Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

161. Žofínské fórum IMPLEMENTACE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY 2014 - 2020 Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR 13. března 2014, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "161. Žofínské fórum IMPLEMENTACE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY 2014 - 2020 Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR 13. března 2014, Praha."— Transkript prezentace:

1 161. Žofínské fórum IMPLEMENTACE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY 2014 - 2020 Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR 13. března 2014, Praha

2 ROZPOČET 2013 A 2014 (mld. Kč)20132014 Kapitola celkem44,1352,17 - z toho APK33,1840,98 - z toho národní programy0,61,53 Top Up 2012 2013 2014 0000 0,85 PGRLF00,41 Lesy0,250,61 Vody0,621,6 Ostatní1,090,99

3 VÝDAJE NA SZP Celkem (mld. Kč)31,4938,05 - z toho přímé platby předfinacování22,8 PRV předfinancování EU plateb6,011,48 kofinancování z národních zdrojů2,22,4 spol. organizace trhu ČR0,0730,124 spol. organizace trhu EU0,4060,388

4 SAZBY PP PRO ROK 2013 Odd. platba cukr357,29 Kč/t Odd. platba rajčata887,68 Kč/t Brambory na škrob11.991,80 Kč/ha Chmel5.002,40 Kč/ha Tele masného typu2.329 Kč/ks Bahnice a kozy1.861,30 Kč/VDJ Dojnice - plná sazba1.504,20 Kč/VDJ Dojnice – poloviční sazba752,10 Kč/VDJ SAPS6.068,88 Kč/ha z.p.

5 ODHAD OBÁLEK PRO ROK 2014 SAPS 20,89 mld. Kč Odd. platba cukr 1,19 mld. Kč Odd. platba rajčata 11,18 mil. Kč Platba dle čl. 68, z toho: 1.536 mil. Kč - dojnice911,4 mil. Kč - masná telata427,5 mil. Kč - bahnice a kozy69,1 mil. Kč - brambory na škrob87,4 mil. Kč - chmel40,7 mil. Kč

6 CO SE PODAŘILO VYJEDNAT? •Zrušení povinného zastropování •Zařazení do plochy mimo produkci v ozelenění výměry plodin vázající vzdušný dusík – jetel, vojtěška, luskoviny •Stejná úroveň cuoplovaných plateb dle čl. 38 na citlivé komodity pro všechny členské země •Navýšení úrovně plateb na citlivé komodity na úroveň 13 + 2 % •Odstranění omezení pro velké podniky v PRV •Národní obálka ČR pro přímé platby Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

7 CO SE NEPODAŘILO ? •Zařazení prasat a drůbeže do citlivých komodit v čl. 38 •Obálka pro ČR v PRV v současném období s kofinancováním cca 13 mld. Kč/ rok a v novém období cca 10 mld. Kč/rok •Snížení minimálního kofinancování z národního rozpočtu u PRV z 25 % na 15% Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

8 ROK 2014 •SAPS při kurzu 27 Kč/Euro, tj. 6 tis. Kč/ha •Nebude modulace •TOP UP ve výši 250,- Kč/ha •článek 68 v 2x vyšší úrovni roku 2013, tj. cca 3 tis. Kč/krávu •LFA a AEO stejně jako v roce 2013 •635 mil. Kč národní podpory pro prasata a drůbež Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

9 ZÁKLADNÍ PLATBA •ČR - 130 Euro/ha zemědělské půdy •klasické zastropování nebude •nad 150 tis. Euro na IČ za rok podléhá platba 5%ní regresi, ale je možno k této částce připočíst osobní náklady podniku Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

10 OZELENĚNÍ •ČR - 75 Euro/ha zemědělské půdy •povinnost střídat minimálně 3 plodiny •na úrovni státu snížit maximálně o 5% výměru TTP (otázka jaké bude referenční období?) •5 % půdy do roku 2017 a následně 7 % uvést mimo produkci •Pozor je i sankce do základní sazby 25 %. Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

11 PŮDA MIMO PRODUKCI •Na návrh ČR se do této výměry budou počítat plodiny vázající vzdušný dusík – jetel, vojtěška, luskoviny… •Půda mimo produkci se nebude muset plnit u trvalých kultur •TTP se nepočítá do základny pro výpočet půdu mimo produkci Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

