Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROSAZENÍ POZICE ČR V REFORMĚ SZP EU, TRANSFORMACE INSTITUCÍ MZe ČR 114. Žofínské fórum, Praha Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROSAZENÍ POZICE ČR V REFORMĚ SZP EU, TRANSFORMACE INSTITUCÍ MZe ČR 114. Žofínské fórum, Praha Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR."— Transkript prezentace:

1 PROSAZENÍ POZICE ČR V REFORMĚ SZP EU, TRANSFORMACE INSTITUCÍ MZe ČR 114. Žofínské fórum, Praha Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR

2 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PRIORITY AK ČR 1/3 1. Odmítnutí zastropování a degresivity plateb -zastropování by způsobilo výrazné poškození zemědělců z ČR, Slovenska, Německa, aj. -cílem je podpora dalších států ve smyslu dohody ministrů zemědělství (V.Br., Něm., It., Rum., SR, ČR) z 21.2. 2011. -hlavní argument je diskriminace větších podniků a nemožnost vyšší celosvětové konkurenceschopnosti zemědělství v EU. -podpora návrhu zpravodaje EP Alberta Desse. 2. Zelená vrstva přímých plateb -prosadit snížení navrženého procenta 35 % pro zelenou vrstvu z celkových přímých plateb na úroveň 10 %. -„zelenou vrstvu“ realizovat v I. pilíři s minimálním navýšením byrokratické zátěže a složitosti SZP a s minimální navýšením nákladů zemědělců.

3 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PRIORITY AK ČR 2/3 3. Udržet platnost čl. 68 nařízení Rady č. 73/2009. -prosazovat možnost 10 % přerozdělení z přímých plateb, které bude moci členská země využít na podporu citlivých komodit (především v oblasti ŽV). 4. Podpořit udržení prostředků na SZP po roce 2013 -usilovat o udržení celkového rozpočtu na SZP, tj. 55 mld. Euro. -jako základní parametr rozdělení přímých plateb v prvním pilíři SZP prosazovat maximalizaci podílu na základě výměry hektarů zemědělské půdy podniku. -Nepřipustit rozdíly v přímých platbách na hektar mezi jednotlivými členskými státy.

4 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PRIORITY AK ČR 3/3 5. Zvýhodnění států EU-12 -pokud budou zvýhodněny státy EU-15 přechodným obdobím, požadovat stejnou částku zvýhodnění pro země EU-12 v PRV k vyrovnání nízké úrovně aktiv na ha či vysokého zatížení vlastního kapitálu cizími zdroji. 6. Program rozvoje venkova (PRV) -prosazovat udržení obálky na PRV pro ČR na současné úrovni. -posílit podporu na restrukturalizaci a inovace potravinářského průmyslu v zemích EU-12. -opatření přednostně směřovat na zemědělské aktivity, oddělit oblast zemědělství od politiky soudržnosti (koheze).

5 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz REORGANIZACE - PŮSOBNOST MZe Ústřední orgán pro zemědělství, vodní a lesní hospodářství, potravinářství, myslivost a rybářství, pro příslušné komoditní burzy, pro obory veterinární a rostlinolékařské péče, péče o potraviny, ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat. Dále řídí např. SZPI, SVS, SRS, ÚKZUZ a ČPI. Ve spolupráci se SZPI provádí opatření a podpory domácí a Evropské unie (PP, Top Up, PRV). Dále řídí vybrané organizace, např. ÚZEI. Zvláštní postavení má např. Pozemkový fond, PGRLF. Široká a rostoucí agenda a administrativa.

6 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŮSOBNOST AZV 1/2 Státní zemědělská politika, poradenská činnost a konkrétní pomoc zemědělské veřejnosti je v současné době uskutečňována prostřednictvím osobního kontaktu p o u z e na AZV. Žádosti – příjem, kontrola, poradenství, administrace. Např. v roce 2010 zpracováno - 26.174 žádostí pro SZIF, - 5.300 žádostí k národním dotacím (r. 2009), - 2.500 žádostí k PGRLF (r. 2009), - dále např. programy mimořádné pomoci, aj. Značné požadavky na flexibilitu a odbornost všech pracovníků.

7 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŮSOBNOST AZV 2/2 Na AZV se vzájemně prolíná problematika spojená s evidencí půdy s problematikou podávání, zpracování a konkrétní pomoci při vyřizování žádostí o dotace. Evidence půdy a žádosti o dotace = pevně spojené nádoby Technicky nejnáročnějších činností zabezpečovanou plně v kompetenci AZV je příjem a administrace dotačních titulů v rámci SZP a národních dotací a vedení registru půdy (LPIS). Snaha převést agendu LPIS z AZV na PÚ je motivována výhradně snahou o nalezení pracovní náplně pro značné množství zaměstnanců PÚ. Skutečnost, že je takový závěr by měla dát analýza současné pracovní náplně PÚ.

8 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz NEOCENITELNÁ POMOC AZV Kontaktní poradenství k PRV pro zemědělce, ale i obce, neziskové organizace, aj. Modelový příklad – žadatel o EU dotaci se s pracovníkem AZV setká min. 2x, to je cca 60.000 jednání! Další jednání pro účely PGRLF, vodu, lesy, cca 35.000 jednání! Jasně definovaná pravidla (kontrola, evidence, předtisk, správnost dat, zanesení do systému, předání RO SZIF). Koordinace a operativní řešení problematiky pro další resortní organizace (ÚKZUZ, SRS, SVS). Další náplň, šetření škod, žní, Síť pro rozvoj venkova, aj. Vyjadřovací povinnost k územním plánům.

