Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan MURARIK KOMEŠTÍK Blahoslav © 2000 Upraveno podle: KOMEŠTÍK Blahoslav © 2000 DISKUSE O ZÁKLADNÍCH POJMECH T ě l. Vých. Šport, 9, 1999, 1 KINANTROPOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan MURARIK KOMEŠTÍK Blahoslav © 2000 Upraveno podle: KOMEŠTÍK Blahoslav © 2000 DISKUSE O ZÁKLADNÍCH POJMECH T ě l. Vých. Šport, 9, 1999, 1 KINANTROPOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 Jan MURARIK KOMEŠTÍK Blahoslav © 2000 Upraveno podle: KOMEŠTÍK Blahoslav © 2000 DISKUSE O ZÁKLADNÍCH POJMECH T ě l. Vých. Šport, 9, 1999, 1 KINANTROPOLOGIE doc. PhDr. Blahoslav KOMEŠTÍK, CSc:

2

3

4 „Je pojem T V zastaralý ?“ SAGE 1969 „K čemu potom je ?“ WRENN & LOVE „2001: stav je mrtev - byla to vražda nebo sebevražda ?“ BRESSAN 1979 „T. V.: dělený dům“ HARRIS 1981 „Specializace+fragmentace=zničení: recept k pomalému zániku výchovy“ HOFFMAN 1988 „T. V. a paranoia synonym“ THOMAS 1985 „Je T. V. disciplína ?“ ROSE 1986 „Jsme už na kusy nebo se právě rozpadáme?“ THOMAS 1957 „Specializace, fragmentace, integrace, disciplíny, profese: Co je skutečný výsledek?“ GRENDORFER 1987 dle RENSON (1990 )

5

6 Kinantropologie analyzuje základní pojmy a problémy v ě dního oboru i p ř edm ě tné spole č enské č innosti – t ě lesné kultury. Dokládá p ř ínos v ě decké práce t ě lovýchovné praxi. Vysv ě tluje studijní programy, cíle, obsahy a normy t ě lovýchovných studijních obor ů a specializací. V rámci t ě lesné kultury rozlišujeme t ř i druhy t ě lesné aktivity: T ě lesná výchova X Sport X Rekreace (t ě locvi č ná) T ě lesná výchova spadá do vážné sféry života, rekreace + sport pat ř í do oblasti volného č asu. Pojetí TK: Renson × Haag

7 T ě locvi č ná aktivita: Druhy aktivit v systému t ě lesné kultury. Systém TK obsahuje: Č innosti, pot ř eby, vztahy, zájmy, hodnoty a normy; personální, materiální, institucionální, v ě decké, zdravotní,… zajišt ě ní. Upraveno podle DRDÁCKÁ (1979) HODA Ň (1992) Hlavním prost ř edkem č innosti jsou t ě lesná cvi č ení (vždy slouží jinému cíli): 1 2 3 pojmy T ě lesná výchova Sport T ě locvi č ná rekreace ZÁKLADNÍ VZD Ě LÁNÍVRCHOLOVÝ VÝKON ODPO Č INEK POVINNOST (trénink a závod) ZÁBAVA-FIT (škola – u č itel) (sportovní klub – trenér) (výkon není cílem) P ř íklad:Lyža ř ský zájezdLyža ř ský závodAnd ě l na horách ? doprava do školy (práce) na lyžích…? TV SPORT P.REKRE. 1 2 3 pojmy

8 T ě lesná výchova = základní, povinné, všeobecné vzd ě lání o t ě lesné kultu ř e (základní rozvoj obecných motorických schopností, osvojení základního fondu motorických dovedností a v ě domostí, vytvo ř ení základních hodnot a postoj ů k t ě lesné kultu ř e prost ř ednictvím t ě lesných cvi č ení) Sport = p ř edvád ě ní vrcholných výkon ů v t ě lesných cvi č eních (vrcholné rozvinutí a dotvo ř ení specifických motorických p ř edpoklad ů k maximálnímu výkonu absolutní nebo relativní hodnoty v tréninkovém procesu a ve ve ř ejné závodní č innosti) Rekreace (t ě locvi č ná) = obnovení dobrého t ě lesného stavu a zdraví (využitím t ě lesných cvi č ení jako prost ř edk ů dalšího rozvoje, osvojování a dotvá ř ení specifických motorických p ř edpoklad ů k obnovení t ě lesné, psychické i sociální rovnováhy)


Stáhnout ppt "Jan MURARIK KOMEŠTÍK Blahoslav © 2000 Upraveno podle: KOMEŠTÍK Blahoslav © 2000 DISKUSE O ZÁKLADNÍCH POJMECH T ě l. Vých. Šport, 9, 1999, 1 KINANTROPOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google