12 COUPLOVANÉ PLATBY DLE ČL.38 •13 % z obálky, cca 3,0 mld. Kč •+ 2% na proteinové plodiny, cca 400 tis. Kč Chmel 85 mil. Kč Škrob 70 mil. Kč Ovoce 125 mil. Kč Zelenina 125 mil. Kč Přežvýkavci (dojné krávy, masné krávy, ovce, kozy) cca 3 mld. Kč Otázka podpory cukrovky k dalšímu jednání. Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

13 CÍLENÍ PODPORY NA PŘEŽVÝKAVCE •Je dohoda na poměru dojné krávy a masné krávy a to 1 : 1 •Cílem je směřovat proteinové plodiny na přežvýkavce, přes jetel a vojtěšku •Pokud by se platilo pouze na krávy, jde o částku cca 4,5 tis. Kč/kráva •Pokud by se platilo na VDJ pro všechny kategorie jde cca o 3 tis. Kč/VDJ Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

14 POROVNÁNÍ PLATEB V NOVÉM OBDOBÍ •SAPS 2012 ve výši 5.400 Kč/ha •Platba na plochu v letech 2015 – 2020 ve výši 5.300 Kč/ha •Nebude modulace •Obálka na citlivé komodity v současném období je 800 mil. Kč •Obálka na citlivé komodity v novém období bude 3,4 mld. Kč Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

15 OSTATNÍ V PRVNÍM PILÍŘI •Důležité je nezavádět systém pro malé zemědělce (velikost 1 - 5 ha) •Zvážit výhodnost přechodu ze SAPS v roce 2018 na platební nárok ? •Vyřešit podporu cukrovky – decouplovaná platba dle článků 22 a 28, nebo zařazením do citlivých komodit dle článku 38 ? •Definice aktivního zemědělce. Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

16 PŘEVOD MEZI PILÍŘI •V ČR se uvažuje pouze o převodu z PRV do I. pilíře – může být maximálně 15 % •To by znamenalo snížení platby na hektar o 800 Kč •To by znamenalo snížení platby na jednu krávy o cca 700 Kč •AK ČR navrhuje pouze přesun do 3 % s cílením podpory živočišné výroby. Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

17 MOŽNÉ ÚSPORY V PRV •Převod nezemědělských opatření na MŽP a MMR, viz. podepsané memorandum. •Snížení objemu prostředků na pozemkové úpravy. •Snížení finančních prostředků na ekologické zemědělství bez produkce. •Snížení počtu opatření v AEO, některé požadavky CHKO řešit přes MŽP. Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

18 V ROZPOČTU PRV POŽADUJEME •Zachovat objem finančních prostředků na podporu investic. •Zachovat stejný objem finančních prostředků na LFA. •Implementovat opatření na dobré podmínky zvířat dle článku 34 s důrazem na podporu prasat a drůbeže. •Zvážit podporu víceletých pícnin v rámci AEO stejně, jako se podporují TTP. Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

19 LFA •V současné době je platba na ha TTP, přičemž v ČR je 50 % výměry v LFA, tj. 850 tis. ha TTP. •Po redefinici LFA (asi k roku 2015 ) bude povinně výplata na hektar zemědělské půdy s novým vymezením katastrů. •Cíl je zachovat zhruba současný rozměr LFA, tj. cca 1,6 mil. ha zemědělské půdy. Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

20 LFA •Pro dosažení přílišného nesnižování sazby na hektar je důležité zavedení dvou podmínek: - minimální zatížení DJ/ha zemědělské půdy v těchto intervalech 0,3 – 0,4 – 0,5 DJ/ha – pokud nebude možné intervalem, tak minimálně na 0,4 DJ/ha - zavedení minimálního procenta TTP a víceletých pícnin z celkové výměry v LFA na úrovni 30 % Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

21 INVESTIČNÍ KOLO – BŘEZEN 2014 Podávání žádostí 3. - 14. 3. 2014 •I.1.1. a) Živočišná výroba •I.1.1 b) Rostlinná výroba •III.1.2. Podpora zakládání podniků V době žádosti mít stavební povolení. Termín žádosti o proplacení do 30. 6. 2015. Nesouhlas AK ČR s nekoncepčním zvýhodněním projektů do 5 mil. Kč. Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

22 PRVNÍ KOLO NOVÉHO OBDOBÍ •Všechny investice v ŽV a RV •Termín 11/2014 – 2/2015 •Bude třeba stavební povolení •Bude rozdělovaná dvojí alokace, za roky 2014 a 2015 •Realizace možná do roku 2017 •Hodnocení finančního zdraví + nové prvky na základě analýz Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

23 DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "161. Žofínské fórum IMPLEMENTACE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY 2014 - 2020 Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR 13. března 2014, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google