9 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz SILNÉ STRÁNKY AZV Flexibilita, operativnost, znalost prostředí, lidí a místních poměrů. Přenos informací „shora dolů“. Znalost a dlouholeté zkušenosti s administrací dotačních a podpůrných programů. Zkušenosti s kontrolním systémem IACS. Výborná znalost procesních toků v LPIS. Spolupráce na krajských plánech rozvoje venkova, apod. Znalost SZP, znalost specifik veškerého podnikatelského prostředí na okresních úrovních. Dobré jméno u zemědělské a veřejnosti.

10 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZHODNOCENÍ AZV Závěr a hodnocení AK ČR: –AZV jsou základem pro zemědělce i venkov. –Jejich činnost je třeba přestat zpochybňovat. –Naopak, činnost je třeba posilovat. –Vyjadřuji zde názor drtivé většiny zemědělské veřejnosti.

11 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŮSOBNOST PÚ 1/2 Rozhodujícím faktorem pro vznik PÚ byla obnova vlastnických práv k zemědělskému majetku. Ta již byla téměř ukončena. Působnost PÚ proto přenesena výhradně na pozemkové úpravy, dnes již převážně uskutečňované formou komplexních pozemkových úprav. PÚ dnes realizují pozemkové úpravy v rámci přidělených finančních limitů: –oslovení a výběr zpracovatele projektové dokumentace; –oslovení a výběr stavebních firem na provedení nákladných „společných zařízení“, jimiž jsou v mnoha případech polní cesty se zpevněným povrchem, v lepším případě vedoucí „od někud někam“.

12 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŮSOBNOST PÚ 2/2 PÚ tak v těchto řízeních vykonávají jakýsi mezičlánek, či prostředníka mezi dodavatelskou firmou a státem. Další činnost PÚ – vytyčování pozemků, územní plánování, údaje o BPEJ, archivnictví restitucí, příprava projektů pro EU, stavební dozor, aj. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že komplexní pozemkové úpravy, na jejichž realizaci jsou limitované finanční prostředky, ani zdaleka nemohou zajistit pracovní náplň pro všechny současné zaměstnance PÚ. Celkem 946 zaměstnanců !! Závěr – PÚ si hledají smysluplnou činnost.

13 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz SROVNÁNÍ STRUKTURY Organizační struktura AZV (celkem 419 pracovníků) 1 pracoviště Sekce AZV MZe v Praze 13 odborů Krajská AZV v krajích 63 oddělení AZV v okresech Organizační struktura PÚ (celkem 946 pracovníků) 1 pracoviště Ústředního pozemkového úřadu MZe v Praze 13 pracovišť Územních odborů ÚPÚ v krajích 77 pracovišť pozemkových úřadů v okresech Důležitá informace: Agentury stály u zrodu pracovišť SZIF. Záměr jejich sloučení AZV není logiky uskutečnitelný – to, co dělají AZV pro zemědělce by z pohledu SZIF (platební agentury) byl jasný střet zájmů.

14 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz REORGANIZACE INSTITUCÍ MZe Zodpovědná reorganizace institucí MZe rovná se: - analýza aktuální organizační struktury MZe - analýza aktuálního Organizačního řádu, systemizace MZe a dalších organizací řízených MZe - analýza časových snímků a náplní pracovišť - analýza vyvolaných změn v legislativě Na základě těchto analýz zpracovat: - návrh vlastní reorganizace - návrh změn příslušných zákonů - ekonomické vyhodnocení - personální vyhodnocení

15 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz VIZE „ZELENÉ DOMY“ 1/2 Cílový stav – v jednom spádovém místě soustředit nejdůležitější instituce, které jsou řízené a zřízené MZe (AZV, PU, SRS, SVS,ČPI…). Zjednodušení a zrychlení vzájemné komunikace. Vedoucí pracovníci v kompetenci ministra zemědělství. Zabezpečení veškeré činnosti spojené s poskytováním podpor, vč. LPIS, koordinace kontrol Cross-Compliance, dalších potřeb MZe a činnosti dnes ošetřených PÚ. KAZV a AZV by se staly koordinačními a informačními centry. Jednalo by se i o instituce, které jsou organizacemi dohlížejícími na dodržování zákonných norem v resortu.

16 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz VIZE „ZELENÉ DOMY“ 2/2 Předpoklad podstatné úspory pracovních sil, provozních prostředků, zrychlení a operativnost v rámci celého resortu. Koordinace kontrolní činnosti a zmírnění byrokratické zátěže. Z hlediska personální stability je nutno dlouhodobě definovat stabilní úlohu AZV ve struktuře budoucích „zelených domů“ pod řízením MZe ČR. Role AZV v případě sloučení MZe s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) – potenciál ke zvládnutí podpor a dotací, které si jsou velice blízké (např. oblast územního plánování, investiční politiky, cestovního ruchu a rozvoje venkova), stejně tak jako příjem žádostí PRV.

17 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZÁVĚRY Nezpochybnitelný význam, úloha a činnost AZV pro zemědělce a další partnery. Hledání potřebného obsahu práce pro PÚ. Rozhodovat na základě důkladných analýz. Využít vše fungující, nebourat bez rozmyslu. Směřovat ke sjednocení institucí státu za využití efektů synergie. AK ČR je připravena v zájmu zemědělců, venkova a dalších partnerů spolupracovat.

18 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "PROSAZENÍ POZICE ČR V REFORMĚ SZP EU, TRANSFORMACE INSTITUCÍ MZe ČR 114. Žofínské fórum, Praha Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google