROZPOČTU PRV POŽADUJEME
Zachovat objem finančních prostředků na podporu investic. Zachovat stejný objem finančních prostředků na LFA. Implementovat opatření na dobré podmínky zvířat dle článku 34 s důrazem na podporu prasat a drůbeže. Zvážit podporu víceletých pícnin v rámci AEO stejně, jako se podporují TTP. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

19 LFA V současné době je platba na ha TTP,
přičemž v ČR je 50 % výměry v LFA, tj. 850 tis. ha TTP. Po redefinici LFA (asi k roku 2015 ) bude povinně výplata na hektar zemědělské půdy s novým vymezením katastrů. Cíl je zachovat zhruba současný rozměr LFA, tj. cca 1,6 mil. ha zemědělské půdy. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

20 LFA Pro dosažení přílišného nesnižování sazby na hektar je důležité zavedení dvou podmínek: - minimální zatížení DJ/ha zemědělské půdy v těchto intervalech 0,3 – 0,4 – 0,5 DJ/ha – pokud nebude možné intervalem, tak minimálně na 0,4 DJ/ha - zavedení minimálního procenta TTP a víceletých pícnin z celkové výměry v LFA na úrovni 30 % Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

21 INVESTIČNÍ KOLO – BŘEZEN 2014
Podávání žádostí I.1.1. a) Živočišná výroba I.1.1 b) Rostlinná výroba III Podpora zakládání podniků V době žádosti mít stavební povolení. Termín žádosti o proplacení do Nesouhlas AK ČR s nekoncepčním zvýhodněním projektů do 5 mil. Kč. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

22 PRVNÍ KOLO NOVÉHO OBDOBÍ
Všechny investice v ŽV a RV Termín 11/2014 – 2/2015 Bude třeba stavební povolení Bude rozdělovaná dvojí alokace, za roky 2014 a 2015 Realizace možná do roku 2017 Hodnocení finančního zdraví + nové prvky na základě analýz Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

23 DĚKUJI ZA POZORNOST ! Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:


Stáhnout ppt "ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google